X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38956
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zimowa karuzela, czyli pada, pada śnieg. Zajęcia otwarte

Scenariusz zajęć otwartych z udziałem rodziców prowadzonych
w Przedszkolu Miejskim Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach

Temat zajęć: Zimowa karuzela, czyli pada, pada śnieg.
Termin: 10.01.2019r.
Grupa: IX (5-latki)
Miejsce: przedszkolna restauracja
Osoba prowadząca: Anna Łukasik-Frątczak, Anna Cieślarek.
Cel ogólny:
- Utrwalenie wiadomości na temat pór roku, w szczególności zimy;
- Integrowanie rodziców i dzieci podczas wspólnych zabaw.
Przewidywane efekty:
Dziecko:
- wymienia pory roku i podaje kolejność ich występowania;
- określa wartość logiczną zdania;
- wykonuje określony ruch zgodnie ze wskazówkami nauczyciela;
- prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe;
- aktywnie uczestniczy w zabawach;
- klasyfikuje elementy według podanego kryterium;
- pokazuje hasło za pomocą ruchu, gestów i mimiki;
- wykonuje bałwana techniką origami.
Metody pracy:
- pedagogika zabawy (Klanza);
- pantomima;
- czynne (zadania stawiane do wykonania);
- słowne.
Formy: z całą grupą, w parach (rodzic – dziecko).
Obszary wskazane w podstawie programowej wychowania przedszkolnego:
I.5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
IV.12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
IV.16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;
Pomoce dydaktyczne: magnetofon, płyta CD, papierowe talerzyki, symbole pór roku, koszyk, karteczki ze zdaniami, lizaki czerwone i zielone, śnieżynki w czterech kolorach, zapis rytmu, chusta, płatki śniegowe, plansza zawierająca 25 pól, obrazki przedstawiające śnieżynki, karteczki z zimowymi zabawami, kółka, kartki, klej.

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. „Karuzela” – zabawa na powitanie:
Chodzimy po kole, pięknie się kłaniamy
i na karuzelę wszystkich zapraszamy.
Krąży karuzela i zatacza koło.
Bo na karuzeli wszystkim jest wesoło x2
Uczestnicy zabawy stoją w dwóch kołach współśrodkowych. Osoby z koła wewnętrznego stoją i rytmicznie klaszczą, a osoby z koła zewnętrznego „kręcą się na karuzeli” – cwał, podskoki, bieg. Powtarzając drugą część, zamieniają się rolami.
2. „Karuzela w przyrodzie” – rozmowa na temat pór roku. Przeliczanie, ile mamy pór roku, ustalenie jaką mamy aktualnie porę roku. Układanie (w parach rodzic – dziecko) na talerzykach cykliczności pór roku za pomocą symboli (zima – śnieżynka, wiosna – zielona koniczynka, lato – słońce, jesień – czerwony listek).
3. „Zima – co o niej wiemy?” – zabawa dydaktyczna. Rodzice losują z koszyka karteczki ze zdaniami. Następnie odczytują zdania, a dzieci określają czy są one prawdziwe, czy fałszywe (podnoszą do góry lizak zielony lub czerwony).
4. „Śnieżyca” – ćwiczenie rytmiczne. Dzieci i rodzice losują śnieżynki w czterech kolorach oznaczających określony ruch (żółte – klaskanie, zielone – klaskanie o uda, niebieskie – podskoki, białe – tupanie). Nauczycielka wystukuje rytm piosenki jednocześnie przezentując zapis rytmu w formie kolorowych gwiazdek. Zadaniem uczestników zabawy jest wykonywać określony ruch w momencie, kiedy wskazywany jest kolor śnieżynki, który posiada.
5. „Wirujące płatki” – zabawa z chustą. Początkowo uczestnicy lekko falują chustą, później tak, aby wszystkie płatki śniegowe spadły z chusty. Dzieci obserwują spadające śniegowe płatki, podnoszą je z podłogi. Trzymają śnieżynkę w prawej dłoni i dmuchają na nią w taki sposób, aby poruszyła się. Następnie próbują zdmuchnąć ją.
6. „Zimowa układanka” - na osi poziomej układamy obrazki przedstawiające śnieżynki o różnych kształtach. Na osi pionowej palety farb przedstawiające kolor obrazka. Dzieci uzupełniają planszę w taki sposób, aby położone obrazki przedstawiały śnieżynki o właściwym kształcie i kolorze.
7. „Zimowe zabawy” – zabawa z elementami pantomimy. Chętne dziecko losuje karteczkę przedstawiającą zabawę na śniegu i za pomocą ruchu ją przedstawia (jazda na łyżwach, zjazd na sankach, jazda na nartach, lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami). Dziecko, które odgadnie staje się osobą pokazującą.
8. „Czy to sport zimowy” – nauczycielka prosi dzieci o powstanie i wyjaśnia, że kiedy wymieni zabawę związaną z zimą to dzieci kucają, w każdej innej sytuacji stoją. Kto się pomyli odpada z zabawy.
9. „Pingwinek” – zabawa ruchowa. Uczestnicy zabawy stają jeden za drugim i kładą swoje ręce na ramionach kolegów przed sobą. Gdy z dzieckiem bawi się rodzic, dziecko staje za nim i obejmuje go w pasie. Następnie wykonują podany układ taneczny.
O, jak przyjemnie i jak wesoło – poruszanie się do przodu
w pingwina bawić się, się, się.- trzy podskoki obunóż do przodu
Raz nóżka prawa, raz nóżka lewa, - wyciąganie prawej i lewej nogi w bok
do przodu, do tyłu, - skok do przodu, skok do tyłu
i raz, dwa, trzy! – trzy podskoki obunóż w miejscu.

10. „Bałwan z origami” – praca plastyczna. Wykonanie wspólnie z rodzicami bałwanka techniką origami. Przygotowujemy po 5 białych i czarnych kółek oraz po 3 kółka zielone i niebieskie, 1 kółko pomarańczowe i czerwone. Dzieci kolejno przyklejają kółeczka zgodnie ze wzorem.
11. Podziękowanie za udział w zajęciach.

Opracowanie:
....................................
....................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.