X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38963
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Polska - moja ojczyzna

Konspekt

Prowadząca: mgr Monika Puc
Grupa: 5,6 latki
Data: 09.11.2018r
Temat: Polska moja ojczyzna.
Cele ogólne:
-integracja rodziców i dzieci
- Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
-kształtowanie u dzieci postawy szacunku wobec ojczyzny
- utrwalenie umiejętności językowych

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- rozwiązuje zagadki słowne
- rozpoznaje symbole narodowe
- dzieli wyrazy na sylaby
- stara się określić głoskę w nagłosie i wygłosie wyrazu
- uważnie słucha czytanego tekstu
- potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści legendy
- oczekuje na swoją kolej odpowiedzi
- wypowiada się całymi zadaniami dbając o poprawność gramatyczną swojej wypowiedzi
-aktywnie uczestniczy w zabawach
- rozwija sprawność manualną ręki i ruchową ciała.
- śpiewa piosenkę
- zna nazwę wybranych kolorów i kształtów j. angielskim
- rozumie proste polecenia wydawane w j. angielskim
- współpracuje z innymi dziećmi
-szanuje wytwory pracy innych dzieci
- pokonuje trudności podczas wykonywania zadań

Podstawa programowa:
I.5 -uczestniczy w zabawach ruchowych,
II. 2 - szanuje emocje swoje i innych osób;
III.2 - odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej
III.6 nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny

IV.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

IV.3 odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
IV.4 rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
IV.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
IV.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki,
IV10 wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn)
IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie;

Metody:
-czynna
-żywego słowa
- oglądowa

Formy pracy:
-zbiorowa
-indywidualna
Środki dydaktyczne:
Ilustracje do zagadek, karteczki z zagadkami, kontur mapy Polski, Tekst legendy, Ilustracje do legendy, ilustracje i podpisy wybranych miast Polski, nagranie z muzyką do zabaw ruchowych, nagranie piosenki „Jestem Polakiem”, karty pracy,

Przebieg zajęć:

1.Przywitanie się z dziećmi piosenką „wszyscy są, witam was”.

2.Zgaduj, zgadula – Rozwiązywanie zagadek związanych z Polską.
Dzieci rzucają kostką do gry i rozwiązują wylosowana zagadkę. Każda zagadka odkrywa 1 planszę na tablicy. Po odsłonięciu wszystkich pół dzieci odczytują temat zajęć - Polska.
1. Na czerwonej tarczy, widnieje biały orzeł w koronie.
Kto tego symbolu nie zna, niech ze wstydu zaraz spłonie. (godło)

2. Powiewa ona, gdy wiatr się zerwie
A na niej biel jest i czerwień .(flaga)

3. O to miasto nieraz była wrzawa,
bo stolicą Polski została ( Warszawa),

4 Najdłuższa rzeka Polski to... (Wisła)

5. Zwie się Mazurek Dąbrowskiego
Polski trzecim jest symbolem. (hymn)

6. Jesteśmy W Krakowie pod Wawelem
do jamy ścieżka.
Kto w jamie mieszkał? (smok wawelski)

2. Znajdź odpowiedni podpis do ilustracji – Zadaniem dzieci jest znalezieni odpowiednich podpisów do ilustracji zagadek z poprzedniego zadania. Następnie dzieci dzielą wyrazy na sylaby, wyróżniają głoski w nagłosie i wygłosie, Układają zdania z wybranymi wyrazami.

3. Mapa Polski – składanie obrazka z części (karty pracy)

4. Legenda o Lechu, Czechu i Rusie – Wyjaśnienie słowa legenda.

Słuchanie legendy czytanej przez nauczyciela. Rozmowa na temat treści. Ustalenie kolejności wydarzeń, zawieszenie na tablicy ilustracji w odpowiedniej kolejności.

5. Jestem Polakiem – śpiewanie piosenki. Nauczyciel zatrzymuje nagranie po wybranej zwrotce. Dzieci zaznaczają na mapie miejsca o których śpiewały.
- stacja 1 – Zakopane , Kraków
- stacja 2- Warszawa, Wisła
-stacja 3 –Toruń, Morze Bałtyckie

6. Polska i jej symbole – doskonalenie percepcji wzrokowej. Dzieci oglądają uważnie, flagę godło i mapę Polski, następnie odszukują takie same kontury i kolorują wg wzoru. (karty pracy)

7. Head and shoulders – zabawa ruchowa z rodzicami

8. Ballon ballon – Śpiewanie piosenki, zaproszenie dzieci do kolejnej części zajęć

9. Porównanie flagi Polski i Wielkiej Brytanii, omówienie kolorów i kształtów

10. What’s shape is it? – Przypomnienie nazw poznanych kształtów w j. angielskim

11. What’s misssing? - zabawa dydaktyczna – nauczyciel kładzie na dywanie wybrane kształty. Dzieci zamykają oczy, a nauczyciel zabiera jeden kształt. Dzieci zgadują co zniknęło.

12. Let’s count – przeliczanie flag w j. angielskim.

13. Bay, Bay – zakończenie zajęć, śpiewanie piosenki na pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.