X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37579
Dział: Przedszkole

Rola nauczyciela w przedszkolu

Rola nauczyciela w przedszkolu

Decyzja zapisania dziecka do przedszkola jest dla rodzica ważnym i niełatwym wyborem i wiąże się z wieloma uzasadnionymi oczekiwaniami wobec placówki, której powierza opiekę nad swoim maluszkiem na kilka godzin dziennie.
Przedszkole przede wszystkim ma być miejscem bezpiecznym dla dziecka i przyjaznym, a idealny nauczyciel troskliwym, opanowanym, wyro-zumiałym, sprawiedliwym, kontaktowym, budzącym zaufanie, kreatywnym i kompetentnym pedagogiem, człowiekiem o łagodnym usposobieniu, który w zaplanowanym i przemyślanym procesie opiekuńczym, dydaktycznym i wychowawczym stymuluje rozwój podopiecznego. Podmiotem pracy kom-petentnego nauczyciela wychowania przedszkolnego powinno być dziecko.
Nauczyciel jest autorytetem dla dziecka, nie może być zatem osobą przypadkową, lecz podejmującą pracę z zamiłowania. Powinien akceptować dziecko, znać jego psychikę, umieć nawiązać z nim dialog. A. Klim-Klimaszewska do pożądanych cech zalicza ,,opanowanie wewnętrzne, zrów-noważenie psychiczne, takt, łatwość nawiązywania kontaktów i przyjaźni z dziećmi, zdolność przejmowania się ich losem i życiowymi trudnościami oraz umiejętność odczuwania pewnego zapału, entuzjazm wobec przejawów życia dzieci i przedszkola”. Podkreśla również, że nauczyciel nie może oce-niać czynów postępowania dziecka, lecz motywy, które nim kierowały a „prostota, takt, subtelność, obiektywizm, cierpliwość i jasność sądu poparte wiedzą pedagogiczną tworzą prawdziwy autorytet nauczyciela”.
Pedagog powinien stwarzać przyjazną atmosferę nauki przez zabawę oraz aranżować zajęcia, zachęcając do podejmowania przez dziecko nowych wyzwań. Planowane działania mają wyzwalać twórczą aktywność dziecka oraz rozwijać jego samodzielność.
Ważne jest także to, aby nauczyciel był otwarty na dziecko, mógł udzielać pomocy każdemu dziecku, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Nauczyciel powinien być otwarty również na siebie. Taki nauczyciel jest na-stawiony na własny rozwój, podejmuje pracę nad sobą, poszerza swoją wie-dzę zawodową oraz doskonali własne cechy zawodowe. Powinien umieć po-zwolić dziecku być sobą, traktować dziecko jak autonomiczną jednostkę, traktować je jako podmiot. Właściwością wieku przedszkolnego jest domi-nacja zabawy. Zadaniem nauczyciela jest pozwolić dziecku na życie poprzez zabawę. Tego samego zdania jest A. Brzezińska mówiąc, iż "...nauczyciel powinien tak organizować zabawę, aby w pełni wykorzystać tkwiące w tym okresie możliwości, aby w pełni rozwinąć postawy twórcze".1
Nauczyciel powinien dbać również o partnerskie relacje z rodzicami, wypracowując jednolity kierunek w zakresie rozwiązywania sytuacji pro-blemowych. Powinien podejmować częste rozmowy indywidualne na temat zachowań, postępów dziecka, w zakresie rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych, doborze metod udzielania dziecku pomocy.

Przypisy

M. Kielar-Turska, Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata, Wydawnictwo Szkolne i Peda-gogiczne, Warszawa 1992

Bibliografia

M. Kielar-Turska, Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata, Wydawnictwo Szkolne i Peda-gogiczne, Warszawa 1992
http://www.profesor.pl
http://www.edukacja.edux.pl

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.