X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 37597
Przesłano:

Jak udzielać pierwszej pomocy? Scenariusz lekcji techniki

Konspekt lekcji techniki

1. Data Przedmiot Technika
2. Miejsce odbywania zajęć: Szkoła Podstawowa
3. Obszar edukacyjny: Pierwsza pomoc
4. Temat: Jak udzielać pierwszej pomocy?
5. Cele lekcji:
a) ogólne
Nauczenie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

b) szczegółowe
-uczeń wie, że nie będzie mógł pomóc, jeśli sam nie będzie bezpieczny;
-uczeń potrafi wymienić numery alarmowe;
-potrafi prawidłowo przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem pogotowia;
-wie, jak ważne jest szybkie wezwanie pomocy;
-uczeń potrafi ocenić, kiedy należy wykonać oddechy ratownicze;
-potrafi wykonać prawidłowe oddechy ratownicze;
-uczeń rozumie potrzebę wykonywania tej czynności;
-potrafi prawidłowo odnaleźć miejsce ucisku;
-wie, że uciski należy wykonywać mocno i miarowo.
-uczeń potrafi wymienić wszystkie czynności, które składają się na łańcuch przeżycia

6. Metody pracy nauczyciela metoda laboratoryjna, ćwiczenia praktyczne, pogadanka, rozmowa, opis z pokazem, zadania do wykonania

7. Środki dydaktyczne: projektor, film edukacyjny, plansze, fantom, interaktywne ćwiczenia, prezentacja multimedialna

8. Forma organizacji pracy uczniów praca indywidualna, praca z grupą

9. Czas trwania lekcji 45 minut

10. Prowadzący lekcję: mgr inż. Edyta Stanisławska-Cudak

Przebieg zajęć:

1. Powitanie dzieci, sprawdzenie obecności

2. Wyświetlenie prezentacji wprowadzającej do tematu

3. Oglądanie filmów edukacyjnych
https://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac/pierwsza-pomoc-materialy

4. Wykonanie przez uczniów ćwiczenia interaktywnego na podstawie zdobytych wiadomości na tablicy multimedialnej

https://www.youtube.com/watch?v=zKfNBhgFmDs

5. Wykonanie w zeszycie zadania wyświetlonego na tablicy multimedialnej - REBUS

6. Narysowanie w zeszycie - łańcuch przeżycia

7.Wykonanie zadania z podręcznika 1/115 (WSIP)

8.Podsumowanie zajęć i przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy. Podsumowanie uczniów + za aktywny udział w lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.