X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38664
Przesłano:

Literowe opowieści - g jak góra. Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej z elementami oceniania kształtującego

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Z ELEMENTAMI OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO

DATA: 08.01.2018 r.
PROWADZĄCA: Jolanta Kroczek
KLASA: 1C

TEMAT DNIA: Literowe opowieści –,, g ‘’ jak góra
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 3 godz.
CELE OGÓLNE ZAJĘĆ:
1.Realizacja podstawy programowej w klasie 1
2. Indywidualizacja pracy z uczniem na lekcji
3. Stosowanie elementów oceniania kształtującego- cele lekcji, nacobezu, informacja zwrotna
CELE ZAJĘĆ OPERACYJNE:
Uczeń:
• Krótko wypowiada się na określony temat
• Słucha wypowiedzi innych osób
• Odpowiada na pytania
• Opisuje ilustrację
• Dokonuje analizy i syntezy wyrazów z głoską ,, g ‘’
• Rozpoznaje i pisze w liniaturze litery g, G i ich połączenia z innymi literami
• Wyróżnia literę g w wyrazach i modelach wyrazów
• Dzieli wyrazy na sylaby
• Czyta globalnie wyrazy z literami g, G
• Czyta proste teksty
• Słucha uważnie wierszy czytanych przez Nauczyciela
• Dokonuje analizy wiersza
• Potrafi pisać litery g, G oraz wyrazy z tymi literami
• Pisze po śladzie i samodzielnie
• Śpiewa i pląsa do piosenki
• Pisze kształtnie i starannie
• Potrafi ułożyć działanie do ilustracji
• Przelicza w zakresie 10
• Potrafi ułożyć zadanie z treścią i je rozwiązać
• Współpracuje w grupie
FORMY PRACY UCZNIÓW:
-praca indywidualna
-praca zbiorowa
METODY PRACY UCZNIÓW:
-słowna
-oglądowa
- aktywizująca
-działalności praktycznej
ELEMENTY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO
1. Cel sformułowany w języku ucznia:
- znam litery i tworzę z nich wyrazy
- będę potrafił pisać litery g, G i ich połączenia
- współpracuję w grupie
2.NaCoBeZu:
Uczniowie po zajęciach będą:
- potrafili sprawnie pisać wyrazy z literą g, G i czytać krótkie teksty z poznaną literą

3. Informacja zwrotna:
Udzielana na bieżąco w formie ustnej, a w trakcie wykonywania zadań do każdego ucznia osobno.

METODY I FORMY PRACY (wg M. Taraszkiewicz): praca z tekstem, pomoce wizualne, pokaz, ćwiczenie, pytania i odpowiedzi, pisanie, mówienie, działanie, ,,burza mózgów”.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Podręcznik i Karty Ćwiczeń WSiP cz. 2 ,, Szkolni Przyjaciele”, Matematyka i karty Ćwiczeń cz. 1 karteczki samoprzylepne, metalowe pudełko, wiklinowy koszyk, obrazki z głoską ,,g”, wierszyk z literą,, g” dla każdego ucznia, płyta CD, zestaw 4 ponumerowanych kartek dla każdego ucznia, patyczki, papierowy talerzyk, plastelina.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Zabawa na powitanie ,, Witam was”
Witam was, Witam was!
Zaczynamy, już czas!
Jestem ja, jesteś ty,
raz, dwa trzy!
2. Podanie uczniom celów zajęć w języku zrozumiałym oraz nacobezu
3. Przeprowadzenie krótkiej ankiety na temat zimy.
N- l rozdaje dzieciom karteczki. Ten kto lubi zimę wkłada karteczkę do koszyka, ten kto nie lubi wkłada do pudełka.( prowadzimy tak rozmowę i zajęcia, żeby przekonać wszystkie dzieci, że zimą nie można się nudzić i można ją polubić)
4. Rozmowa wprowadzająca do zajęć ,,Dlaczego dzieci lubią zimę?”
Słuchanie wiersza D. Gellner pt. ,, Zimowe zabawy”
Zimowe zabawy
W zimowym kolorze
Zimowe szaleństwa
Szaleje kto może!
Na górkach, pagórkach........
Uczniowie odpowiadają na pytania zadawane przez nauczyciela:
- Jakie zimowe zabawy wymienione są w wierszu?
- W jakim nastroju są dzieci? Co o tym świadczy?
- Czy taka forma zabawy wpływa na nastrój dzieci?
Udzielanie uczniom na bieżąco informacji zwrotnej dotyczącej wypowiadania się pełnym zdaniem.

5.Opisywanie obrazka. Uczniowie przyglądają się ilustracji w podręczniku i odpowiadają na pytania nauczyciela.
- Jaką porę roku przedstawia ilustracja?
- Po czym można poznać, że na ilustracji jest zima?
- Co robią dzieci?
- Na czym zjeżdżają dzieci?
- Skąd zjeżdżają dzieci?
- Pod czyją opieką są dzieci?
- Co robi bałwan?

Udzielanie uczniom na bieżąco informacji zwrotnej dotyczącej wypowiadania się pełnym zdaniem.

6. Wprowadzenie liter g, G.
- analiza i synteza słuchowa wyrazu ,,góra”
- określanie rodzaju głoski
- podawanie przykładów wyrazów z głoską g w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
- formowanie litery g z plasteliny na papierowym talerzyku
Udzielanie uczniom na bieżąco informacji zwrotnej dotyczącej poprawnego i prawidłowego wykonania pracy plastycznej.

- demonstracja liter pisanych g, G, pokaz pisowni litery g małej i wielkiej na tablicy multimedialnej, ćwiczenia przygotowujące do pisania.
- Pisanie liter g, G po śladzie i samodzielnie w liniaturze
7.Śpiewanie i pląsanie do kolejnej zwrotki piosenki ,,Niesforne literki”.
8. Czytanie tekstów z literami g, G przez N-la i uczniów
9. Sprawdzenie zrozumienia wysłuchanych lub przeczytanych tekstów:

- Jaka jest góra?
1. Mała 2. Wielka 3. Pochyła 4. Zasypana
- Kto jechał na skuterze?
1.Gosia i Gustaw 2.Iga i Boguś 3. Gabrysia i Iga 4.Iga i Gustaw
- Gdzie można skorzystać z nart i snowboardu?
1. w mieście 2. W parku 3. W górach 4. Na osiedlowej górce
- Co znajduje się w górach?
1. ścieżki zjazdowe 2. Pagórki zjazdowe 3.wydeptane trasy
4. wyciągi i trasy narciarskie

10. Podpisywanie rysunków. Karty Ćwiczeń 2 s.69 ćw. 4
11. Układanie i zapisywanie odpowiedzi. Karty Ćwiczeń 2 s.69 ćw.5
12.Zabawa ruchowa ,, Pani Zima” przy piosence pt. ,,Zasypało nas na biało”
13.Zabawa matematyczna ,,Układamy patyczki”.
14.Odczytywanie zapisów według wzoru – Matematyka Podr.1 s.92 ćw. 15.Układanie działań do rysunku. Matematyka Podr.1 s. 92 ćw.3
15.Dorysowywanie elementów obrazka – Matematyka Karty Ćw. 1 s.75 ćw. 1
16.Układanie działań do ilustracji – Matematyka Podr. 1 s. 93 ćw. 4,
17. Układanie zadania do rysunku – Matematyka Podr. 1s. 93 ćw.5
18. Podsumowanie zajęć. Chętni lub wybrani uczniowie kończą rozpoczęte zdanie.
Na dzisiejszej lekcji poznałem.............
Dzisiaj podobało mi się......................
Nauczyłem się/nauczyłam się..............
Trudność sprawiło mi ........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.