X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38301

Nauka piosenki "Maszeruje wiosna". Realizacja schematów muzycznych. Konspekt zajęć edukacji muzycznej w klasie I

KONSPEKT ZAJĘĆ

Krąg tematyczny: Witamy wiosnę
Temat dnia: Maszeruje wiosna
Edukacja realizowana: edukacja muzyczna, edukacja społeczna

Zapis do dziennika: Nauka piosenki „Maszeruje wiosna”. Realizacja schematów muzycznych.

Podstawa programowa: śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, świadomie i aktywnie słucha muzyki, potem wyraża swe doznania werbalnie i nie werbalnie, uczestniczy w zabawie muzycznej, podejmuje działalność twórczą, współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy.

Cele:

Wiedza:
- uczeń śpiewa piosenkę „Maszeruje wiosna”
– uczeń realizuje schematy rytmiczne gestodźwiękami
- uczeń rozpoznaje tempo szybkie i wolne

Umiejętności:
- uczeń potrafi ilustrować ruchem i rysunkiem muzykę
– uczeń śpiewa
- uczeń wykonuje ćwiczenia ruchowe do muzyki

Postawa:
- uczeń uważnie słucha i wykonuje polecenia podawane przez nauczyciela
- uczeń zgodnie współdziała w grupie
- uczeń dba o ład i porządek na swoim stanowisku pracy
- uczeń potrafi dokonać samooceny i oceny innych

Metody pracy (wg.W.Okoń):
- podająca –wyjaśnienie- asymilacji wiedzy
- operatywna – ćwiczebna; praktycznego działania

Metody aktywizujące:
- metoda zabawowa
- oparte na słowie (Metoda story -line);

Formy pracy:
Indywidualna- jednolita
Grupowa - jednolita

Środki dydaktyczne:
- CD utwory : F. Chopin „ Walc a-moll”, J. S. Bach “Aria na strunie G”
- mulitook Nowa Era –tekst piosenki „ Maszeruje wiosna”
- kartki i kredki
- kartki z narysowanymi dwoma prostokątami
- opowiadanie muzyczne „ Dziura w dachu” K. Wilk

Przebieg lekcji:

I. Część wstępna
1. Przywitanie z klasą- Muzyka i zdrowie – zabawa ruchowa z piosenką
Powitanka na dobry początek dnia „ Dzień dobry „.
Dzieci stoją twarzą do siebie w kole, śpiewając refren witają się z kolegą podając ręce. Po zakończeniu refrenu uczniowie wybierają kolejną osobę do pary. Powitankę powtarzamy kilka razy.
2. Wprowadzenie do tematu dnia
Nauczyciel informuje o celach lekcji- nauka piosenki, poznanie tempa szybkiego i wolnego, ilustracja muzyki rysunkiem i gestem.

II. Cześć główna

1. Nauka piosenki „Maszeruje wiosna”
-Nauczyciel prezentuje nagranie piosenki; prosi o uważne słuchanie tekstu.
- Zadaje pytania do tekstu, np. Jak wygląda wiosna opisana w piosence?; Co trzyma wiosna w ręce?; Co się dzieje, gdy wiosna wzniesie kwiat?
- Dzieci uczą się refrenu metodą ze słuchu, fragmentami, powtarzając za nauczycielem. Potem wykonują piosenkę: nauczyciel śpiewa zwrotki, uczniowie – refren.
- Następnie dzieci uczą się zwrotek, tak samo jak refrenu – metodą ze słuchu, fragmentami, powtarzając za nauczycielem.
- Wszyscy śpiewają całą piosenkę.
- Dzieci śpiewają zwrotkę piosenki rytmicznie klaszcząc, a refren uderzają na zmianę rękami w uda.
- Wybrany uczeń wyklaskuje rytm do bardzo wolnego chodu, do marszu i do biegu.

2. Zabawa ruchowo- plastyczna przy piosence „ Maszeruje wiosna”
Na ławkach leżą rozłożone kartki do rysowania (ilość kartek taka sama jak ilość dzieci).
Obok każdej z nich leży kredka lub flamaster.
- Podczas trwania zwrotki piosenki dzieci śpiewają, chodzą pomiędzy ławkami. Gdy zaczyna się refren, uczniowie zatrzymują się przy najbliższej leżącej kartce i rysują na niej ilustrację do refrenu. Rysowanie trwa tyle, ile trwa refren. Podczas drugiej zwrotki dzieci ponownie przechadzają się pomiędzy ilustracjami, śpiewając. Pojawienie się refrenu jest sygnałem do rysowania. Dzieci nie szukają „swojej” kartki, tylko dorysowują ilustrację na najbliżej leżącej kartce. Po wykonaniu ilustracji następuje ich wspólne oglądanie.

3. „ Poruszam się jak...” - zabawa relaksacyjna według rymowanki
Dzieci stają przy ławkach i poruszają się według słów rymowanki:

Pierwszy idzie słoń,
Drugi biegnie koń,
Trzecia pełznie żmija,
Czwarta – małpa, co ogonkiem wywija.
Piąty kroczy lew,
Rycząc, że aż nam krzepnie krew.
Szósty idzie hipopotam –
Głośno człapie, chlapiąc błotem.

4. Śmieszny film – zabawa z tempem
Wybrany uczeń trzykrotnie przedstawia tą samą scenkę pantomimicznie w trzech różnych tempach: w tempie naturalnym, przyspieszonym oraz w tempie zwolnionym. Tematy scenki- mycie rąk, gimnastyka itp.

5. Muzyką malowane - zabawa twórcza
- Uczniowie otrzymują kartkę z dwoma prostokątami, w które mają wrysować ilustrację słuchanej muzyki.
- Nauczyciel zwraca uwagę dzieci na tempo utworów.
- Dzieci samodzielnie rysują ilustrację do utworów
- Po zakończeniu nauczyciel prezentuje prace dzieci i je omawia.

6. Muzyczna bajka- „ Dziura w dachu” K. Wilk
Nauczyciel czyta opowiadanie, w miejscach z melodią kluczem wraz z opisem czynności uczniowie wykonują odpowiednie ruchy.

7. Zabawa rytmiczna – „ Mały stolarz” wg M. Staniek
Nauczyciel prosi o pomoc w umocowaniu desek na dachu krasnoludkom. Dzieci wykonują ruchy imitujące wbijanie gwoździ w deskę.

III. Cześć końcowa
1. Podsumowanie zajęć- omówienie lekcji, ocena zaangażowania uczniów

2. Porządkowanie miejsc pracy

3. Pożegnanie grupy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.