X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38448
Przesłano:

Mój zwierzęcy przyjaciel - scenariusz zajęć w kl. 2

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II /3 godz./
Temat bloku: W świecie zwierząt
Temat dnia: Mój zwierzęcy przyjaciel
Cele ogólne:
- doskonalenie umiejętności rozpoznawania zwierząt po cechach
charakterystycznych
- rozwijanie myślenia matematycznego i sprawności rachunkowej
- wzbogacanie i aktywizowanie słownictwa
- wdrażanie do wyrażania myśli w formie zdań poprawnych językowo
- kształtowanie umiejętności zgodnej zabawy i współdziałania w grupie

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- wymienia cechy charakterystyczne ptaków i ssaków
- dodaje, odejmuje, dopełnia, mnoży w zakresie 30
- próbuje układać treść zadania i rozwiązuje je
- dobiera właściwe pytania do zadania
- tworzy zbiory do warunków zadania i manipuluje liczmanami
- gromadzi rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki do podanej tematyki
- uzupełnia zdania opisujące/ samodzielnie próbuje zredagować opis psa
- aktywnie i zgodnie współdziała podczas pracy grupowej
- bierze udział w zabawach ruchowych

Metody:
słowne /podające: rozmowa, objaśnienia,
oglądowe/eksponujące: pokaz, obserwacja,
problemowe:
o aktywizujące: burza mózgów , m. gier dydaktycznych
o czynne: zadania i ćwiczenia, zabawy manipulacyjne
programowana: z użyciem komputera
ewaluacji: Mr. Smile

Forma pracy: zbiorowa, grupowa jednolita, indywidualna zróżnicowana

Środki dydaktyczne: loteryjka obrazkowo-wyrazowa, karteczki do zabawy „Milczące liczydło”, obrazek pocięty na części i koperty z zadaniami/ puzzle matematyczne/,sylwety zwierząt, liczmany dla każdego ucznia, karty pracy potrzebne do opisu , gra „Memo” (internet), płyta z piosenką

Zapis w dzienniku: Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia w zakresie 30. Opis psa -gromadzenie słownictwa, części mowy, uzupełnianie zdań.Zabawy ruchowe naśladowcze z elem. biegu, skoku, czworakowania, pełzania.

SKRÓTOWY PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Wprowadzenie do tematu lekcji– Przypomnienie wiadomości o ptakach i ssakach, loteryjka obrazkowo- wyrazowa / ed. przyrodnicza i polonistyczna /

2. Zabawa matematyczna „Milczące liczydło” – w trakcie zabawy tworzą się grupy, w których dzieci będą pracowały w ciągu całego dnia / ed. matematyczna/

3. „Co to za postać?” – puzzle matematyczne –SĄ to kolejne zadania matematyczne. Każdy z 4 elementów puzzli zostaje odsłonięty dopiero po wykonaniu zadania. Po wykonaniu wszystkich zadań dzieci układają obrazek z części – jest to zdjęcie psa - nawiązanie do treści polonistycznych, które wystąpią w dalszej części zajęć / ed. matematyczna/
• Zad.1
Ułóż zadanie o ssakach na wsi do podanej formuły matematycznej
• Zad.2
Ułóż zadanie tekstowe do ilustracji i danych
• Zad.3
Dobierz pytanie i rozwiąż zadanie: Gospodarz w poniedziałek zebrał w kurniku 14 jajek a we wtorek o 6 mniej.
- Ile jajek zebrał w poniedziałek?
- Ile gospodarz miał kur?
- Ile jajek zebrał we wtorek?
- O ile więcej zebrał we wtorek?
- Ile jajek zebrał w oba te dni?
- Ile jajek stłukł?
- Ile jajek zebrał w środę?
• Zad.4
Rozwiąż zadanie: Po podwórku biegało 19 prosiaków. Kilka z nich schowało się do chlewika. Ile prosiaków zostało na podwórku? – zad. z niedoborem danych

4. Zabawy ruchowe / ed. matematyczna i ruchowa/
• „Koniki w stajni” – dzieci tworzą zbiory 3 elementowe, próbują obliczyć za pomocą dodawania i mnożenia, ile dzieci bierze udział w zabawie
• „Kury na grzędzie” – dzieci tworzą pary, jedno z nich jest kura , drugie grzędą, obliczają za pomocą dodawania i mnożenia , ile dzieci bawi się

5. Zadania manipulacyjne na liczmanach – nauczyciel pokazuje bez słów kartkę z działaniem ( mnożenie w zakresie 30). Zadaniem uczniów jest przedstawić działanie za pomocą liczmanów oraz ułożyć do niego treść zadania/ ed. matematyczna/

6. Gromadzenie w grupach słownictwa potrzebnego do opisu psa: (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki) – burza mózgów. Prezentacja przez grupy zgromadzonego słownictwa / ed. polonistyczna/

7. Przypomnienie planu opisu – jakie elementy powinny się w nim znaleźć /ed.polonistyczna/

8. Redagowanie opisu wybranego zwierzątka w oparciu o zgromadzone słownictwo - praca indywidualna zróżnicowana / ed.polonistyczna/
• poziom I - uzupełnienie zdań opisujących
• poziom II – samodzielne redagowanie zdań opisujących

9. Zabawy ruchowe z elementem biegu, skoku, czworakowania, pełzania

10. Podsumowanie zajęć
• Piosenka „Wiejskie podwórko”,
• gra „Memo” ( wykorzystanie internetu) /m.programowana/
• ocena aktywności dzieci, Mr. Smile / m.ewaluacyjna/

KARTY PRACY -załączniki

• Zad.1
Ułóż zadanie o ssakach na wsi do podanej formuły matematycznej

17 + .... = 25 lub 30 - .....= 21

• Zad.2
Ułóż zadanie tekstowe do ilustracji i danych
kura – 6 wykorzystaj znaki: + lub -
kaczka – 9
kaczątko – 9

• Zad.3
Dobierz właściwe pytanie i rozwiąż zadanie:
Gospodarz w poniedziałek zebrał w kurniku 14 jajek a we wtorek o 6 mniej.
- Ile jajek zebrał w poniedziałek?
- Ile gospodarz miał kur?
- Ile jajek zebrał we wtorek?
- O ile więcej zebrał we wtorek?
- Ile jajek zebrał w oba te dni?
- Ile jajek stłukł?
- Ile jajek zebrał w środę?

• Zad.4
Rozwiąż zadanie: /z niedoborem danych/
Po podwórku biegało 19 prosiaków. Kilka z nich schowało się do chlewika. Ile prosiaków zostało na podwórku?

Mój piesek to ............ . Wabi się ............... . Ma .................. , .............................. ,

................................ sierść koloru....................... . Głowa mojego ...............................

jest ....................... . Jego tułów podtrzymują .................................... łapy. Znakiem

szczególnym jest ........................................ .

............................... ma ...................................ogon, którym macha , gdy się z nim

bawię. Ten pies jest moim ........................................ przyjacielem.

SŁOWNICTWO:

ptak, ssak, Pimpuś, Burek, krótką, długą, błyszczącą, szorstką, miękką, brązowego, miodowego, czarnego, pupila, ulubieńca, mała, duża, silne, grube, oklapnięte uszko, żółta, skórzana obroża, krótsza łapka, plamka na nosie, psinka, psiaczek, długi, puszysty, wiernym, oddanym,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.