X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38036
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Scenariusz zajęć otwartych "Na wsi" - dzieci 5, 6- letnie

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH Z RODZICAMI DZIECI 5,6- LETNIE

Ośrodek tematyczny: Co słychać na wsi?

Cele ogólne:
- Poszerzanie wiadomości na temat zwierząt hodowlanych
- Kreowanie pozytywnego obrazu wsi, poprzez zwracanie uwagi na piękno i estetykę najbliższego środowiska
- Doskonalenie umiejętności poprawnego formułowani wypowiedzi słownych
- Rozwijanie mowy i myślenia
- Wszechstronne stymulowanie dziecka poprzez wrażenia słuchowe, wzrokowe, ruchowe.
- Kształcenie umiejętności współpracy w grupie poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach.
- Zachęcanie do wspólnej pracy z rodzicem
- Rozwijanie sprawności manualnej

Cele operacyjne:
• dz. uważnie słucha opowiadania przedstawionego przez nauczycielkę
• dz. układa krótkie zdania na temat treści obrazka
• dz. dzieli wyrazy na sylaby
• dz. wyodrębnia głoskę w nagłosie i wygłosie
• dz. układa puzzle
• dz. współpracuje z grupą oraz rodzicem
• dz. rozpoznaje i nazywa zwierzęta mieszkające na wsi
• dz. rozwija zmysł słuchu, nazywa odgłosy zwierząt mieszkające na wsi
• dz. reaguje na zmianę tempa w muzyce
• dz. usprawnia narządy artykulacyjne mowy naśladując głosy zwierząt
• dz. przelicza w zakresie 8 i więcej, segreguje wg rodzaju i wielkości, określa gdzie jest więcej a gdzie mniej
• dz. określa kierunki przestrzenne
• dz. wykonuje improwizację ruchową do słyszanej muzyki
• dz. potrafi wystukać odpowiedni rytm
• dz. wykonuje pracę plastyczną wspólnie z rodzicem

Metody pracy:

Czynne - zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń, ćwiczeń utrwalających
Słowne- opowiadanie, rozmowa
Oglądowe- ilustracja, obrazki, liczmany, puzzle
Metoda dobrego startu,
Pedagogika zabawy,
Pantomima,
Burza mózgów
Metoda C. Orffa,
Metoda Battie Strauss.

Formy organizacyjne:
Indywidualna, grupowa, zespołowa
Formy pracy: słuchanie opowiadania, zabawy rozwijające słuch fonemowy, zabawy muzyczno- ruchowe, wykonywanie pisanki.
Pomoce:
Ilustracje do opowiadania, puzzle, liczmany, płyty CD z utworami muzycznymi i zagadkami słuchowymi, styropianowe jajka, piórka, cekiny, naklejki, wstążki, klej, szpilki, bębenki, marakasy, drewienka, kapelusze

Przebieg:
Powitanie rodziców i pani dyrektor.
1. Piosenka na powitanie- wspólny taniec rodziców z dziećmi.
2. Zagadka słuchowa „Skąd dochodzą te odgłosy.” (gospodarstwo)
3. Zabawa muzyczno- ruchowa „Rowerek”- jedziemy na wycieczkę do gospodarstwa.
4. Układanie puzzli ze zwierzętami- praca w grupach. Nazywanie powstałych zwierząt.
5. Słuchanie opowiadania nauczycielki w oparciu o utwór „O pewnej krówce”- rozmowa na temat treści opowiadania. Oceniamy zachowanie małej krówki. Burza mózgów „Jaka była krówka?”
6. Nazywamy zwierzęta występujące w utworze, dzielimy ich nazwy na sylaby, wybrzmiewamy głoski w nagłosie i wygłosie. Układamy zdania o wybranym zwierzątku.
7. Zabawa muzyczno- ruchowa „Koniki”- reagujemy umówionym ruchem na usłyszane tempo muzyki.
8. Bajeczka ortofoniczna „W zagrodzie Małgosi”- rozwijamy narządy artykulacyjne.
9. Segregowanie sylwet zwierząt na leśne i gospodarskie, małe i duże, przeliczanie ich, określanie których jest więcej a których mniej. Segregowanie zwierząt gospodarskich na ssaki i ptaki, przeliczanie ich i oznaczanie ich liczby z wyk. kartoników z kropkami.
10. Utrwalanie kierunków przestrzennych z wyk. koguta i płotu.
11. Tworzymy improwizacje ruchową do utworu „Taniec kurcząt w skorupkach” Modesta Mussorgskiego.
12. Powtarzanie tekstu „Na podwórku jest wesoło wiele zwierząt chodzi w koło: ko, ko, ko, kwa, kwa, kwa niech zabawa dalej trwa” z różnym zabarwieniem emocjonalnym, cicho i głośno.
13. Zakończenie wizyty w gospodarstwie- instrumentacja utworu wg B. Strauss z wyk. grzechotek, bębenków i drewienek. Znalezienie koszyka z jajkami w kurniku.
14. Wykonanie wspólnie z rodzicami pisanek wielkanocnych w nawiązaniu do zbliżających się świąt z wyk, jajek styropianowych i różnorodnych ozdób. Prezentacja prac.
15. Podsumowanie zajęć.
16. Wspólny taniec z rodzicami do utworu „Kaczuszki.”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.