X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 38032
Dział: Przedszkole

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej na październik

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ, DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ
NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK
Dla dzieci 6 – letnich

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE
1. Poznanie wybranych procesów technologicznych – powstanie cukru, chleba, mleka.
2. Poznanie parku i lasu jako ekosystemu, dostrzeganie zmian jakie zachodzą jesienią (zmiana barwy liści, owoce drzew liściastych i iglastych).
3. Bogacenie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowanych w domu. Wyrabianie uczucia tolerancji i życzliwości w stosunku do ludzi i zwierząt.

ZADANIA Z ZAKRESU BHP
1. Przestrzegamy zasad ruchu drogowego podczas spacerów, wycieczek.
2. Bezpiecznie korzystamy z urządzeń znajdujących się na placu zabaw.
3. Poznajemy sytuacje zagrażające bezpieczeństwu: jedzenie nieznanych roślin, brudnych owoców.
4. Przestrzegamy dzieci przed kontaktami z obcymi zwierzętami, poznanie pozycji obronnej „żółwik”.
OŚRODKI TEMATYCZNE
1. Co z czego mamy?
2. Jesień w parku.
3. Jesień w lesie.
4. Nasi milusińscy.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
• Zapoznanie z zadaniami wychowawczo-dydaktycznymi i realizowanymi ośrodkami tematycznymi – Kącik dla Rodziców, strona internetowa
• Doposażenie kącików tematycznych
• Informowanie rodziców o postępach i trudnościach dzieci

Ośrodki tematyczne Numery obszarów z podstawy programowej
Sposoby i środki realizacji
Uwagi

Co z czego mamy? Poniedziałek
• Swobodne zabawy w sali. Prowadzenie obserwacji. Zabawa dydaktyczna „Czyj to dom?” –dopasowujemy zwierzęta do odpowiednich domów. Co z czego mamy? Dzielimy na sylaby i określamy głoski w nagłosie i wygłosie w wyrazach: ser, masło, mleko- rozwijamy słuch fonemowy. Zabawa muzyczno – ruchowa „Koniki”. Wybieramy dyżurnych. Zestaw ćwiczeń porannych nr 5 wg zestawu VII (Kolorowy Start cz1, s 122.) Czynności higieniczno-porządkowe.
• „Mleko i jego przetwory” – poznajemy produkty powstałe z mleka na podstawie wiersza H. Szayerowej „Tylko nic nie mówcie krowie” -wyjaśniamy pojęcie nabiał, całościowo rozpoznajemy wyraz nabiał. Układamy historyjkę obrazkową „ Od mleka do jogurtu”- rozwijamy umiejętność dostrzegania kolejności zdarzeń. Zabawa ruchowa „Krówki”. Podajemy przykłady potraw i napojów do których dodajemy mleko. Zabawa ruchowa „Koziołek bodzie”
„Krowa” – wypełniamy kontur krowy bibułą, praca w zespołach. Wyrabiamy umiejętność współpracy w zespole, dbamy o porządek na stanowiskach pracy, doskonalimy sprawność manualną. Organizujemy wystawę dla rodziców. Czynności higieniczno-porządkowe.
Spacer – oglądamy krowy na pastwisku, opisujemy ich wygląd, zachowanie, naśladujemy głos wydawany przez krowę. Czynności higieniczno-porządkowe.
• Czytanie literatury dziecięcej- odpoczynek na matach. Zab. ruch. z elementem równowagi „Utrzymaj woreczek na głowie”. Zapoznajemy się z nazwą nowego miesiąca w oparciu o wiersz J. Ficowskiego pt. „Październik”- określamy cechy miesiąca. Słuchamy piosenki „Czarna krowa”. Swobodne zabawy w k. zainteresowań- przestrzegamy zasady cichej i zgodnej zabawy.
Wtorek
• Swobodne zabaw w Sali- zwracamy uwagę na odkładanie zabawek w wyznaczone miejsce. Prowadzenie obserwacji. Nazywamy zwierzęta przedstawione na obrazku (krowa, kura, baran, owca) – wypowiadamy się nt „Co człowiek ma dzięki tym zwierzętom? Dokonujemy analizy sylabowej i głoskowej nazw tych zwierząt. Ćw. ortofoniczne –naśladujemy głosy tych zwierząt, dopasowujemy napisy do obrazków zwierząt. Zestaw ćwiczeń porannych nr 4. Czynności higieniczno-porządkowe.
• Zapoznanie z literą o drukowaną małą i wielką w oparciu o opowiadanie „Kot Atlas i jego przygody” z wyk. sylwet. Rozmawiamy na temat historyjki. Zabawa ruchowa „Lata osa po łące”. Wyróżniamy pierwszą głoskę w słowie osa, podajemy przykłady słów, w których głoska o występuje na początku w środku i na końcu. Dzielimy słowo osa na sylaby, układamy schemat wyrazu. Zapoznajemy się z literą o małą i wielką drukowaną- porównujemy ich wygląd. Piszemy litery o palcem wskazującym w powietrzu i na dywanie. Umieszczamy kartonik z literą o pod schematem słowa osa. Wskazujemy różnicę między głoską a literą. Zabawa muz.- ruchowa „Rozpoznaj głoskę o”. Wymyślamy imię dla kotka zaczynające się na o- układamy schemat wyrazu, zwracamy uwagę iż imiona rozpoczynamy wielką literą. Modelowanie litery o z drucików kreatywnych . Zaznaczamy w wyrazach małe i wielkie litery o. Pisanie litery o po śladzie i samodzielnie przez chętne dzieci. Zabawa ruchowa „Pomieszane literki.”
• Zajęcia z języka angielskiego.
• Zestaw ćw. gimnastycznych nr 5 wg zestawu nr V (Kolorowy start s. 100, cz. 1) z wyk. szarf w czterech kolorach. Rozwijamy sprawność fizyczną, zwinność i skoordynowane działanie, wdrażamy się do reagowania odpowiednim ruchem na polecenia nauczyciela.
Spacer relaksacyjny lub zabawy w Sali. Czynności higieniczno-porządkowe.
• Czytanie literatury dziecięcej- odpoczynek na matach. Zabawa kołowa „Rolnik sam w dolinie”.. Zabawa „Gdzie jest kotek Otek” – określamy miejsca gdzie schował się kotek z wyk. pojęć na, w, obok, nad, pod. Ozdabianie litery wielkiej i małej o tak aby wyglądała odświętnie- utrwalamy wygląd litery, rozwijamy pomysłowość. Osłuchanie z piosenką „Czarna krowa”. Swobodne zabawy wg zainteresowań dzieci- przestrzegamy zasad cichej i zgodnej zabawy.
Środa
• Swobodne zabawy w sali. Prowadzenie obserwacji. Oglądamy burak cukrowy i ćwikłowy, porównujemy wygląd buraków, całościowo odczytujemy wyraz burak. Odgadujemy o którym buraku mówią wierszowane zagadki, układamy historyjkę obrazkową „Od buraka do lizaka” zgodnie z treścią wiersza recytowanego przez N. zab. ruchowo-naśladowcza „wyrywamy buraki”. Zestaw ćwiczeń porannych. Czynności higieniczno-porządkowe.
• Poznajemy cyfrowy zapis liczb 1 i 2. Rozmawiamy na temat tego co występuje zawsze pojedynczo a czego jest więcej niż jeden. Nazywamy części ciała, wskazujemy które występują pojedynczo a które po dwie. Wyjaśniamy znaczenie pojęcia para. Podawanie przykładów różnych par. Umieszczamy na tablicy przy sylwetach cukierków i lizaków kartoników z liczbą oczek odpowiadającą liczbie lizaków i cukierków. Wskazujemy liczby 1 i 2, omawiamy ich wygląd. Kreślimy cyfry palcem w powietrzu i na dywanie. Umieszczamy na tablicy cyfry odpowiadające liczbie kropek. Zabawa „Zbieramy cukierki”- zbieramy odpowiednią ilość cukierków, zgodną z cyfrą pokazywaną przez N. Rysowanie w pętli tylu cukierków ile wskazuje liczba kropek i cyfra. Segregowanie kolorowych cukierków i umieszczenie pod nimi kartonika z odpowiednią cyfrą. Zabawa orientacyjno- porządkowa „Znajdź sobie parę.” Wypełnianie konturu cyfr 1 i 2 kółeczkami. Pisanie cyfr po śladzie przez chętne dzieci. Zabawa ruchowa z el. ćw. oddechowe. „Dmuchamy na papierki po cukierkach.”
• Zabawy przy piosence „Czarna krowa”. Słuchamy piosenki „Czarna krowa” – rozmawiamy na temat treści piosenki. Wyodrębniamy powtarzające się części piosenki, wskazujemy refren. Określamy tempo i nastrój piosenki. Zabawa „Dwie krówki się spotkały” – reagujemy odpowiednim ruchem. Reagujemy na zmiany tempa i dynamiki utworu w zab „Wesoła krówka, smutna krówka.” Uczymy się piosenki met. ze słuchu. Spacerujemy po kole przy piosence.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w Sali. Czynności higieniczno-porządkowe.
• Słuchamy bajek czytanych przez N. Zabawy kołowe wg M. Bogdanowicz. Układamy puzzle o zwierzętach gospodarskich- rozwijamy spostrzegawczość wzrokową. Nazywamy zwierzęta przedstawione na obrazkach, naśladujemy głosy zwierząt, dopasowujemy do zwierząt obrazki przedstawiające co od nich otrzymujemy. Zabawa przy piosence „Pan MacDonald farmę miał”. Swobodne zabawy w sali.
Czwartek
• Swobodne zabawy w sali- niwelujemy hałas w sali podczas zabawy. Prowadzenie obserwacji. Rysujemy wiatrak na podstawie wierszyka E.M. Skorek „Wiatrak”. Wyjaśniamy do czego służą wiatraki i co je napędza. Ćwiczenia oddechowe „Dmuchamy na wiatraczki”. Zabawa integracyjna „Dzień dobry...” Zestaw ćwiczeń porannych. Czynności higieniczno- porządkowe.
• „Z czego otrzymujemy mąkę?” – poznajemy etapy otrzymywania mąki, a następnie powstawania chleba. Oglądamy mąkę – określamy jaka jest. Na podstawie obrazków i naturalnych okazów poznajemy różne rodzaje zbóż. Oglądamy teatrzyk na podstawie utworu H. Bechlerowej „Mrum, Gawrotek i pączki” – dowiadujemy się w jaki sposób powstaje mąka. Ustalamy kolejne etapy powstania mąki. Bawimy się w zabawę ze śpiewem „Mało nas do pieczenia chleba”. Wypowiadamy się na temat „Co jeszcze, oprócz pączków można upiec z mąki?” zabawa ruchowa „Jadą wozy” z wyk. szybkiej i wolnej muzyki.Lepimy pieczywo z masy solnej. Omawiamy sposób wykonania masy solnej wg przepisu. Wspólnie wykonujemy masę solną po uprzednim dotknięciu i spróbowaniu mąki i soli. Lepimy dowolne pieczywo a następnie suszymy. Rozwijamy sprawność manualną.
• Zajęcia z języka angielskiego.
• Zabawy na placu zabaw. Czynności higieniczno- porządkowe.
• Czytanie literatury dziecięcej- odpoczynek na matach. Zabawy ruchowo- muzyczne z wyk. utworów M. Bogdanowicz. Ćwiczenia graficzne- ozdabiamy worek mąki znakami litero podobnymi- zwracamy uwagę na prawidłowy chwyt narzędzia kreślarskiego. Uczestniczymy w zabawach ruchowych z wyk. toru przeszkód- rozwijamy ogólną sprawność ruchową. Samodzielne zabawy w Sali.

Piątek
• Zabawy swobodne w sali- zwracamy uwagę na umiejętność dzielenia się zabawkami. Ćw. koordynacji wzrokowo-ruchowej – rysujemy drogę wozu do młyna, dorysowujemy brakujące worki tak, aby były ustawione od najmniejszego do największego. Bawimy się w zabawę „Jadą wozy”. Ćw. słuchowe w zabawie „Kto zawołał?”- rozpoznajemy głosy kolegów. Zestaw ćwiczeń porannych. Czynności higieniczno-porządkowe.
• „Skąd się bierze wełna?”- poznajemy etapy otrzymywania wełny. Słuchamy wiersza zagadki z jednoczesnym rysowaniem owieczki. Rozmawiamy nt wyglądu owcy i barana w oparciu o obrazki. Oglądamy wełnę owczą szarą i białą, określamy jej kolor, dotykamy jej, nazywamy jaka jest (szorstka, drapiąca...). Bawimy się w zabawę ruchową „Na końcu nitki”. W oparciu o obrazki poznajemy etapy powstania wełny i owczego sera. Zabawa ruchowa „Baranki”. Słuchamy piosenki „Wełniany baranek.” Zabawa „Łańcuch skojarzeń”- do czego potrzebna jest wełna. Zabawa ruchowa z elem. biegu „Wilk i owieczki.”
• Zestaw ćw. gimnastycznych nr 5 wg zestawu nr V (Kolorowy start s. 100, cz. 1) z wyk. szarf w czterech kolorach. Rozwijamy sprawność fizyczną, zwinność i skoordynowane działanie, wdrażamy się do reagowania odpowiednim ruchem na polecenia nauczyciela.
Spacer lub zabawy w Sali. Czynności higieniczno-porządkowe.
• Słuchamy bajki terapeutycznej- odpoczywamy na matach. Zabawy kołowe wg M. Bogdanowicz. Ćw. graficzne – ozdabiamy owcę znakami graficznymi. Utrwalamy i systematyzujemy zdobytą wiedzę w oparciu o zagadki słowno- obrazkowe. Wspólnie śpiewamy piosenkę „Czarna krowa”. Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań.

Cele operacyjne:
• buduje wypowiedzi słowne na podstawie opowiadań, ilustracji
• rozpoznaje literę o małą i wielką drukowaną
• dokonuje analizy sylabowej
• buduje model i schemat wyrazu
• przelicza wyrazy w zdaniu
• posługuje się liczbami 1 i 2 w aspekcie głównym i porządkowym
• układa historyjkę obrazkową – dostrzega związki przyczynowo - skutkowe
• uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych
• przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw, spacerów
• śpiewa piosenki, uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcu, dostrzega zmiany dynamiki, tempa, wysokości dźwięku
• wymienia technologię otrzymywania mąki, cukru, wełny
• wymienia właściwości: maki cukru, wełny
• liczy przedmioty, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
• określa położenie przedmiotów w przestrzeni
• dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w wyrazach o prostej budowie fonetycznej

Ośrodki tematyczne Numery obszarów z podstawy programowej
Sposoby i środki realizacji Uwagi
Jesień w parku i w lesie Poniedziałek
• Swobodne zabawy indywidualne i w zespołach- przestrzegamy zasad cichej i zgodnej zabawy. Prowadzenie obserwacji. Zabawa dydaktyczna „Rozpoznajemy drzewa”- dzielimy drzewa na liściaste i iglaste, zapoznajemy się z nazwami wybranych drzew. W zabawie „Zbieramy liście”- dopasowujemy liście do odpowiednich drzew. Ćw. oddechowe „Dmuchamy liście”. Ćw. graficzne- rysujemy po śladzie kolorowe liście. Zabawa ruch. „Obejdź drzewo”. Wybór dyżurnych. Zestaw ćw. porannych nr.6 wg. Kraina Przedszkolaka Str. 98. Czynności higieniczno-porządkowe.
• Park w jesiennej szacie. Wycieczka do parku – obserwujemy środowisko przyrodnicze jakim jest park. Obserwujemy drzewa, krzewy w parku, nazywamy je, zwracamy uwagę na koloryt liści, poznajemy wielozmysłowo otaczającą nas przyrodę. Słuchamy wiersza B. Lewandowskiej „ Kolorowy bukiet” – wypowiadamy się na temat drzew o których mowa w wierszu. Zbieramy materiał przyrodniczy. Utrwalamy położenie przedmiotów w przestrzeni z wyk. drzew (pod drzewem, za drzewem itp.)
Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu z wyk. chusty animacyjnej (przew. Kraina Przedszkolaka Cz. I s 49) – przypominamy zasady zachowania się na wycieczce oraz zabaw na świeżym powietrzu. Czynności higieniczno-porządkowe.
• Czytanie literatury dziecięcej. Swobodnie wypowiadamy się nt. wycieczki dzielimy się spostrzeżeniami. Segregujemy przyniesione z parku owoce (kasztany, żołędzie, jarzębina, liście) liczymy je, zagospodarowujemy kącik przyrody. Zabawa słowna „Toczę do Ciebie kasztana”- dopowiadamy słowa na podaną sylabę. Słuchamy piosenki „Spotkały się listeczki”. Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań.

Wtorek
• Swobodne zabawy w sali- niwelujemy hałas podczas zabawy. Prowadzenie obserwacji. Ćwiczenia słownikowe wymyślamy zdrobnienia i zgrubienia do podanych nazw owoców jesieni. Zab. orientacyjno- porządkowa „Korale jesieni” K.P. nr 26, 27-kztałcimy sprawność manualną. Zestaw ćwiczeń porannych. Czynności higieniczno-porządkowe.
• Zapoznanie z literą a drukowaną małą i wielką w oparciu o opowiadanie „Ala i aparat fotograficzny” z wyk. sylwet. Rozmawiamy na temat historyjki. Wyróżniamy pierwszą głoskę w słowie aparat, podajemy przykłady słów, w których głoska a występuje na początku w środku i na końcu. Ćwiczymy właściwą wymowę głoski a, wypowiadamy ją w zróżnicowany sposób. Dzielimy słowo aparat na sylaby, układamy schemat wyrazu. Zapoznajemy się z literą a małą i wielką drukowaną- porównujemy ich wygląd. Piszemy litery a palcem wskazującym w powietrzu i na dywanie. Wskazujemy różnicę między głoską a literą. Zabawa muz.- ruchowa „Prezentacje liter” z wyk. marszu Radetzkiego. Wymyślamy imię dla kotka zaczynające się na a- układamy schemat wyrazu Ala, zwracamy uwagę iż imiona rozpoczynamy wielką literą. Modelowanie litery a z wałeczków plasteliny na kartonikach . Zaznaczamy w wyrazach małe i wielkie litery a. Pisanie litery a po śladzie i samodzielnie przez chętne dzieci. Zabawa ruchowa „Robię zdjęcia jesienią” z wyk. trójkąta.
• Zajęcia z języka angielskiego.
• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zwracamy uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń. Czynności higieniczno-porządkowe.
• Słuchanie literatury dziecięcej. Zabawa ruchowa „Drzewa i wiatr”. Ozdabianie litery a wg własnego pomysłu. Zabawa słowna „Jedzie pociąg”- wymyślamy słowa, które rozpoczynają się głoską a, mają a w środku wyrazu a następnie na końcu. Słuchamy wiersza H. Zdzitowieckiej pt. „Skarby jesieni” (s. 67)- uczymy się wiersza metodą ze słuchu. Zabawy z wyk. liści, żołędzi i kasztanów segregowanie wg rodzaju, przeliczanie ile jest liści danego rodzaju. K.P. nr 32- otaczanie pętlami rodzajów owoców. Swobodne zabawy w Sali.

Środa
• Swobodne zabawy w Sali- dbamy o ład i porządek podczas zabawy. Prowadzenie obserwacji. Ćw. słuchowe – różnicujemy pierwsze głoski w nazwach obrazków. Słuchamy opowiadania N w oparciu o utwór „Agatka na tropach jesieni” z wyk. ilustracji. Wypowiadamy się nt. oznak jesieni. Dzielimy się własnymi spostrzeżeniami, wiadomościami oraz doświadczeniami. Stwarzamy dzieciom sytuacje do swobodnych wypowiedzi. Zabawa rozwijająca umiejętność oceny logicznej wartości usłyszanych zdań. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Wiewiórki do dziupli”. Zestaw ćw. porannych. Czynności higieniczno – porządkowe.
• Zapoznajemy się z nową figurą geometryczną- kwadratem- poznajemy cechy kwadratu w oparciu o wiersz M. Terlikowskiej „W pogoni za kwadratem”. Liczymy boki i porównujemy ich długość, liczymy kąty. Wskazujemy kwadratowe przedmioty w Sali. Zabawa ruchowa „Szukamy właściwej figury” z wyk. obręczy i sylwet figur geometrycznych- reagujemy na przerwę w muzyce odpowiednim ruchem. Układamy różne wzory z kolorowych kwadratów. K.P- wyszukujemy przedmioty w kształcie kwadratu a następnie kolorujemy je. Zabawa „Tyle samo”- układamy przed sobą tyle kwadratów ile razy N. uderzy w bębenek.
• Zabawy muzyczno- rytmiczne przy piosence „Spotkały się listeczki”. Zabawa Ruchowo- naśladowcza „Zbieramy liście”. Słuchamy piosenki, rozmawiamy na temat jej treści. Określamy tempo i nastrój piosenki. Wyodrębniamy powtarzające się frazy, wskazujemy refren. Zabawa rytmiczna z wykorzystaniem kasztanów- wystukujemy rytm podany przez N., Ćwiczenia słuchowe „ Ile razy?” Uczymy się piosenki fragmentami metodą ze słuchu.
• Słuchamy literatury dziecięcej. Zab. ruchowa ze śpiewem „Mam listeczki kolorowe”. Zabawa utrwalająca znajomość poznanych liter oraz łączenie znaku graficznego z odpowiednim dźwiękiem w zabawie „Co widzisz? Co słyszysz? (Przew. Mały elementarz s. 54) Kolorowanie kasztanów na których jest litera a – rozwijamy spostrzegawczość i umiejętność rozpoznawania litery a. Utrwalenie wiersza „Skarby jesieni”. Swobodne zabawy w Sali.

Czwartek
• Swobodne zabawy w Sali- zwracamy uwagę na przestrzeganie zasad cichej i zgodnej zabawy. Prowadzenie obserwacji. Zabawa ruchowo – naśladowcza „Drzewa na wietrze”. Ćw. artykulacyjne – różnicujemy głoski b – p. Nawlekamy na druciki korale jarzębiny- rozwijanie sprawności manualnej. Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo podczas posługiwania się drucikiem. Zabawa przy piosence „Jesienna poleczka.” Zestaw ćwiczeń porannych. Czynności higieniczno-porządkowe.
• Słuchamy opowiadania N pt. „Jak brzoza liście rozdawała”- rozmawiamy na temat treści utworu. Dowiadujemy się dlaczego drzewa jesienią zmieniają kolor liści i tracą je. Przypominamy sobie informacje dotyczące elementów potrzebnych roślinie do wzrostu. Utrwalenie nazwy wybranych drzew. Zabawa klasyfikacyjna „Czyj to liść?.” Uświadomienie dzieciom, iż fazy rozwoju drzewa zależą od zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku oraz od warunków atmosferycznych (światła, temperatury). . Zabawa ruch. rozwijająca szybką reakcje na sygnał „Zbieramy liście”.
• Zajęcia z języka angielskiego.
• Zabawy w parku- pokonujemy naturalny tor przeszkód. Rzucamy do celu kasztanami. Czynności higieniczno-porządkowe.
• Słuchanie muzyki relaksacyjnej. Zabawy kołowe wg M. Bogdanowicz. Słuchamy wiersz H. Zdzitowieckiej „Gdzie jesteś, jesieni?” przy akompaniamencie instrumentów perkusyjnych. Rozmawiamy nt. wiersza. Wymieniamy nazwy zjawisk atmosferycznych towarzyszących jesieni (mgła, opady, wiatr, coraz niższa temperatura). Zabawa ruchowa z wykorzystaniem darów jesieni „Zbieramy dary jesieni”, dostrzegamy rytm w serii ułożonego materiału przyrodniczego i kontynuujemy go. Swobodne zabawy w Sali.

Piątek

• Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań. Prowadzenie obserwacji. Obrysowujemy szablony liści, kolorujemy je – doskonalimy sprawność manualną. Segregujemy owoce jesieni: Kasztany i żołędzie a następnie przeliczamy je. Tworzymy zbiory owoców zgodnie z ilością wskazaną przez N. Swobodne zabawy dzieci według. zainteresowań. Zabawa muzyczno-ruchowa „Gimnastyka poranna”. Zestaw ćwiczeń porannych. Czynności higieniczno – porządkowe.
• Oglądamy teatrzyk sylwet na podstawie utworu „L. Krzemienieckiej „O dębie co żołędzie rozdawał” (NP. s. 91). Wypowiadamy się nt. obejrzanego teatrzyku. Doskonalimy umiejętności poprawnego formułowania zdań prostych oraz rozwijamy umiejętność formułowania zdań złożonych poprawnych pod względem gramatycznym. Zabawa matematyczna „Kto odwiedził dęba?” – przeliczanie postaci, utrwalanie umiejętności posługiwanie się liczebnikami głównymi oraz porządkowymi. Zabawa dramowa „Zwierzątko i dąb”- wchodzimy w rolę zwierzątka i dębu z opowiadani z wyk. masek zwierząt leśnych i opasek. Zachęcamy nieśmiałe dzieci do podjęcia roli, budzimy w nich wiarę we własne możliwości. Zabawa rozwijająca inwencję twórczą „Przyrodnicze kompozycje”. Zabawa ruch. z elem. turlania „Lecą żołędzie”.
• Malujemy farbami plakatowymi zainspirowani fotografiami przedstawiającymi jesienne pejzaże. Zwracamy uwagę na odpowiedni dobór kolorów (czerwony, żółty, pomarańczowy, brązowy, zielony). Tworzymy jesienną paletę z wykorzystaniem techniki mieszania kolorów. Nabywamy umiejętność eksperymentowania kolorami oraz ich intensywnością. Sprzątamy miejsce pracy. Zabawy do piosenki „Spotkały się listeczki”.
• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Czynności higieniczno-porządkowe.
• Czytanie literatury dziecięcej. Zabawa ruchowo- muzyczna przy utworze „Jesień” Vivaldiego- tworzymy improwizacje ruchowe wg własnych pomysłów z wyk. liści. Utrwalamy i systematyzujemy zdobytą wiedzę w oparciu o zagadki słowno- obrazkowe. Robimy frotage z liści. Robimy porządki w półkach indywidualnych. Swobodne zabawy w Sali.

Ośrodki tematyczne Numery obszarów z podstawy programowej
Sposoby i środki realizacji
Uwagi
Jesień w parku i w lesie

Poniedziałek
• Swobodne zabawy w sali- przestrzegamy zasady cichej i zgodnej zabawy. Prowadzenie obserwacji. Rozwiązujemy zagadkę – LAS, wypowiadamy się nt. tego kiedy ostatni raz były w lesie i w jaki sposób tam dotarły. Zapoznajemy się z zapisem globalnym słowa LAS, układamy schemat wyrazu. Rysujemy drzewa iglaste wg. wzoru K. P. 28, 29. Zabawa integracyjna „Idziemy na spacerek”. Wybieramy dyżurnych. Zestaw ćwiczeń porannych nr 7 wg zestawu nr 4 (Kolorowy start cz. 1 str.60). Czynności higieniczno-porządkowe.
• „I po lesie chodzi jesień” wycieczka - obserwujemy środowisko przyrodnicze jakim jest las. Wypowiadamy się nt. Co to jest las?, jak las wygląda?, co można w nim zobaczyć? omawiamy, w jaki sposób należy zachować się w lesie. Poznajemy warstwową budowę lasu, dokonujemy podziału drzew na liściaste i iglaste – zwracamy uwagę na ich charakterystyczne liście i owoce. Zbieramy materiał przyrodniczy do zagospodarowania k. przyrody. Przestrzegamy przed zbieraniem nieznanych roślin i zwierząt, uświadomienie konsekwencji spotkania ze żmiją.
• Zabawy na leśnej polanie z wykorzystaniem materiału przyrodniczego i naturalnych przeszkód. Celowanie szyszkami do obręczy ułożonych z patyków na trawie. Zabawy z wykorzystaniem drzew. Czynności higieniczno-porządkowe.
• Słuchanie literatury dziecięcej. Zabawa orientacyjno- porządkowa „Dzieci w lesie.” Dzielimy się spostrzeżeniami z wycieczki do lasu; segregujemy przyniesione dary. Wykonujemy wspólnie makietę lasu. Zabawy swobodne wg. zainteresowań dzieci.

Wtorek
• Swobodne zabawy w Sali- zwracamy uwagę na odkładanie zabawek w wyznaczonym miejscu. Prowadzenie obserwacji. Zabawa integracyjna „Cześć” (ABC str. 48.) Zabawa dydaktyczna „W parku czy w lesie?” – uzupełniamy planszę przedstawiającą las i park sylwetami roślin i zwierząt żyjących w parku i w lesie. Porównujemy ich wygląd. Przypominamy sobie niezwykłą rolę i znaczenie drzew dla życia ludzi i zwierząt. Przeliczamy ilość wyrazów w zdaniu w zabawie „W lesie i w parku”. Zestaw ćwiczeń porannych. Czynności higieniczno-porządkowe.
• Poznajemy literę e- małą, wielką, drukowaną w oparciu o historyjkę „Kot i deszcz” z wyk. sylwet. Rozmawiamy nt. historyjki. Wyróżniamy głoskę e w wyrazie ekran. Podajemy przykłady wyrazów rozpoczynających i kończących się tą głoska. Analiza dźwiękowa słów: ekran, Ela, układanie schematu i modelu. Określamy miejsce i liczbę samogłosek i spółgłosek w słowach ekran, Ela. Pokaz drukowanej litery E,e – porównywanie jej wyglądu. Kreślenie małej i wielkiej litery e w powietrzu, na dywanie. Wymiana białych kartoników – zastępowanie ich literą e, e – przypominamy, iż imiona piszemy wielką literą. Zabawa ruchowa „Roboty elektroniczne”. Zabawy spostrzegawcza „Pokoloruj rysunki”– rozwijamy spostrzegawczość oraz słuch fonemowy. Pisanie litery E, e po śladzie i samodzielnie przez chętne dzieci. Ozdabiamy literę e wg własnego pomysłu.
• Zajęcia z języka angielskiego.
• Spacer. Czynności higieniczno-porządkowe.
• Słuchamy literatury dziecięcej- odpoczywamy na matach. Zabawa ruchowa do piosenki „Jesienna poleczka”. „Jesienny las” – praca w grupach. Wycinamy z papieru kolorowego drzewa, zwierzęta, grzyby. Zwracamy uwagę na bezpieczne posługiwanie się nożyczkami oraz właściwe rozplanowanie pracy na kartce. Uczymy się współpracy w grupie. Organizujemy wystawę dla rodziców.
• Osłuchujemy się z piosenką „Idzie lasem pani jesień”. Swobodne zabawy dzieci.

Środa
• Swobodna zabawa w sali. Prowadzenie obserwacji. Ćwiczenia słuchowe „Odgłosy lasu.” Słuchamy fragmentu wiersza J. Brzechwy „Grzybobranie” z wykorzystaniem ilustracji. Rozmowa na temat wiersza. Zabawa dydaktyczna „Jakie to grzyby?”-poznajemy nazwy grzybów. Sygnalizujemy rolę grzybów w pożywieniu ludzi i zwierząt oraz ich walory estetyczne. Kształcimy umiejętność wypowiadania się zdaniami złożonymi. Zwracamy uwagę na konsekwencje zbierania nieznanych grzybów, przestrzegamy przed wchodzeniem do lasy bez osób dorosłych. Zestaw ćwiczeń porannych. Czynności higieniczno-porządkowe.
• Poznajemy cyfrę 3 z wykorzystaniem sylwet grzybów. Utrwalamy cyfry 1 i 2- wkładamy do koszyków po tyle grzybów ile wskazuje cyfra na koszyku. Układamy cyfry 1 i 2 z drucików kreatywnych. Kształtujemy pojęcie liczby 3 w aspekcie kardynalnym z wyk. sylwet grzybów i patyczków. Zapoznajemy się z wyglądem cyfry 3. Rysujemy palcem w powietrzu i na dywanie kształt cyfry 3. Układanie nowej cyfry z drucików kreatywnych. Umieszczamy kartonik z cyfrą 3 pod koszykiem z odpowiednią liczbą grzybów. Segregujemy grzyby wg rodzaju, układamy pod każdym zbiorem kartonik z odpowiednią cyfrą. Zabawa ruchowa „Liczby i dzieci”. Wskazywanie na obrazku tych elementów, których jest po 3. Piszemy cyfrę 3 po śladach i samodzielnie. Rysowanie w pętli tylu grzybów ile wskazuje liczba kropek i cyfra. Zabawa ruchowa „Trójki.”

• Zabawy i ćwiczenia muzyczne. Uwrażliwiamy dzieci na odbiór muzyki poważnej z wykorzystaniem utworu Cztery Pory Roku Vivaldiego – Jesień. Zabawa wizualizacyjna przygotowująca do wysłuchania utworu – „Wyobraź sobie miejsce...”. Rozmawiamy nt. emocji - jakie towarzyszyły dzieciom podczas słuchamy utworu. Zabawa słuchowo-rytmiczna „Zbieramy grzyby i liście” – reagujemy na sygnał dźwiękowy i polecenie N. spacerując po sali w rytm utworu „Jesień”. Tworzymy ilustrację ruchową wg własnego pomysłu. Staramy się, aby nasze ruchy były płynne. Tworzymy kompozycje z darów jesieni.
• Spacer. Czynności higieniczno-porządkowe.
• Czytanie literatury dziecięcej- odpoczynek na matach. Zabawy przy piosence „Na grzyby”. Układamy rymy do nazw grzybów. Zabawa „Gdzie ukryły się grzybki?” – rozwijanie spostrzegawczości utrwalanie kierunków przestrzennych na, pod, za, nad. Zabawa muzyczna z elm. skoku „Zbieramy grzyby”. Poznajemy zasady gry planszowej „Grzybobranie”. Swobodne zabawy w sali.

Czwartek
• Swobodne zabawy w sali- segregujemy klocki w pojemnikach. Prowadzenie obserwacji. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych na podstawie opowiadania „Języczek Wędrowniczek odwiedza las” (Sz. P. s. 101) Oglądamy zdjęcia grzybów T nr. 15 – dzielimy je na jadalne i trujące, całościowo czytamy wyrazy: borowik, kurka, maślak, rydz, muchomor. Rytmizujemy fraszkę „Rydz” W. Ścisłowskiego. Zabawa przy piosence „Na grzyby”. Zestaw ćwiczeń porannych. Czynności higieniczno-porządkowe.

• Słuchanie opowiadania N w oparciu o utwór „Wiercipiętek szuka żołędzi” oraz sylwety. Rozmawiamy nt. opowiadania. Zwracamy uwagę na znaczenie żołędzi i innych owoców drzew dla życia zwierząt leśnych. Utrwalamy sobie nazwy poszczególnych zwierząt. Zapoznajemy się z ich globalnym zapisem. Zabawa ruchowo-muzyczna „Wiercipiętek i przyjaciele”. Zabawa dydaktyczna „Mój ulubiony smakołyk” – dopasowujemy zwierzątko do pokarmu z wyk. ilustracji. Zabawa ruchowa „Zbieramy żołędzie”. Rozwijamy analizę i syntezę słuchową poprzez tworzenie rytmów z wyk kasztanów i żołędzi. Zabawa ruchowa „Wyścigi żołędzi”.

• Wprowadzamy linię zygzakowatą – złożoną i łamaną w oparciu o zabawę dydaktyczną „Poszukiwacze skarbów”. Wykonujemy ćwiczenia ruchowo - graficzne. W powietrzu kreślimy kształty linii zygzakowatych. Kreślimy po śladzie kropek różnorodne linie zygzakowate stykające się ostrzami, nałożone na siebie. Zabawa ruchowa „Bieg po śladzie” ( za pomocą szarf woreczków znaczenie różnych kształtów linii). Rozmawiamy nt. zastosowania linii zygzakowatych w życiu codziennym. Przedstawiamy swoje propozycje. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Tunel”.
• Zajęcia z języka angielskiego.
• Spacer. Czynności higieniczno-porządkowe.
• Czytanie literatury dziecięcej- odpoczynek na matach. Zabawa na odprężenie „Wizyta w krainie ciszy”. Ćwiczenia przestrzenne z wykorzystaniem kasztanów. Zabawa „Co ma w koszu pani jesień?” Układanie trzy elementowej historyjki obrazkowej, podpisujemy kolejność obrazków kartonikami z cyframi, rozwijamy myślenie przyczynowo- skutkowe. Zabawy swobodne w sali.

Piątek
• Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań. Prowadzenie obserwacji. Zabawa słuchowa „Puka dzięcioł”- doskonalimy umiejętność rozpoznawania źródła dźwięków z otoczenia z wykorzystaniem. różnorodnych przedmiotów oraz krótkiej rymowanki. Zabawa muzyczna „Drzewa i dzięcioły.” Zabawa słuchowo-rytmiczna „Jesienią nie trzeba się nudzić” – dzielimy słowa związane z jesienią na sylaby( drewienka), podajemy liczbę sylab. Podajemy własne sposoby na jesienne długie wieczory – rozwijamy twórczość werbalną dzieci. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Czynności higieniczno-porządkowe.
• Historyjka obrazkowa na podst. opowiadania L. Krzemienieckiej „O bukowym zmartwieniu” (PSPS s. 221). Rozmawiamy nt. utworu. Dokonujemy próby samodzielnego ułożenia ilustracji wg odpowiedniej kolejności, podpisujemy kartonikami z cyframi. Kształcimy spostrzegawczość podczas dostrzegania różnic w ilustracjach. Zapoznajemy się z przyrodniczym problemem jakim jest niemożność przenoszenia nasion i zakopywania ich w ziemi (powstawanie nowych drzew). Zwrócenie uwagi na ważność wiatru oraz zwierząt pomocnych w tym zjawisku. Rozwijamy zainteresowań przyrodnicze, wdrażamy się do jej szanowania. Zabawa ruchowo-muzyczna „Wiewiórki zbierają orzeszki”. Zabawa matematyczna „Kto nazbierał najwięcej? – rozwijamy umiejętności przeliczania. Zabawa „Schowaj orzeszek” – doskonalimy umiejętności szybkiego operowania kierunkami przestrzennymi. Zabawa muzyczna „Taniec wiewiórek”.
• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 7 wg zestawu nr III s. 63) z wykorzystaniem kółek od sersa i szarf. Rozwijanie sprawności fizycznej, kształcenie szybkości. Doskonalenie umiejętności słuchania i wykonywania poleceń N.
• Spacer. Obserwacje przyrodnicze. Czynności higieniczno-porządkowe.
• Czytanie literatury dziecięcej- odpoczynek na matach. Zabawa odprężająca „Rosnące drzewo” wg Vopla (Sz P s. 94). Utrwalamy i systematyzujemy wiadomości nt. oznak jesieni w parku i w lesie w oparciu o zagadki słowne i obrazkowe. Układamy puzzle o tematyce jesiennej- rozwijamy spostrzegawczość wzrokową. Zwracamy uwagę na otaczające permanentnie zmieniającą się przyrodę. Swobodne zabawy w Sali

Zakładane efekty
Dziecko...
• zna nazwę nowej pory roku – jesień
• dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie
• stara się dzielić własnymi spostrzeżeniami i obserwacjami
• potrafi określić barwy jesieni
• rozpoznaje litery o, a i e- małe i wielkie, drukowane
• dokonuje analizy sylabowej
• układa schemat i model wyrazu ekran, Ela
• przelicza wyrazy w zdaniu
• próbuje czytać sylaby sylaby
• rozpoznaje i nazywa figurę geometryczną kwadrat, potrafi wskazać jego cechy
• posługuje się cyfrą 3 w aspekcie kardynalnym i porządkowym
• potrafi segregować wg rodzaju, wielkości
• z pomocą N stara się rozpoznać i poprawnie nazwać wybrane drzewa i ich owoce
• stara się zaśpiewać piosenkę
• stara się poprawnie posługiwać się pojęciami: na, pod, obok, nad, duży, mały
• rozwija orientacje w schemacie własnego ciała
• poprawnie posługuje się liczebnikami głównymi w zakresie 5-6 oraz porządkowymi w zakresie 3
• zna linię zygzakowatą
• kreśli linie zygzakowatą
• stara się uważnie słuchać opowiadania N
• ilustruje ruchem treść piosenki
• poprawnie reaguje na skrajne rejestry w muzyce szybki/wolno
• stara się samodzielnie recytować wiersz
• potrafi odróżnić drzewo iglaste od liściastego
• wie, że nie należy niszczyć przyrody
• rozpoznaje i nazywa wybrane grzyby jadalne i trujące
• wie, w jaki sposób należy zachować się w lesie
• dostrzega znaczenie lasu
• potrafi wymienić kilku mieszkańców lasu
• rozwija umiejętność współdziałania w grupie
• wykonuje prace przestrzenne

Ośrodki tematyczne Numery obszarów z Podstawy Programowej
Sposoby i środki realizacji
Uwagi

Nasi Milusińscy

PONIEDZIAŁEK
• Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań- przestrzegamy zasad cichej i zgodnej zabawy. Prowadzenie obserwacji. Zabawa dydaktyczna „Podaj imię” – wymyślamy oryginalne imiona dla zwierząt przedstawionych na ilustracjach. Odnajdujemy takie same zapisy graficzne, łączymy je w pary – wspólne odczytywanie. Rozwijamy spostrzegawczość oraz słuch fonemowy. Rozmawiamy nt. swoich zwierząt hodowanych w domach. Zestaw ćwiczeń porannych nr 8 wg z VIII (Kolorowy Start. 111 cz. 1). Wybieramy dyżurnych. Czynności higieniczno-porządkowe przed posiłkiem.
• Słuchamy opowiadania N w oparciu o utwór „Łatka” ( Odkrywam siebie ...s. 57) oraz ilustracje. Wdrażamy się do uważnego słuchania opowiadania oraz dłuższego skupienia uwagi. Rozwijamy umiejętność poprawnego formułowania zdań złożonych. Nabywanie poczucia odpowiedzialności i troski o żywe stworzenie. Rozmawiamy nt opowiadania. Wyjaśniamy pojęcie „Szczeniak”. Zapoznajemy się z graficznym zapisem pies. Zabawa ruch. z elem. czworakowania „Pieski na spacer” (Kolorowy Start s. 115 cz. 1). Zabawa logo rytmiczna „Mały pies” (Kolorowy Start s. 115).) Kształcimy słuch fonemowy, doskonalimy prawidłową artykulacje. Zabawa ruchowa z piłką „Psie zabawy” (Kolorowy Start s. 115) – rozwijamy koordynacje wzrokowo-ruchową.

• Praca plastyczna „Wełniany piesek” – wykonujemy pieska z wykorzystaniem włóczki oraz sylwety psa. Zapoznajemy się z etapami pracy. Wypełniamy kontury psa włóczką. Wdrażanie dzieci do starannego wykonania pracy oraz odpowiedniego rozmieszczenia elementów na szablonie. Zwracamy uwagę na zachowanie bezpieczeństwa podczas cięcia. Zabawy przy piosence „Popatrzcie na jamniczka”.
• Spacer – obserwujemy zwierzęta w pobliskich ogrodach. Zwracamy uwagę na zachowanie bezpieczeństwa – przestrzegamy przed podchodzeniem do nieznajomych zwierząt Pokaz pozycji obronnej przed atakiem psa (żółwik). Czynności higieniczno-porządkowe przed posiłkiem.

• Słuchanie literatury dziecięcej- odpoczynek na matach. Zabaw bieżna „Do swojego pana” – rozwijanie spostrzegawczości oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Rozmawiamy nt. „Jak opiekuję się swoim zwierzakiem?”- zachęcamy nieśmiałe dzieci do wypowiedzi na forum grupy. Przypominamy sobie bezpieczną pozycję „Żółwik” w oparciu o ilustracje „Trening właściwych zachowań. Zabawy w kącikach zainteresowań.

WTOREK
• Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań. Prowadzenie obserwacji. Ćwiczenia emisyjne „Kotki” – uczymy się kontrolować wdechy i wydechy podczas wprawiania w ruch wiązadła głosowe. Słuchamy kilku ciekawostek nt. kotów ( Kolorowy Start s. 111) . Zachęcamy dzieci do dzielenia się własnymi wiadomościami. Zabawa „Szukamy ukrytego kota” – układamy pocięte fragmenty kota, tak aby tworzyły całość. Przypominamy sobie budowę kota. Odczytujemy ( z pomocą N) nazwy poszczególnych części ciała ( głowa, łapa, tułów, ogon). Zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Czynności higieniczno-porządkowe przed posiłkiem.
• Poznajemy literę e- małą, wielką, drukowaną w oparciu o historyjkę „Kot i deszcz” z wyk. sylwet. Rozmawiamy nt. historyjki. Wyróżniamy głoskę e w wyrazie ekran. Podajemy przykłady wyrazów rozpoczynających i kończących się tą głoska. Analiza dźwiękowa słów: ekran, Ela, układanie schematu i modelu. Określamy miejsce i liczbę samogłosek i spółgłosek w słowach ekran, Ela. Pokaz drukowanej i pisanej litery E,e – porównywanie jej wyglądu. Kreślenie małej i wielkiej litery w powietrzu, na dywanie. Wymiana białych kartoników – zastępowanie ich literą e, e – przypominamy, iż imiona piszemy wielką literą. Zabawa ruchowa „Roboty elektroniczne”. Zabawy spostrzegawcza „Pokoloruj rysunki”– rozwijamy spostrzegawczość oraz słuch fonemowy. Pisanie litery E, e po śladzie i samodzielnie.

• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8 wg zestawu VI z wyk. kolorowych wstążek. (Odkrywam siebie cz. 2 s. 65). Przypomnienie umów dotyczących zajęć gimnastycznych w sali przedszkolnych. Wdrążanie dzieci do samodzielności podczas przebierania się w strój gimnastyczny (składanie ubrań, prawidłowe wkładane koszulki, spodenek). Zwrócenie uwagi na zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w sali z przyborem gimnastycznym lub przyrządem. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
Spacer. Obserwacje przyrodnicze. Czynności higieniczno-porządkowe przed posiłkiem.

• Słuchanie literatury dziecięcej w ramach- odpoczynek na matach. Zabawa ruchowa z elem. czołgania „Skradające kotki”. Zabawa językowa „Prawda/fałsz” – próby oceny zdań nt. kotów i psów podanych przez N. Słuchamy wiersza pt. „Miauczy kotek miau” nauka wiesza met. ze słuchu. Zachęcanie dzieci do indywidualnych wystąpień.
Utrwalamy poznane litery w oparciu o zabawę graficzną „Miseczka dla kotka” – dopasowujemy właściwe miski: sylaby ma, mo, me, am, om, em, ama, omo, eme. Zabawy w kącikach zainteresowań.

ŚRODA
• Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań. Przypominamy sobie wiersz „Miauczy kotek...”. Rozwijamy zagadki słuchowe „Jakie to zwierzę?” (Kolorowy Start s. 116 cz. 1). – Rozpoznajemy kolejne głoski w wyrazach: kot, pies, ryba, papuga, żółw, królik zapisujemy schemat (białe kartoniki). Znajdujemy jak najwięcej przymiotników charakteryzujących dane zwierzę. Dopasowujemy odpowiednie cienie. Zaznajamiamy się z pojęciami: ssaki, ptaki, ryby. Dokonujemy podziału. Z pomocą N tworzymy sylaby ze znanych liter: ma, mo, me, am, om, em, ama, omo, eme - próby samodzielnego odczytywania. (Odkrywam siebie s. cz. 2 ). Zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Czynności higieniczno-porządkowe przed posiłkiem.

• Zapoznajemy się z wyglądem i cechami charakterystycznymi trójkąta. Liczymy boki, kąty i wierzchołki. Kreślimy ręką kształt trójkąta w powietrzu i na podłodze. Odszukujemy w Sali przedmioty w kształcie trójkąta. Segregujemy klocki w kształcie figur geometrycznych wg rodzajów. Układamy je w odpowiednich pętlach, określamy których jest więcej a których jest mniej. Przeliczamy elementy w pętlach i podpisujemy kartonikami z poznanymi cyframi lub kartonikami z odpowiednią liczbą oczek. Zabawa ruchowa „Trójkąty.” Układanie trójkątnych kompozycji z patyczków. Zabawa ruchowo- muzyczna „Pomieszane figury.”

• Ćwiczenia i zabawy muzyczno-rytmiczne. (Kolorowy Start s. 117 cz. 1). Zabawa słuchowa, „Co to za odgłosy?” z wyk. głosów rożnych zwierząt (płyta CD). Zabawa inhibicyjno- incytacyjna „Jamniczki do koszyczka”. Rozwijanie reakcji ruchowych na kierunek linii melodycznej w zabawie „Wysoko nisko”. Słuchamy piosenkę „Popatrzcie na jamniczka” – rozmawiamy nt. jej treści. Omawiamy piosenkę, jej treści, budowę. Zabawa „Posłuszny piesek” – rozwijamy umiejętność rozróżniania tempa w muzyce. Inscenizacja przy piosence „Popatrzmy na....”. Nauka piosenki met. fragmentami ze słuchu.
Spacer lub zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Czynności higieniczno-porządkowe
przed posiłkiem.

• Słuchanie literatury dziecięcej- dpoczynek na matach. Zabawa ruchowo-artykulacyjna „Szukam swojej rodziny” – (Kolorowy Start s. 119 cz. 1). Słuchamy ciekawostek nt. zwierząt hodowanych w domu w oparciu o albumy, książki przyniesione przez dzieci. Dzielimy się zapamiętanymi ciekawostkami. Przypominamy sobie pojęcia: ptaki, ssaki, ryby. Próbujemy dopasować zwierzę (sylwetę) pod odpowiedni zapis. Utrwalenie piosenki „Popatrzcie....”

CZWARTEK
• Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia oddechowe w oparciu o powiastkę logopedyczna „Przygody Języczka Wędrowniczka” – doskonalimy aparat artykulacyjny. Układamy puzzle z wybranym zwierzęciem – dzielimy nazwę na sylaby, podajemy odpowiednią liczbę sylab. Układamy zdania z naszym zwierzęciem. Przeliczam y wyrazy w zdaniu. Zwracamy uwagę na prawidłowe formułowanie zdań. Przeliczamy wyrazy w zdaniu z wyk. klocków. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Czynności higieniczno-porządkowe przed posiłkiem.

• Historyjka obrazkowa nt. „Przygoda pewnej papugi” – z wykorzystaniem serii obrazków. Wdrażanie dzieci do samodzielnego dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych. Sygnalizujemy dzieciom iż papuga jest ptakiem egzotycznym i w Polsce może przeżyć tylko i wyłącznie w mieszkaniu ludzi. Zwracamy uwagę na to, iż zwierzęta egzotyczne powinny pozostawać na wolności w swoim naturalnym środowisku. Zapoznajemy dzieci z kilkoma ciekawostkami z życia tychże ptaków. Zabawa ruch. z elm. orientacji „„Papużki nierozłączki” z wykorzyst. kolorowych piór”. Zabawa artykulacyjna „Rozmowa papug” – doskonalenia analizatora artykulacyjnego. Zabawa ruchowo-graficzna „Śladem papugi” – doskonaleni orientacji w przestrzeni. Rozwijanie zręczności manualnej podczas wykonywania pracy „Magiczne akwarium” – wycinanie kolorowych rybek, naklejanie ich w akwarium. Kolorowanie wody, dorysowanie elementów akwarium wg pomysłu dzieci. Zwracamy uwagę na odpowiedni chwyt nożyczek. Zachęcamy dzieci do zachowania porządku w miejscu pracy. Bawimy się przy piosence „Popatrzcie...”
Spacer lub zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Czynności higieniczno-porządkowe
przed posiłkiem.

• Słuchanie literatury dziecięcej w ramach projektu „Mali pożeracze książek” - odpoczynek na matach. Zabawa ruchowo-muzyczna „Yesz,Yesz.” Zabawa spostrzegawcza „Jakie to zwierzę?”- rozpoznawanie po kolejno odsłanianym fragmencie nazwy zwierzęcia domowego – pies, kot, rybki, papugi, żółw. Układamy imiona dla zwierząt wykorzystując znane nam sylaby. Utrwalanie wiersza „Miauczy kotek...”

PIĄTEK
• Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań. Oglądamy zdjęcia, ilustracje z różnymi zwierzętami. Zwracamy uwagę na ich wygląd zewnętrzny, charakterystyczne cechy. Zasygnalizowanie dzieciom, iż nie wszystkie zwierzęta można hodować w domu. Burza mózgów „Dlaczego nie można hodować w domu tygrysa?” Zabawa językowa „Najbardziej chciałbym mieć...” – próby motywowania swojego wyboru. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Czynności higieniczno-porządkowe przed posiłkiem.

• Oglądamy teatrzyk sylwet w oparciu o utwór pt. „Przygody Burka z podwórka” oraz ilustracje. Rozwijamy umiejętności językowe podczas omawiania treści utworu. Dokonujemy próby poukładania ilustracji wg odpowiedniej kolejności. Zwracamy uwagę na opiekuńczość głównego bohatera. Rozmowa nt. „Jakim jestem opiekunem dla swojego zwierzątka”. Zabawa muzyczno-ruchowa „Kotek, piesek” – inscenizacja ruchowa. W zabawie „Czyj to dom?” – dopasowanie odpowiedniego domu do jego mieszkańca (pies, rybka, kot). Zabawa logorytmiczna z wyk. rymowanki „Moje zwierzątka” (Kolorowy Start cz. 1 s. 121).

• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8 wg zestawu VI z wyk. kolorowych wstążek. (Odkrywam siebie cz. 2 s. 65). Przypomnienie umów dotyczących zajęć gimnastycznych w sali przedszkolnych. Wdrążanie dzieci do samodzielności podczas przebierania się w strój gimnastyczny (składanie ubrań, prawidłowe wkładane koszulki, spodenek). Zwracamy uwagę na zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w sali z przyborem gimnastycznym lub przyrządem. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
Spacer lub zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Czynności higieniczno-porządkowe
przed posiłkiem.

• Słuchanie literatury dziecięcej- odpoczynek na matach. Zabawy kołowe z wykorzystaniem utworów M Bogdanowicz. Utrwalenie i systematyzacja wiadomości nt. domowych zwierząt w oparciu o zagadki słowne, wzrokowe i ruchowe. Z chętnymi dziećmi wykonanie figurek z plasteliny nt. „Nasi milusińscy” – rozwijanie sprawności manualnych.

Zakładane efekty
Dziecko...
• Zna literę M, m - wielką i małą, drukowaną
• dokonuje analizy sylabowej
• układa schemat i model wyrazu mama, Mela
• próbuje układać i czytać proste sylaby
• dzieli wyrazy na sylaby
• przelicza wyrazy w zdaniu
• rozpoznaje i nazywa trójkąt
• uważnie słucha opowiadań N
• próbuje wypowiadać się na temat utworu
• rozpoznaje zwierzęta domowe po wyglądzie
• rozpoznaje zwierzęta po wydawanym odgłosie
• dokonuje podziału na zwierzęta domowe, egzotyczne
• wymienia zwyczaje wybranych zwierząt domowych
• wie, jak opiekować się zwierzętami
• wie, że nie wolno zbliżać się do obcych zwierząt
• zna pozycję ochronną przed atakiem psa „Żółwik”
• ilustruje ruchem treść piosenki
• śpiewa piosenkę
• potrafi poruszać się rytmicznie
• poprawnie reaguje na zmiany tempa i dynamiki utworu
• potrafi wykonywać proste ćwiczenia ze wstążką
• potrafi współdziałać w zespole
• stara się poprawnie ciąć po linii prostej
• stara się estetycznie wykonać pracę plastyczną
• bawi się zgodnie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.