X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38038
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Scenariusz zajęć o czystości dla dzieci 6-letnich

Grupa: 6-latki
Temat zajęć: Rozumiemy konieczność dbania o higienę omawiając treść wysłuchanego wiersza M. Woźnej „Brudas” oraz przez udział w zabawach tematycznych i doświadczenia własne dzieci.

Zagadnienie z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

4.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

Cel ogólny:
- kształtowanie nawyków prozdrowotnych

Cele szczegółowe:
- aktywnie uczestniczy w zajęciach
- w skupieniu słucha wiersza
- wypowiada się na określony temat
- prawidłowo nazywa przybory toaletowe
- wie, jak prawidłowo myć ręce
- rozumie konieczność częstego mycia się
- potrafi współdziałać w sytuacjach zadaniowych
- prawidłowo głosuje krótkie wyrazy
- prawidłowo posługuje się nożyczkami
- stosuje określenia: obok, nad, z prawej strony, z lewej strony

Metody:
Czynna – zadań stawianych
Słowna – objaśnienia, rozmowy, opowiadanie
Oglądowa – pokaz nauczyciela, obserwacja

Formy:
Zbiorowa, grupowa, indywidualna

Pomoce dydaktyczne: ilustracje tematyczne, przybory toaletowe, worek gimnastyczny, emblematy, karty pracy, klej, nożyczki

Przebieg zajęcia:

1. Powitanie. Dzieci dobierają się parami i stając naprzeciwko siebie ilustrują ruchem treść rymowanki „Dwie rączki”. - dobiera sobie kolegę do pary
- recytuje rymowankę
- potrafi zilustrować jej treść

2. Wiersz M. Woźnej „Brudas”.

Dzieci słuchają wiersza recytowanego i demonstrowanego przez nauczycielkę po czym wypowiadają się na temat jego treści.
- w skupieniu słucha wiersza
- wypowiada się swobodnie

3. Rozmowa kierowana „Co to jest higiena?”. Dzieci siedząc w kole swobodnie wypowiadają się na zadany temat opierając się na własnych obserwacjach i doświadczeniach., po czym nauczycielka prezentuje sposób prawidłowego mycia rąk i zachęca dzieci do wykonania tego zadania.
- wie, czym jest higiena
- rozumie konieczność częstego mycia się

4. Zabawa „Szukaj pary”. Nauczycielka rozkłada na dywanie emblematy przedstawiające przybory higieniczne, tak, aby dzieci nie widziały obrazków, następnie dzieci kolejno wybierają jeden z nich i naklejają go sobie na bluzki. Na sygnał nauczyciela każdy szuka swojej pary .
- stosuje się do ustalonych reguł
- prawidłowo reaguje na sygnały
- potrafi odszukać swoją parę

5. Piosenka „Mydło lubi zabawę”. Dzieci stojąc w parach śpiewają i ilustrują ruchem treść piosenki „Mydło lubi zabawę”.
- śpiewa piosenkę
- ilustruje jej treść ruchem

6. Zabawa „Odgadywanie przedmiotów do dotyku”. Dzieci siedzą w kole na dywanie, nauczyciela prezentuje czarodziejski worek, do którego wkłada różne przybory toaletowe wykorzystywane podczas zajęć. Zadaniem chętnych dzieci jest włożenie rąk do worka i po dotyku odgadnięcie co to za przedmiot? - aktywnie uczestniczy w zabawie
- potrafi opisać dotykany przedmiot
- potrafi go poprawnie nazwać

7. Zabawa muzyczno-ruchowa „Pociąg” połączona z losowaniem obrazków. Dzieci ustawiają się w pociąg i śpiewając piosenkę poruszają się rytmicznie w rzędzie. Po zakończeniu piosenki pociąg podjeżdża w wyznaczone przez nauczycielkę miejsce, z którego każdy wagonik-dziecko losuje jedną karteczkę i siada z nią na dywanie. Zadaniem dzieci jest kolejno nazwanie wylosowanego obrazka i przegłosowaniu go.
- potrafi poruszać się w rzędzie
- porusza się rytmicznie do muzyki
- potrafi prawidłowo przegłosować wyraz

8. Praca plastyczna „Przybory toaletowe”. Dzieci otrzymują kartki, na których narysowane są przybory toaletowe, obrazki należy wyciąć starannie nożyczkami, a następnie nakleić na nową kartkę stosując się do poleceń nauczyciela.
- prawidłowo posługuje się nożyczkami
- rozumie określenia: z lewej strony, z prawej strony, nad, obok

9. Ewaluacja.Nauczycielka rozdaje siedzącym na dywanie dzieciom po dwa emblematy. Jeden przedstawia czystą buzię, a drugi brudną.. Każde dziecko wrzuca do koszyczka buzię czystą – jeśli zajęcia mu się podobały, lub brudną – jeśli zajęcia mu się nie podobały.
- potrafi dokonać wyboru i go uzasadnić
- potrafi okazać swoje odczucia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.