X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3859
Dział: Przedszkole

Potrafię liczyć - zabawy matematyczne. Scenariusz zajęcia do hospitacji diagnozujacej

Grupa wiekowa: 4-5-6-latki „Misie”
Prowadząca: A.Ramutkowska

Temat: "Potrafię liczyć - zabawy matematyczne".

Podstawa programowa:
I. Poznawanie i rozumienie siebie i świata
Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach.
II. Nabywanie umiejętności przez działanie.
Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.
III. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie
Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie.
IV. Budowanie systemu wartości
Wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania prób samooceny .

Treści programowe „Jestem częścią świata”:
o Przestrzeganie norm i zachowań regulujących współżycie w grupie
o Dostrzeganie i kontynuowanie różnych układów rytmicznych
o Zapamiętywanie wierszyków
o Liczenie w jak najszerszym zakresie
o Znajomość cyfr oznaczających liczby: 1,2,3,4,5,6,7,8
o Manipulowanie figurami geometrycznymi
o Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi wielkości

I Kompetencje kluczowe:
- Myślenie
- Działanie

II Umiejętności składowe:

4-latki:
- Słuchanie, rozumienie i reagowanie na słowne polecenia nauczyciela.
- Przeliczanie w dowolnym zakresie.

5-latki:
- Słuchanie, rozumienie i wykonywanie słownych poleceń nauczyciela.
- Przeliczanie w dowolnym zakresie, stosowanie liczebników głównych.

6-latki:
- Liczenie na palcach i innych zbiorach w jak najszerszym zakresie.
- Rozpoznawanie i stosowanie cyfr oznaczających liczby.

III Umiejętności operacyjne:

Dziecko 4-letnie potrafi przeliczać w dowolnym zakresie; słuchać i reagować prawidłowo na słowne polecenia nauczyciela.

Dziecko 5-letnie potrafi przeliczać w dowolnym zakresie, stosować liczebniki główne, wykonywać słowne polecenia nauczyciela.

Dziecko 6-letnie potrafi liczyć na palcach i innych zbiorach, rozpoznawać i stosować cyfry oznaczające liczby.

IV Cele operacyjne: dziecko:
• Śpiewa piosenkę, posługuje się liczebnikami porządkowymi,
• Recytuje wierszyk matematyczny,
• Nazywa 4 podstawowe figury płaskie,
• Układa powtarzający się rytm,
• Przelicza w zakresie 8,
• Układa figury geometryczne od najmniejszej do największej,
• Uczestniczy w zabawach ruchowych,
• Rozumie pojęcie tyle samo,
• Przelicza i układa kropki od najmniejszej do największej liczby kropek,
• Układa cyfry określające liczby od najmniejszej do największej,
• Układa z figur geometrycznych pajacyka, przykleja go,
• Ocenia swój udział na zajęciach.

V Metody pracy:
- Słowne – rozmowa, objaśnienia
- Oglądowe – pokaz
- Czynne – zadania stawiane do wykonania
- Aktywizujące – integracyjna, ewaluacyjna

VI Rodzaj aktywności
- Śpiew
- Ruch przy muzyce
- Plastyczna

VII Forma pracy
- Z całą grupą
- Indywidualna

VIII Środki dydaktyczne:
4 podstawowe figury geometryczne, pasek dla każdego dziecka z powtarzającym się rytmem, kostka, koperty dla każdego dziecka z figurami geometrycznymi różnej wielkości, krążki z cyframi, zbiory dla każdego dziecka, przybory do pisania, kartoniki z cyframi, kropkami od 1 do 8, zestaw figur geometrycznymi dla każdego dziecka do ułożenia pajacyka, kleje, buźka wesoła i smutna

IX Przebieg zajęcia:

1. Zabawa integracyjna do piosenki „Przy każdej ręce palców jest pięć”.
2. Przypomnienie nazw znanych 4 podstawowych figur geometrycznych.
3. ZADANIE 1 „Powtórz rytm”
Dzieci otrzymują pasek z powtarzającym się rytmem figur geometrycznych i kontynuują go.
Dzieci 4-letnie – 3 figury
Dzieci 5-6-letnie – 4 figury
4. ZADANIE 2 „Rzucamy kostką”
Każde dziecko po kolei rzuca dużą plastikową kostką. Zadaniem dziecka jest policzyć kropki i podskoczyć tyle razy, ile wskazuje liczba kropek.
Dla dzieci 6-letnich przeznaczona jest kostka z cyframi.
5. ZADANIE 3 „Od najmniejszej do największej figury”
Dzieci otrzymują koperty z figurami geometrycznymi. Układają je od najmniejszej do największej.
Dzieci 4-letnie – 4 figury
Dzieci 5-letnie – 6 figur
Dzieci 6-letnie – 8 figur
6. Zabawa ruchowa „Policz”
Dzieci poruszają się w rytm muzyki. Nauczycielka rozkłada na dywanie krążki z określoną cyfrą. Dzieci na przerwę w muzyce ustawiają się przy krążkach, uważając na to, aby przy każdym z krążków była określona liczba dzieci, jak wskazuje cyfra.
7. ZADANIE 4 „Tyle samo”
Dzieci otrzymują kartkę z narysowanymi dwoma zbiorami zabawek. Zadaniem dzieci jest narysować pod każdym zbiorem tyle kresek, ile jest zabawek. Dzieci 6-letnie zamiast kresek wpisują cyfrę.
8. ZADANIE 5 „Od najmniejszej do największej liczby”
Dzieci otrzymują kartoniki z kropkami i układają je od najmniejszej do największej liczby kropek.
Dzieci 4-letnie – 6 kartoników z kropkami
Dzieci 5-letnie – 8 kartoników z kropkami
Dzieci 6-letnie – 8 kartoników z kropkami i cyframi
9. Zabawa ruchowa „Pajacyk” Dzieci podskakują naśladując pajacyka.
10. Każde dziecko otrzymuje zestaw figur geometrycznych, siada przy stoliczku i układa z nich pajacyka, przykleja na kartce, nazywa je, przelicza.
11. Pożegnanie wierszykiem matematycznym „Jeden, dwa pewna pani miała psa...”.
12. Ewaluacja
Dzieci oceniają siebie na zajęciach:
- jeżeli uważają, że pracowali b. dobrze umieszczają pajacyka przy stoliczku wesołym,
- jeżeli uważają, że pracowali słabo, umieszczają pajacyka przy stoliczku smutnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.