X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38955
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Świąteczne łamigłówki. Zajęcia koleżeńskie

Scenariusz zajęć koleżeńskich przeprowadzonych
w Przedszkolu Miejskim Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach
w ramach WDN
Temat zajęć: „Świąteczne łamigłówki”
Termin: 07.12.2018r.
Grupa: IX (5 latki)
Miejsce: sala zabaw
Osoba prowadząca: Anna Łukasik-Frątczak
Cele ogólne:
- kształtowanie orientacji przestrzennej;
- doskonalenie umiejętności logicznego myślenia;
- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wykonywania poleceń.
Przewidywane efekty:
Dziecko:
- poprawnie określa kierunki „w prawo”, „w lewo”;
- rozróżnia i prawidłowo wskazuje kierunki w przestrzeni;
- klasyfikuje elementy według podanego kryterium;
- potrafi odczytać położenie przedmiotu przy pomocy jego współrzędnych;
- poprawnie koduje drogę;
- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych.
Metody pracy:
- słowne, oglądowe, czynne.
Formy: z całą grupą, indywidualna.
Obszary wskazane w podstawie programowej wychowania przedszkolnego:
IV.12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
IV.14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
Pomoce dydaktyczne: skakanki, stempelek, plansza 3x3 z sylwetą mikołaja oraz komin, plansza zawierająca 25 pól, obrazki przedstawiające choinki, prezenty, gwiazdki, 5 obrazków przedstawiających choinki w 5 kolorach, strzałki, sylweta sań, karty pracy, kredki.

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. „Nić porozumienia” – zabawa integrująca grupę. Dzieci stoją w kole. Trzymają się obiema rękami skakanki. Wszystkie czynności wykonują jednocześnie (przysiad, podskok, ręce w górę), tak aby nić nie zerwała się.
2. „Strona prawa – strona lewa” – dzieci wykonują ćwiczenia (podskoki, pajacyki). Następnie poszukują po której stronie bije serce. Nauczycielka pokazuje, gdzie mamy serce, a wszystkie dzieci pokazują lewe ucho, lewe oko, lewą rękę, lewą nogę. Każde dziecko otrzymuje stempelek na lewej ręce.
3. „Mikołaj w kominie” – nauczyciel steruje mikołajem za pomocą komend (do góry, w dół, w prawo, w lewo). Dzieci w myślach śledzą ruchy mikołaja. Gdy wyjdzie poza umowny obszar wołają: Mikołaj w kominie.
4. „Świąteczny bałagan” – na osi poziomej układamy obrazki: choinka przechylona w prawo, choinka przechylona w lewo, prezent, gwiazdka. Na osi poziomej palety farb przedstawiające kolor obrazka. Dzieci uzupełniają planszę w taki sposób, żeby położone obrazki przedstawiały choinki przechylone w odpowiednim kierunku i o właściwym kolorze oraz prezent i gwiazdkę o właściwym kolorze.
5. „Choinkowe sudoku” – dzieci na planszy układają po 5 choinek każdego koloru. Zadanie polega na ułożeniu choinek tak, żeby ten sam kolor nie wystąpił w linii poziomej i pionowej więcej niż jeden raz.
6. „Zakodowana choinka” - dzieci układają kwadraty na planszy zgodnie z instrukcją słowną nauczycielki (wykorzystują współrzędne liter i cyfr).
7. „Droga Mikołaja do sań” – dzieci układają kod – drogę, którą mógłby pójść mikołaj do sań. Kod układamy za pomocą strzałek. Nauczyciel za pomocą zielonego kwadratu zaznacza start i za pomocą sylwety sań – metę. Zabawę możemy powtórzyć kilka razy, bowiem prawidłowych rozwiązań będzie dużo.
8. „Podskocz – kucnij” - zabawa ruchowa. Dzieci maszerują po sali w rytmie tamburyno - na hasło góra – podskakują, na hasło dół – kucają.
9. „Prezenty” – zadanie z kartą pracy. Dzieci kolorują kratki zgodnie z podanym kodem, gdzie cyfra 1 oznacza kolor czerwony, cyfra 2 kolor niebieski.
10. Podziękowanie za udział w zajęciach, wspólne sprzątanie sali i materiałów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.