X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38665
Przesłano:

Od grosika do złotówki - ekonomia dla najmłodszych. Innowacja pedagogiczna - Szkolne Koło Oszczędzania

Innowacja Pedagogiczna
Tytuł : Od grosika do złotówki- ekonomia dla najmłodszych
Szkolne Koło Oszczędzania
Rodzaj innowacji: metodyczno-programowa
Autorzy: Dorota Garbarczyk, Jolanta Kroczek- edukacja wczesnoszkolna
Czas realizacji innowacji: wrzesień 2017r. – czerwiec 2020r.
Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. ks. J. Twardowskiego w Radomiu ul. Trojańska 5, Bank PKO BP o. ul .Trojańska 10
Adresat: uczniowie klas I-III
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty( tekst jedn.:Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.)- art.22 ust.2 pkt 6
- Ustawa z 14 grudnia 2016r.Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe ( Dz. U.z 2017r.poz. 60)-art.15 pkt 29b.
- Ustawa z 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017r.poz.59)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki(Dz.U.z 2002r.nr 56, poz.506 ze zm.).

Wstęp
Pomysł powstania Szkolnego Koła Oszczędzania w naszej szkole narodził się z myślą
zaszczepienia wśród uczniów idei gospodarowania posiadanymi oszczędnościami.
Chcemy pokazać uczniom, że nawet najmniejszy systematycznie odkładany pieniądz
w przyszłości przyniesie zysk w postaci:
- zgromadzonej kwoty na zakup danej rzeczy
- funduszy na wycieczkę lub na wakacje
- nagrody za systematyczne oszczędzanie
Innowacja będzie rozszerzeniem realizowanego w edukacji wczesnoszkolnej programu
nauczania. Prezentowane działania wzbogacą plan pracy przeznaczony dla uczniów klas
I-III o wiedzę z zakresu edukacji matematycznej, społecznej oraz informatycznej.
Wycieczki, konkursy gry i zabawy dydaktyczne będą sprzyjać łatwiejszemu przyswajaniu
wiedzy i umiejętności.
Opis
Innowacja jest uzupełnieniem programu edukacyjnego Szkolnych Kas Oszczędności,
a także odpowiedzią na wymagania edukacyjne zawarte w aktualnej podstawie
programowej. Polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów ekonomicznych
dla uczniów klas I-III, które w formie zabawy mogą przekazać podstawowe informacje na
temat roli pieniądza, jego wartości, wiedzę na temat oszczędzania, funkcjonowania
banków, a także ułatwić przyswojenie podstawowych pojęć ekonomicznych.
Innowacja Szkolne Koło Oszczędzania przeznaczona jest dla uczniów I etapu
Edukacji. Obejmuje materiał o treściach matematycznych, społecznych i komputerowych.
Jej realizacja rozpocznie się w klasie pierwszej od roku szkolnego 2017/18, obejmie
cały cykl kształcenia i zakończy w klasie III w roku szkolnym 2019/20.
Działalność SKO w naszej szkole będzie pod patronatem PKO BP w Radomiu.
Pierwszym krokiem współpracy z bankiem będzie prezentacja celów i zasad organizacji
SKO przez przedstawicieli banku dla rodziców uczniów naszej szkoły.
Opiekunowie SKO zostaną przeszkoleni pod kątem prawidłowego zarządzania
uczniowskimi pieniędzmi.
Cele:
Celem innowacji jest wskazanie i wykorzystanie wiedzy matematycznej
z przedsięwzięciami ekonomicznymi
- Kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania
- Racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi
- Popularyzacja wiedzy o działalności banków

PKO BP wprowadzi pakiet bezpłatnie prowadzonych elektronicznych kont dla uczniów.
Dziecko oszczędzając w SKO otrzyma legitymację ze swoim indywidualnym numerem konta
SKO, wpłat można dokonać za pośrednictwem opiekunów SKO lub rodziców.
Oprocentowanie wynosi 2,5 % w skali rocznej do kwoty 2,5 tysiąca i 0,5 % poniżej tej kwoty.
Kapitalizacja odsetek jest co tydzień.
W serwisie sko.bko bp.pl dzieci będą mogły w bezpieczny sposób:
- zarządzać swoim kontem
- podglądać stan środków
- historię oszczędzania
- wyliczać zysk
Serwis jest dostosowany do wieku uczniów. Wykorzystuje grafikę, dźwięki i animację
Dzięki udziałowi w programie SKO uczniowie:
- nauczą się zarządzania finansami osobistymi
- wyrobią w sobie nawyk świadomego oszczędzania
- zdobędą wiedzę na temat oszczędzania i roli pieniądza we współczesnym świecie
- nabędą praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych

Zajęcia z zakresu innowacji będą odbywały się 1 raz w tygodniu w wymiarze 2 godziny tygodniowo.
Po zakończeniu innowacji zostanie dokonana prezentacja oraz ewaluacja.

Opiekunowie Szkolnego Koła Oszczędzania
Dorota Garbarczyk, Jolanta Kroczek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.