X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38971
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zdrojek i woda - zabawy badawcze

ZDROJEK I WODA-ZABAWY BADAWCZE

Jadwiga Bakalarz
FORMA: zabawy z całą grupą i w zespole
MIEJSCE: sala przedszkolna, hol, łazienka
WIEK DZIECI: 3- latki

OBSZAR Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Obszar IV. Poznawczy rozwój dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: 18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół 11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę; 2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach.
CELE PROGRAMOWE:
Dziecko
• Poznaje znaczenie wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt,
• Poznaje podstawowe zasady poszanowania przyrody: nie marnuje wody,
• Próbuje stawiać pytania badawcze i weryfikować je w trakcie prostych doświadczeń, bada właściwości przedmiotów, sprawdzając, które toną, a które unoszą się na wodzie,
• Nabiera doświadczenia w rozumieniu pojęć związanych z długością, masą: –doświadcza i określa ciężar przedmiotów, uczy się właściwie stosować pojęcia: ciężki, lekki,
• Stara się brać udział w rozmowach kierowanych, podczas różnych form aktywności indywidualnej i grupowej na tematy bliskie i związane z codziennymi sytuacjami.
METODY: czynne- metoda samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością dziecka, zadań stawianych dziecku do wykonania
oglądowe-obserwacja i pokaz
słowne-rozmowy, objaśnienia i instrukcje, aktywizujące (badanie, eksperymenty)

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica tematyczna (postacie kropli wody, Zdrojka, itp.), butelki z wodą mineralną, słoik z wodą, rurki do napojów, kubki plastikowe przezroczyste, sok owocowy; Mamo, tato wolę wodę- piosenka- nagranie CD ( www.wolewode.pl –program ogólnopolski Mamo, Tato wolę wodę), 4 niebieskie szarfy, tamburyno; korek, kulka papieru, plastelina, kamyk, kapsel, zakrętka, mała szyszka, kasztan, itp., miska z wodą), medal Zdrojka dla każdego dziecka, kropla wody z papieru dla każdego dziecka, 6 sztuk postaci Kropli wody do oznaczania miejsc występowania wody, Uśmiechnięta kropelka-kolorowanka dla każdego dziecka.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Co to jest woda?- rozmowa na temat wody, do czego potrzebna jest nam woda, prezentacja ilustracji, butelek z wodą, oglądanie wody w słoiku; miejsc występowania wody, konieczności jej oszczędzania, obserwowanie wody, spadających kropli (słomka),
2. Mamo, tato wolę wodę-słuchanie piosenki z nagrania CD, taniec z kroplą wody (kropla wody z papieru; dowolne improwizacje dzieci).
3. Gdzie mieszka woda?- zabawa tropiąca: odszukiwanie w przedszkolu miejsc, w których jest woda, (łazienka, sala, kuchnia, toaleta na holu), oznaczanie ich kartonikami z uśmiechniętą kropelką wody; nasłuchiwanie odgłosów, ćwiczenia ortofoniczne na wyrazach: chlapu-chlapu, kap-kap, szuuu, itp. Poznawanie sposobów wykorzystywania wody w codziennym życiu (mycie, gotowanie, picie, toaleta, itd.).
4. Powitanie Zdrojka-uświadamianie dzieciom znaczenia wody dla życia ludzi, roślin, zwierząt, znaczenie nawyku częstego i codziennego picia wody.
5. Zabawy z wodą-zabawa badawcza: (kubeczki jednorazowe, woda niegazowana, rurki do napojów, sok owocowy), degustacja wody-picie wody przez rurkę, określanie smaku wody, nie ma smaku; koloru-woda jest przezroczysta, tzn., że nie ma koloru; bulgotanie, dmuchanie-tworzenie fal; dodanie soku, próby samodzielnego wyciągania wniosków-zmiana smaku i koloru wody.
6. Omiń kałuże- zabawa ruchowa z elementem orientacyjno- porządkowym (szarfy niebieskie).
7. Co pływa, a co tonie?- zabawa badawcza (może być w zespole, zależnie od stopnia koncentracji dzieci): obserwowanie zachowania się różnych przedmiotów przy kontakcie z wodą, próby wyciągania wniosków (korek, kulka papieru, kamyk, kapsel, zakrętka, mała szyszka, kasztan, itp., miska z wodą), ćwiczenia oddechowe, dmuchanie na statki.
8. Medal Zdrojka- krótkie podsumowanie: kogo poznaliśmy dzisiaj, o czym rozmawialiśmy? Na pamiątkę dzieci otrzymują medal ze Zdrojkiem oraz kolorowankę z kroplą wody do pokolorowania w dowolnym czasie i obiecują, że codziennie będą pić wodę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.