X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 38404
Przesłano:

Stosowanie poznanych własności działań do obliczania wartości sum, różnic, iloczynów i ilorazów liczb. Scenariusz zajęć "W krainie liczb"

Temat zajęć: Stosowanie poznanych własności działań do obliczania wartości sum, różnic, iloczynów i ilorazów liczb.
Cele lekcji:
• Pogłębianie rozumienia sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu liczb
• Kształcenie logicznego myślenia
• Doskonalenie umiejętności wykonywania obliczeń sposobem pisemnym
• Umiejętność rozwiązywania prostych i złożonych zadań tekstowych
• Wdrażanie do aktywnej postawy na zajęciach
Metody:
• podająca: zagadki, pytania, rozmowa,
• problemowa: zadania do wykonania
Formy pracy:
• indywidualna,
• grupowa,
• z całą grupą.
Środki dydaktyczne:
• karty pracy
• zadania z treścią
• krzyżówka
• karteczki z wynikami działań

Przebieg zajęć

1. Powitanie piosenką
Wszyscy są, witam Was,
Zaczynamy już czas.
Jestem ja, jesteś Ty,
Raz, dwa, trzy.

2. Rozpoczęcie zajęć zagadką matematyczną
Nie wszystkie dzieci mnie lubią i spotyka mnie krytyka,
Chociaż umiem myśleć, liczyć, mnożyć, dzielić.
Kłania się wam.... (matematyka)

3. Zapowiedź tematu zajęć.
Na dzisiejszych zajęciach z edukacji matematycznej będziemy obliczać sumy, różnice, iloczyny i ilorazy liczb w zakresie 1000.

4. Wprowadzenie w tematykę zajęć (dzieci odpowiadają na pytania nauczyciela)
Co to jest suma?
Co to jest różnica?
Co to jest iloczyn?
Co to jest iloraz?

5. Ćwiczenia w pamięciowym obliczaniu iloczynu i ilorazu
Nauczyciel podaje działania, np.: 56:8, 63:9, 6*9, 15*2. Dzieci podają odpowiedź poprzez podniesienie karteczki z prawidłowym wynikiem.

6. Ćwiczenia samodzielne w obliczaniu działań sposobem pisemnym. (załącznik 1)
Każde dziecko otrzymuje działanie do obliczenia. Następnie wspólnie muszą ułożyć rosnąco wyniki działań i odczytać zaszyfrowane zdanie.

7. Rozwiązywanie prostego zadania z treścią.
Do zakładu krawieckiego zakupiono 4 paczki guzików po 60 sztuk w każdej. Ile guzików zakupiono?

8. Rozwiązywanie zadania złożonego z treścią.
W autokarze mieszczą się 42 osoby. Na wycieczkę do Wrocławia pojechały 3 autokary, a do Krakowa 4 autokary. Wszystkie miejsca w autokarach były zajęte. Ile osób pojechało na wycieczki do Wrocławia i Krakowa?

9. Obliczanie iloczynów i ilorazów dowolną metodą.
45x4= 30x2= 120:4= 420:7=
20x6= 16x4= 360:6= 150:3=
32x4= 15x10 250:5= 99:11=

10. Rozwiązywanie krzyżówki
Uczniowie obliczają wyniki działań i wpisują je słownie do krzyżówki
a) 50-6*8=2
b) 100:5-10=10
c) 7*8+4-60=0
d) 48:6=8
e) 25+25-49=1
f) 80:2-20=20

11. Podsumowanie zajęć: samoocena i ocena pracy uczniów na zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.