X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38823
Dział: Przedszkole

Orzeł Biały. Scenariusz zajęć plastyczno-technicznych dla dzieci 6-letnich

Arkusz obserwacji doradczo –doskonalącej

Temat zajęcia:
„Orzeł Biały” – praca plastyczno – techniczna, utrwalenie znajomości goła Polski, kształtowanie poczucia więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością.

Obszar z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
II/4
przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
III/6
nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;
IV/1
wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
IV/5
odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
IV/7
eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;
IV/9
czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
IV/10
wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

Cel główny zajęcia:
- rozbudzanie uczuć patriotycznych u dzieci;
- wyrabianie szacunku i przywiązania do godła Polski;
- kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej;
- kształtowanie poczucia więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością.

Cele operacyjne (wskaźniki) zajęcia:
Dziecko:
* zna i rozpoznaje godło państwowe w sali przedszkolnej, opowiada, co ono przedstawia;
* odpowiada chętnie na pytania zadawane przez nauczyciela;
* zna znaczenie słowa: "symbol narodowy" i rozpoznaje symbole narodowe;
* prawidłowo wykonuje czynności związane z określonym poleceniem;
* ilustruje muzykę ruchem;
* utożsamia się z własną ojczyzną.

Metody:
słowne: wiersz, rozmowa, polecenia, objaśnienia,
czynne: zadania stawiane dziecku,
oglądowe: pokaz, obserwacja.

Formy:
praca z całą grupą, zespołowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne:
* treść wiersza „ Znak” M. Łaszczuk;
* symbole narodowe;
* wstążki w kolorze białym i czerwonym;
* kontury orła do wyklejania piórami;
* płyta CD – Rozśpiewane Brzdące - A. Wacławski.

Przebieg:
Słuchanie wiersza „ Znak” M. Łaszczuk
Czy ty wiesz, jaki to znak,
w czerwonym polu biały ptak?
Wiem, odpowiedział Jędrek mały,
to jest znak Polski: Orzeł Biały.
* rozmowa na temat treści wiersza;
* wyjaśnienie znaczenia słowa: symbol narodowy;
* przedstawienie innych symboli narodowych – omówienie;
* czytanie globalne wyrazów: mapa, godło, flaga, herb.
2. Zabawa do piosenki „Symbole narodowe” – płyta CD - A. Wacławski – Rozśpiewane Brzdące z wykorzystaniem białych i czerwonych wstążek.
3. Praca przy stolikach: wyklejanie białymi piórkami konturów orła, naklejanie złotej korony, dzioba, pazurów.
4. Ewaluacja zajęcia: dzieci, którym zajęcie się podobało kładą sylwetkę Orła Białego na fladze Polski, te, którym się nie podobało wrzucają do wiklinowego koszyczka, motywacja podjętej przez dziecko decyzji.

Literatura:
treść wiersza „ Znak” M. Łaszczuk;
płyta CD – Rozśpiewane Brzdące - A. Wacławski.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.