X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38819
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Idzie niebo ciemną nocą. Zabawy kreatywne z dziećmi 5-letnimi

Scenariusz zajęć dla grupy 5 latków
Temat: „Idzie niebo ciemną nocą”
Cel ogólny:
• wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci poprze wielorakość stosowanych metod i form pracy
Cele szczegółowe:
• obdarza uwagą dzieci i dorosłych aby zrozumieć to co mówią i czego oczekują
• stara się współdziałać w sytuacjach zadaniowych
• zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem , gramatycznym i składniowym
• grupuje obiekty- klasyfikuje i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne
• tworzy zbiory
• ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;
• nazywa kolory podstawowe, dzieli gwiazdki wg koloru
• zna charakterystyczne oznaki zimy
• dostrzega konieczność dostosowania ubioru do aktualnej pogody
• improwizuje ruchem muzykę
• tworzy melodię do podanego tekstu
• jest pomysłowe
• odpowiada napytanie alternatywne: „co by było gdyby...?”
• dostrzega potrzebę niesienia pomocy innym, zwłaszcza ubogim i poszkodowanym przez los
Metody pracy wg M. Kwiatkowskiej
Metody słowne: rozmowa, wiersz, objaśnienia, instrukcje; Metody oglądowe (percepcyjne):
- obserwacja i pokaz przedmiotów, przykład osobisty nauczyciela , udostępnianie dzieciom utworów muzycznych; Metody czynne:- zadań stawianych dziecku do wykonania
- metoda samodzielnych doświadczeń oparta na inicjatywie własnej dziecka; metoda kierowana własną działalnością dziecka; metoda ćwiczeń utrwalających polegająca na powtarzaniu odpowiednich czynności, utrwalanie wiedzy i prawidłowych postaw
Metody aktywizujące:- drzewko decyzyjne; burza mózgów, pedagogika zabawy
- techniki metody dramy:, poza, ćwiczenia pantomimiczne, improwizacje wokalne, scenki improwizowane, stopklatka,
Formy pracy:
- zbiorowa;- indywidualna- grupowa
Środki dydaktyczne: pudło z wyciętymi gwiazdkami, treść wiersza E. Szerburg-Zarembiny: „Idzie niebo ciemną nocą”, koperty, nagrania na CD, drzewko- choinka

Przebieg zajęcia:

1. Powitanie z piosenką: „Wszyscy są”
2. Zabawa dydaktyczna: „Gwiazdy na niebie”.
Idzie niebo ciemną nocą,
ma w fartuszku pełno gwiazd.
Gwiazdki błyszczą i migocą,
aż wyjrzały ptaszki z gniazd.

Jak wyjrzały, zobaczyły,
to nie chciały dłużej spać.
Kaprysiły, grymasiły,
żeby im po jednej dać.

Gwiazdki nie są do zabawy,
bo by nocka była zła.
Jak usłyszy kot kulawy,
śpijcie ptaszki, aaa...
Dzieci domyślają się co zawiera tajemnicze pudło, proponują rozwiązania, każda wypowiedź jest akceptowana. Nauczyciel wyjmuje z pudła kolejno gwiazdki które przypina na granatowym kartonie imitującym niebo nocą. Jednocześnie recytuje wiersz Ewy Szelburg -Zarembiny: „Idzie niebo ciemną nocą”. Dzieci przeliczają gwiazdki posługując się liczebnikami porządkowymi; PIERWSZA, DRUGA, TRZECIA itd.
Następnie dostrzegają, że gwiazdki ułożone zostały wg schematu, dostrzegają powtarzający się rytm, i go kontynuują. W dalszej części zadania przeliczają gwiazdki w kolorze: niebieskim, żółtym, czerwonym, odpowiadają na pytanie: ile jest gwiazdek żółtych?, ile czerwonych?, ile niebieskich?
3. Ekspresja słowna: „Z czym kojarzą się gwiazdki?”
Nauczyciel prowadzi rozmowę z dziećmi nawiązującą do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz pory roku Zimy.
4. Improwizacja ruchowa do muzyki : „Roztańczone gwiazdeczki” (stopklatka)
Dzieci poruszają się swobodnie po sali z wyczuciem ciała i przestrzeni, dostosowują ruch do rytmu i tempa muzyki; ilustrują ruchem usłyszana melodię. Podczas pauzy – stopklatka zatrzymują się w bezruchu.
5. Zabawa dydaktyczna: „Gwiezdne listy”
Dzieci podzielone na zespoły zgodnie z przypiętymi gwiazdkami na koszulkach. Każdy zespół otrzymuje kopertę w której znajdują się gwiazdki w 3 kolorach oraz zróżnicowane pod względem wielkości oraz karton z wyrysowanymi wzorami-szlaczkami. Dzieci porządkują gwiazdki wg instruktażu nauczycielki: ułóż gwiazdki na wyznaczonej trasie, użyj tylko gwiazdek małych, ile ich jest?, użyj tylko gwiazdek dużych, ile ich jest?, podziel gwiazdki wg kolorów, których jest najwięcej? itp.
5. Ćwiczenie relaksacyjne: „Śpij gwiazdeczko”
Nauczyciel włącza spokojną muzykę podczas której wszystkie dzieci zamykają oczy ....zasypiają, śnią .. Nauczyciel opowiada ściszonym głosem o czym marzą – śnią dzieci by w tym czasie uprzątnąć koperty z gwiazdkami z poprzedniego zadania. Nauczyciel zachęca dzieci by oddychały spokojnie, ziewały cichutko, leniwie się przeciągały i .....śniły o Mikołaju, który wiezie ze sobą wór prezentów.
6. Zabawa naśladowcza: „Czym podróżuje Mikołaj?”.
Dzieci poruszają się na wyimaginowanym: rowerze, hulajnodze, saniach itp. Dzieci proponują same jakim środkiem lokomocji może podróżować Mikołaj
7. Improwizacja wokalna: „Jedzie Mikołaj, jest coraz bliżej”.
Dzieci powtarzają na zasadzie echa słowa „Jedzie Mikołaj, jest coraz bliżej”. Chętne dzieci układają melodię do podanych słów. Wszystkie „kompozycje” nagradzane są brawami.
8. Burza mózgów: „ Co by było gdyby?”
Dzieci odpowiadają na pytanie alternatywne: Co byś zrobił, gdybyś to ty był Świętym Mikołajem?”. Dzieci dostrzegają potrzebę pomagania innym, obdarowywania ubogich ludzi, dzielenia się z nimi tym co mamy.
Podane wypowiedzi zapisywane są na drzewku – choince.
9. Zabawa z piosenką: „Rozruszanka”
Wszyscy ustawieni w kręgu słuchają piosenki i ilustrują ją ruchem. Dzieci dostrzegają konieczność dostosowania ubioru do pogody, rozgrzewania się w czasie mrozów poprzez ruch, spożywanie ciepłych posiłków. Zna charakterystyczne cechy pory roku: Zima.
10. Ewaluacja: „Choineczka”
Dzieci dokonują oceny zaproponowanych zabaw. Jeśli zajęcia były dla dzieci atrakcyjne losują gwiazdkę i przypinają do choinki, tym samym tworząc kolorowe drzewko świąteczne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.