X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37475
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Moje prawa, moje obowiązki. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘCIA

Temat: Moje prawa moje obowiązki
Prowadząca: Dorota Golus
Data: 29.05.2018
Grupa dzieci:

Cele ogólne:
- zapoznanie dzieci z wybranymi prawami dziecka, które im przysługują
- uświadamianie dzieciom, że oprócz praw mają również obowiązki
- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
- uwrażliwienie dzieci na odmienność innych ludzi
- przypomnienie i utrwalenie dzieciom przysługujących im praw
- kształcenie postawy szacunku do praw innych ludzi
- zachęcanie dzieci do korzystania z pomocy innych w razie potrzeby
- poznanie instytucji, których celem jest niesienie pomocy dzieciom i chronienie ich praw

Cele pośrednie:
- kształcenie u dzieci tolerancyjnych zachowań i postaw, dostrzeganie potrzeb innych, budowanie empatii.
- uświadomienie dziecku, że jeśli ma do czegoś prawo, to ma też obowiązek
- uświadomienie dziecku, że instytucją organizacje i osoby, do których można się zwrócić o pomoc w przypadku łamania jego praw

Cele operacyjne: dziecko potrafi:
- dostrzegać potrzebę tworzenia praw i norm
- aktywnie współpracować z grupą
- formułować podstawowe powinności moralne
- dostrzegać potrzeby innych ludzi
- akceptować odmienność drugiego człowieka
- myśleć i działać empatycznie
- korzystać ze swoich praw

Forma nauczania:
- zbiorowa
- indywidualna

Metoda nauczania:
- czynna
- oglądowa
- słowna

Środki dydaktyczne: zdjęcia dzieci, plansze z prawami dziecka, waga, chusta animacyjna, wiersz pt. „O prawach dziecka” Marcina Brykczyńskiego, ilustracje: serduszko, zabawki, książka, dom, uśmiechnięte buzie dziewczynki i chłopca, kolo w kolorze żółtym i prostokąty, ilustracje do pokolorowania, klej, koło w kolorze zielonym z narysowaną buzią wesołą i czerwone z miną smutną, ilustracja przedstawiająca organizacje chroniące prawa dziecka

Przebieg zajęcia:

1. Powitanie dzieci i zaproszenie do udziału w zajęciu.

2. Zabawa na powitanie pt "Pokaż proszę".
POKAŻ PROSZĘ
pokaż proszę gdzie masz oczy,
gdzie masz uszy,
a gdzie nos,
pokaż rękę,
pokaż nogę,
gdzie na głowie rośnie włos?
podnieś rękę
tupnij nogą
kiwnij głową "tak" lub "nie"
klaśnij w ręce
skocz do góry
i uśmiechnij się!

3. Oglądanie zdjęć dzieci: dziewczynek i chłopców z różnych kontynentów.
Nauczyciel określa temat zajęcia poprzez zadawanie pytań:
- Czy dziecko jest człowiekiem?
- Czy dorosły człowiek był kiedyś dzieckiem?
- Czy wiecie co oznacza słowo prawo?
Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, że są na świecie rzeczy jednakowe dla wszystkich ludzi to są prawa. Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawo to znaczy, że komuś coś wolno lub czegoś nie wolno.
- Czy na świecie (w przedszkolu w domu podczas zabaw) można działać bez praw?
- Co działoby się gdyby ludzie nie przestrzegali prawa? (chaos, bałagan, zamieszanie)
Po wstępnym dialogu z dziećmi nauczyciel wysuwa wniosek:
„Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka".
Czasami dorośli zapominają o prawach dziecka lub nie traktują ich poważnie.
Warto jest zapoznać się z nimi i znać swoje prawa.
Świat należy do wszystkich ludzi i należy ich przestrzegać (trzeba je szanować).

4. Słuchanie wiersza „O prawach dziecka” Marcina Brykczyńskiego.
Zwrócenie uwagi dzieci, jakie prawa przedstawione są w wierszu „O prawach dziecka”

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los zmienić,
Spisali dla was mądre prawa.
Więc je, na co dzień i od święta,
Spróbujcie dobrze zapamiętać.

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić wyzywać,
I każdego mogę na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata, już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabraniać spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, aby każdy uznał moje prawa
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się tu w wierszu poukładały, prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie.

Rozmowa na temat przeczytanego wiersza.
- Co to są prawa?
- Kto ma swoje prawa?
- Jakie prawa mają dzieci?
- Czy potrzebne są prawa dla dzieci?

5. Ukrycie pod chustą animacyjna plansz z prawami dziecka. Odkrycie ich i wspólne wymienianie praw jakie przysługują dzieciom zgodnie z ich potrzebami:
Dzieci mają prawo do:
-prywatności
-życia bez przemocy fizycznej
-szanowania przekonań religijnych
-życia bez wojen
-szanowania kultury języka i tradycji
-bez przemocy psychicznej
-spotkań z kulturą
-wyrażania emocji
-wiedzy
-własnych poglądów
-życia na godnym poziomie
-ochrony zdrowia
-bezpieczeństwa
-bycia częścią rodziny
-wypoczynku
-rozwijania zainteresowań
6. Zabawa „Szalkowa waga praw i obowiązków dziecka”- uświadamiająca dziecku, że istnieje równowaga między prawami i obowiązkami. Nauczyciel zwraca uwagę na to iż każde dziecko ma swoje prawa, ale także obowiązki wobec siebie i innych (jeśli mam prawo do szacunku, to mam obowiązek szanować innych). Na dywanie leżą rozłożone kartoniki. Zadaniem dzieci jest ułożenie ich na wadze po jednej stronie praw, a po drugiej obowiązków. Dzieci starają się prawidłowo dopasować obrazek przedstawiający obowiązek i prawo. Każde prawo nauczycielka krótko tłumaczy. Przedstawienie dzieciom praw i odpowiadającym im obowiązków na ilustracjach. Krótkie omówienie praw i obowiązków z dziećmi - prawa są nierozłączne z obowiązkami.
- Prawo do posiadania rodziny – obowiązek kochania i szanowania rodziców
- Prawo do opieki medycznej – obowiązek dbania o zdrowie i pełnej akceptacji dzieci niepełnosprawnych
- Prawo do wypowiedzi – obowiązek wysłuchania innych i akceptowania odmiennego zdania
- Prawo do nauki – obowiązek uczenia się i rozwijania swoich zdolności
- Prawo do godności i szacunku - obowiązek szanowania siebie i innych
- Prawo do życia i rozwoju – obowiązek akceptowania tempa rozwoju innych dzieci.
- Prawo do ochrony przed dyskryminacją – obowiązek akceptowania odmienności innych.
- Prawo do wypowiedzi, wolności myśli, sumienia i wyznania – uznawanie prawa innych do posiadania odmiennego niż moje zdania i swobodnego wyrażania go.
- Prawo do ochrony przed agresją i zaniedbaniem – nie stosowanie przemocy , agresji wobec innych.
- Prawo do ochrony prywatności - obowiązek szanowania prywatności innych
- Prawo do nauki – obowiązek sumiennej nauki i rozwijania swoich zdolności
- Prawo dziecka niepełnosprawnego – obowiązek pełnej akceptacji dzieci niepełnosprawnych.

7. Ilustracje przedstawiające w symboliczny sposób wybrane prawa dziecka; dzieci
nazywają prawo odczytując symbol:
serduszko- prawo do miłości
zabawki- prawo do zabawy
książka- prawo do nauki
dom- prawo do mieszkania
uśmiechnięta buzia- prawo do radości

8. Krótkie wyjaśnienie słowa „Konwencja”
Pokazanie dzieciom ilustracji przedstawiającej organizacje chroniące prawa dziecka.
Podanie do informacji dzieci, że istnieje organizacja, która dba o dzieci i broni ich
wtedy, gdy jest im źle. Organizacja ta nazywa się UNICEF powstała dawno temu (po II wojnie światowej), aby pomóc dzieciom, które straciły rodziców, były głodne i nie miały gdzie mieszkać. Dziś też są dzieci, które są głodne, chore, nie mają domów, nie mogą się uczyć. UNICEF wysyła do tych krajów lekarzy, nauczycieli, żywność i ubrania. Polskie dzieci, gdy jest im źle a ich prawa nie są przestrzegane mogą się zwrócić o pomoc do Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Jeśli czujecie się źle traktowani, skrzywdzeni, powiedzcie o tym nauczycielowi lub komuś zaufanemu.

9. Ewaluacja. Zabawa pt. „Tak - nie”.
Nauczyciel rozkłada na dywanie dwa koła. Jedno koło w kolorze zielonym z miną wesołą, a drugie koło czerwone z miną smutną. Nauczyciel czyta prawo a dziecko musi ustawić się przy kole w odpowiednim kolorze.
- Mam prawo uderzyć kolegę, kiedy on uderzył mnie pierwszy.
- Mam prawo płakać, kiedy jest mi bardzo smutno.
- Mam prawo nic nie robić na zajęciach zawsze, kiedy mam na to ochotę.
- Mam prawo bawić się z kim chcę.
- Mam prawo zaglądać do cudzych szuflad.
- Mam prawo powiedzieć, że mam zły humor.
- Mam prawo do kontaktów z mamą i tatą chociaż rodzice nie mieszkają razem.
- Mam prawo zniszczyć kolegi/żanki rysunek, jeżeli mi się nie podoba to co namalował/a.
- Mam prawo do zabawy po zajęciach.

10. Stworzenie Kodeksu Dobrego Przedszkolaka poprzez podsumowanie wiadomości o prawach i obowiązkach dziecka.
Zastanówcie się: ,,Jakich praw powinien przestrzegać dobry kolega i dobra koleżanka w przedszkolu?”
(bawimy się z wszystkimi dziećmi, jesteśmy grzeczni, nie jesteśmy chytrzy, nie przezywamy się, szanujemy siebie i panią nauczycielkę, dzielimy się wszystkim
nikomu nie dokuczamy, nie zabieramy zabawek, nie bijemy się oraz nie krzyczymy na innych
pocieszamy się nawzajem gdy jest komuś smutno, każdy sam wyciera zabawkę którą będzie się bawił, szanujemy pracę innych i nie mamy prawa jej zniszczyć)

11. Wykonanie pracy plastycznej pt. „Słońce praw dziecka” – nasze ważne prawa.
Dzieci otrzymują ilustracje z prawami dziecka do pokolorowania, a następnie kolorują je i naklejają na promieniach słońca wyciętych przez nauczyciela

12. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciu.

Opracowała:.................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.