X Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Więcej informacji » tutaj «.

Numer publikacji: 3857
Dział: Przedszkole

Zabawy matematyczne z wykorzystaniem figur geometrycznych. Scenariusz zajęcia do hospitacji diagnozującej

Data: 25.11.08
Grupa wiekowa: 4-5-6 latki

Podstawa programowa:
I Poznawanie i rozumienie siebie i świata
Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach, osobach.

Treści programowe:
• Rozpoznawanie figur geometrycznych przestrzennych i płaskich podczas zabawy.
• Intuicyjne ustalanie, czym jest kwadrat, trójkąt, koło, prostokąt poprzez układanie wzorów z mozaiki geometrycznej, manipulowanie figurami geometrycznymi, rysowanie ich, dostrzeganie figur w różnych przedmiotach, rysunkach.
• Gromadzenie doświadczeń podczas zabaw, eksperymentów, prac plastycznych i graficznych.
• Liczenie w jak najszerszym zakresie.

I umiejętności składowe:

4 latki
• Przeliczanie w dowolnym zakresie.
• Rozpoznawanie podstawowych figur geometrycznych płaskich, manipulowanie figurami.

5 latki
• Przeliczanie w dowolnym zakresie, stosowanie liczebników głównych.
• Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych płaskich.

6 latki
• Liczenie na zbiorach w jak najszerszym zakresie.
• Rozpoznawanie i nazywanie cyfr oznaczających liczby.

II Kompetencje kluczowe:
• Myślenie
• Działanie

III Umiejętność operacyjna:
Dziecko 4 letnie potrafi rozpoznać figury geometryczne, przeliczać w dowolnym zakresie;
Dziecko 5 letnie potrafi rozpoznać i nazwać podstawowe figury geometryczne, przeliczać w dowolnym zakresie;
Dziecko 6 letnie potrafi rozpoznać i zastosować cyfry oznaczające liczby, liczyć w szerokim zakresie.

IV Cele operacyjne: dziecko:
- recytuje wierszyki matematyczne, ilustrując je ruchem;
- nazywa 4 podstawowe figury geometryczne płaskie, określa ich cechy;
- dostrzega figury w przedmiotach, zabawkach, w przyrodzie;
- dzieli nazwy figur na sylaby;
- określa głoskę w nagłosie wyrazu określającego figurę geometryczną ( 6 latki);
- rozpoznaje i podejmuje próbę nazwania figury geometrycznej za pomocą dotyku (4latki);
- rozpoznaje i nazywa figurę geometryczną za pomocą dotyku ( 5-6latki);
- określa liczbę boków, dopasowuje cyfrę ( 6 latki);
- układa figurę geometryczna z szarfy;
- wyszukuje właściwy podpis do określonej figury geometrycznej , przelicza litery w nazwie ( 6 latki);
- reaguje określonym ruchem na wybraną przez nauczyciela figurę geometryczną;
- przelicza figury w dowolnym zakresie;
- dopasowuje odpowiednią cyfrę określającą liczbę elementów w zbiorze ( 6 latki);
- tworzy obrazek oparty na figurze geometrycznej.

V Metody pracy:
• Słowna: rozmowa, objaśnienia
• Oglądowa: pokaz
• Czynna: zadania stawiane do wykonania
• Aktywizująca: integracyjna, ewaluacyjna

VI Rodzaj aktywności:
• Śpiew
• Ruch przy muzyce
• Plastyczna- twórcza

VII Forma pracy:
• z całą grupą
• indywidualna

VIII Środki dydaktyczne: figury z imionami dzieci, mozaika geometryczna, szarfy, napisy figur geometrycznych, tamburyno, koperty z cyframi od 1 do 4, zbiory figur geometrycznych, figury geometryczne papierowe, kartki z narysowaną figurą geometryczną, kredki świecowe, olejne, ołówkowe, karty pracy, buźka wesoła i smutna, muzyka relaksacyjna

IX Przebieg zajęcia:

1. Przywitanie piosenka „Powitanką”
2. Zabawa integracyjna na powitanie „Raz, dwa, trzy”
„ Raz, dwa, trzy, cztery stoję nieruchomo
Pięć, sześć, siedem, osiem kręcę lekko głową,
Dziewięć, dziesięć, jedenaście ruszam ramionami
A dwanaście i trzynaście robię hula hoop biodrami”
3. Zgromadzenie dzieci w wybranym miejscu Sali, w którym znajdują się wizytówki dzieci w kształcie figur geometrycznych.
4. Określenie cech znanych figur geometrycznych płaskich.
5. Wyszukiwanie figur geometrycznych w różnych przedmiotach, zabawkach, w przyrodzie.
6. ZADANIE 1 - Zabawa w kręgu „Przedstaw się figurą”
- dz. 4-5letnie przedstawiają się figurą, którą umieszczoną mają na ubraniu dzieląc jej nazwę na sylaby;
- dz. 6 letnie przedstawiają się jw., dodatkowo określają pierwsza głoskę w nazwie figury.
7. ZADANIE 2 – Zabawa pt. „Zaczarowany worek”
- dz. 4letnie za pomocą dotyku rozpoznają i podejmują próbę nazwania wylosowanej figury geometrycznej;
- dz. 5-6letnie za pomocą dotyku rozpoznają i nazywają wylosowana figurę geometryczną;
- dz. 6 letnie określają ilość boków figury, dopasowują odpowiednia cyfrę;
8. ZADANIE 3 - , „Ułóż taką sama figurę”
- dz. 4-5letnie układają z szarfy taka samą figurę, jaką wylosowali z „Zaczarowanego worka”;
- dz. 6letnie jw. , dodatkowo wyszukują właściwego podpisu z koszyczka z nazwami figur, przeliczają ilość liter w nazwie;
9. ZADANIE 4 – „Zabawa muzyczno-ruchowa pt. Figura patrzy”
Dzieci poruszają się po Sali w sposób, w jaki zaprasza je muzyka. Na przerwę w muzyce nauczycielka pokazuje wybraną figurę, a dzieci reagują w określony sposób:
• Kwadrat – przykucamy
• Trójkąt – ręce ułożone nad głową tworząc czapeczkę
• Prostokąt – stoimy na baczność
• Koło – wirujemy dookoła siebie

10. Dzieci 6letnie otrzymują od nauczycielki koperty z cyframi od 1 do 4 oraz obrazkami przedstawiającymi różnoliczne zbiory figur geometrycznych.
Dzieci 4-5letnie otrzymują kopertę z figurami geometrycznymi.
11. ZADANIE 5 – „Ile mam figur?”
- dz. 4letnie przeliczają głośno ilość figur znajdujących się w kopercie;
- dz. 5letnie nazywają znajdujące się w kopercie figury, przeliczają je;
- dz. 6letnie liczą elementy w zbiorach, dopasowują odpowiednią cyfrę oznaczającą liczbę elementów w zbiorze
12. ZADANIE 6 – „Tworzymy obrazki”
Dzieci 4-5-6letnie otrzymują kartkę z narysowaną na środku figura geometryczną. Zadaniem dzieci jest stworzenie własnej kompozycji, pracy plastycznej opartej na figurze.
13. Dzieci siadają do stoliczków, zamieniają się w artystów. Pomaga im w tym muzyka relaksacyjna.
14. Omówienie wykonanych przez dzieci obrazków.
15. Pożegnanie piosenką i wierszykiem matematycznym „10 palców mam”.
16. Ewaluacja
Dzieci umieszczają figurę ze swoim imieniem w miejscu:
• Jeśli są zadowoleni, zajęcia im się podobały – przy buźce wesołej;
• Jeśli nie SA zadowoleni, zajęcia im się nie podobały – przy buźce smutnej.
17. Niespodzianka
Każde dziecko otrzymuje niespodziankę-zadanie do wykonania w III części dnia:
• Dz. 4letnie - Koperta z figurami geometrycznymi płaskimi. Samodzielne tworzenie obrazka z figur.
• Dz. 5letnie – Karta pracy – figury geom. różnej wielkości. Dzieci łączą figury od najmniejszej do największej.
• Dz. 6letnie – Karta pracy – Rysunek z figur geom. Do pokolorowania wg schematu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.