X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37476
Przesłano:
Dział: Przedszkole

My, dzieci, mamy swoje prawa. Scenariusz występu

SCENARIUSZ WYSTĘPU
,,MY DZIECI MAMY SWOJE PRAWA”

Prowadząca: Dorota Golus
Temat: My dzieci mamy swoje prawa
Data: 19.05.2018
Cele główne:
- przypomnienie i utrwalenie dzieciom przysługujących im praw
- kształcenie postawy szacunku do praw innych ludzi
- zapoznanie dzieci i rodziców z biografią Janusza Korczaka
- zachęcanie dzieci do korzystania z pomocy innych w razie potrzeby
- poznanie instytucji, których celem jest niesienie pomocy dzieciom i chronienie
ich praw

1. Powitanie zebranych gości i opowiedzenie im biografii Janusza Korczaka – Henryka Goldszmita – pokazanie zdjęć.
Z wnioskiem do komisji kultury o ustanowienie roku 2012 rokiem Janusza Korczaka wystąpił rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Janusz Korczak budował i rozwijał idee pedagogiczne wykraczające poza standardy opieki wychowawczej tamtych lat - napisał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w specjalnym liście w związku z inauguracją Roku Janusza Korczaka. Rok 2012 jest rokiem Janusza Korczaka – taką uchwałę podjął Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 września 2011 roku.
Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit (1878-1942), był działaczem na rzecz praw dziecka, pedagogiem, lekarzem, autorem książek dla dzieci, w tym "Króla Maciusia Pierwszego" oraz współtwórcą i dyrektorem Domu Sierot dla dzieci żydowskich w Warszawie, który istniał do 1942 roku. W tym roku przypada 100 rocznica założenia przez niego sierocińca i mija 70 lat od jego śmierci w obozie zagłady w Treblince.

2. Przypomnienie dzieciom i rodzicom, że dzieci mają zarówno prawa jak i obowiązki.
- Prawo do godności i szacunku -obowiązek szanowania siebie i innych
- Prawo do życia i rozwoju – obowiązek akceptowania tempa rozwoju innych dzieci
- Prawo do ochrony przed dyskryminacją – obowiązek akceptowania odmienności innych
- Prawo do wypowiedzi, wolności myśli, sumienia i wyznania –uznawanie prawa innych do posiadania odmiennego niż moje zdania i swobodnego wyrażania go
- Prawo do ochrony przed agresją i zaniedbaniem – nie stosowanie przemocy , agresji wobec innych
- Prawo do ochrony prywatności - obowiązek szanowania prywatności innych
- Prawo do nauki – obowiązek sumiennej nauki i rozwijania swoich zdolności
- Prawo dziecka niepełnosprawnego – obowiązek pełnej akceptacji dzieci niepełnosprawnych

3. Podanie do informacji dzieci i dorosłych, że istnieje organizacja, która dba o dzieci i broni ich wtedy, gdy jest im źle. Organizacja ta nazywa się UNICEF powstała po II wojnie światowej, aby pomóc dzieciom, które straciły rodziców, były głodne i nie miały gdzie mieszkać. Dziś też są dzieci, które są głodne, chore, nie mają domów, nie mogą się uczyć. UNICEF wysyła do tych krajów lekarzy, nauczycieli, żywność i ubrania. Polskie dzieci, gdy jest im źle a ich prawa nie są przestrzegane mogą się zwrócić o pomoc do Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

4. Prezentacja artystyczna.

Mały człowiek – duża sprawa
Mały człowiek ma swe prawa
Strzegąc praw tych należycie
Dorośli dbają o nasze życie

Mały człowieku! To nie zabawa -
masz prawo wiedzieć, jakie masz prawa.
(prawo do informacji)

Na samym wstępie uwierz z ochotą,
że jesteś małą ludzką istotą.
(prawo do tożsamości)

Masz prawo wzrastać w górę, by w końcu
tak jak roślina wspiąć się ku słońcu.
(prawo do życia i rozwoju)

Twój kolor skóry, płeć i wierzenia-
to dla nikogo nie ma znaczenia.
(prawo do wolności religii i przekonań; prawo mniejszości etnicznych do znajomości swojej kultury)

Gdy już nie mieszkasz z tatą lub z mamą,
możesz oboje kochać tak samo.
(prawo do swobodnego wyrażania poglądów i poszanowania ich przez dorosłych)

Mama i tata w każdej potrzebie,
oboje muszą wciąż dbać o ciebie.
(prawo dziecka do rodziny; wychowania przez rodziców naturalnych; prawo do odpowiedniego standardu życia)

Nikt nie ma prawa, starszy czy młody,
czytać twych listów bez twojej zgody.
(prawo wolności wypowiedzi, swobody poszukiwania i przekazywania informacji)

Nikt nie ma prawa bić się, wyzywać,
szturchać, obrażać lub ci ubliżać.
(prawo do wolność od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku)

Jeśli zaznajesz krzywdy, przemocy,
możesz natychmiast szukać pomocy.
(prawo do zabezpieczenia socjalnego)

Kiedy medycznej szukasz opieki,
masz prawo dostać pomoc i leki.
(prawo do ochrony zdrowia)

Możesz się uczyć i bez wątpienia
rozwijać talent i uzdolnienia.
(prawo do nauki; prawo do korzystania z dóbr kultury)

Musisz mieć także czas na zabawę,
bo odpoczynek jest twoim prawem.
(prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy)

By nikt tych praw się łamać nie ważył
Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży
Kto praw dziecka nie przestrzega
Czeka go na starość bieda.

Dobrze zatem się stało, że dzieci znalazły Rzecznika
Który Praw Dziecka broni, trudnych spraw nie unika

5. Podziękowanie wszystkim gościom za przybycie.

Opracowała:........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.