X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37338
Przesłano:

Sprawdzian z ortodoncji, sem. I. Technik dentystyczny

ORTODONCJA sem.I Sprawdzian nr 2

Grupa A
Imię i nazwisko:

1. Wyjaśnij pojęcie:
Płaszczyzna czołowa –

2. Jakie zmiany w polu biometrycznym wskazują na progenię?

3. Wyjaśnij pojęcia:
Mikrogenia -
Prognatia -
Retrognatia -

4. Wyjaśnij pojęcie:
Hiperdoncja –
Których zębów dotyczy hiperdoncja?

5. Wyjaśnij pojęcia:
Mesiodens -
Stłoczenie pierwotne –
Ząb przetrwały -
Wielkozębie –
Oligodoncja -

6. Wyjaśnij pojęcia:
Punkt kostny i skórny -
Twarz morfologiczna -

7. Wyjaśnij pojęcia:
Gonion -
Glabella –


ORTODONCJA Sprawdzian II
Grupa B
Imię i nazwisko:

1. Wyjaśnij pojęcie:
Pole biometryczne -

2. Jakie zmiany w polu biometrycznym wskazują na zgryz głęboki całkowity?

3. Wyjaśnij pojęcia:
Makrognatia -
Asymetria twarzy -
Retrogenia -

4. Wyjaśnij pojęcie:
Hipodoncja -
Których zębów najczęściej dotyczy hipodoncja?

5. Wyjaśnij pojęcia:
Zębiaki -
Ząbkowanie opóźnione -
Stłoczenie wtórne
Ząb zatrzymany -
Małozębie -

6. Wyjaśnij pojęcia:
Punkt parzysty -
Twarz fizjonomiczna -

7. Wyjaśnij pojęcia:
Pogonion –
Porion -

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Schemat oceniania

ORTODONCJA sem. I , gr. A Sprawdzian nr 2

1. Wyjaśnij pojęcie: 2pkt
Płaszczyzna czołowa - jest to płaszczyzna pionowa, równoległa do płaszczyzny oczodołowej. Przechodzi przez punkt Glabella (G) (punkt skórny i kostny najbardziej ku przodowi wysunięty w dolnej części czoła, między łukami brwiowymi) lub przez punkt Nasion.

2. Jakie zmiany w polu biometrycznym wskazują na progenię? 3pkt
Przodożuchwie morfologiczne (progenia):
- Wysunięcie bródki przed pole biometryczne (1pkt)
- Silne wysunięcie wargi dolnej (1pkt)
- Całkowite wygładzenie bruzdy wargowo bródkowej (1pkt)

3. Wyjaśnij pojęcia: 3pkt
Mikrogenia - niedorozwój żuchwy we wszystkich trzech wymiarach. (1pkt)

Prognatia - nadmierny doprzedni wzrost szczęki (boczne wymiary mogą być w normie, jednak często wykazują niedobór wzrostu). (1pkt)

Retrognatia - zahamowanie doprzedniego wzrostu szczęki. (1pkt)

4. Wyjaśnij pojęcie: 4pkt
Hiperdoncja - zwiększenie liczby zębów.(1pkt)

Których zębów dotyczy hiperdoncja?
• Najczęstsze umiejscowienie – okolica górnych siekaczy(1pkt)
• Rzadziej – okolica zębów przedtrzonowych i trzonowych (1pkt)
• Bardzo rzadko – okolica kłów(1pkt)

(Dotyczy częściej uzębienia stałego niż mlecznego)

5. Wyjaśnij pojęcia: 6pkt
Mesiodens - ząb położony w linii pośrodkowej między centralnymi górnymi siekaczami, o szczątkowej kropelkowatej koronie i krótkim nietypowym korzeniu. Mesiodens zwykle występuje od strony podniebiennej. (2pkt)

Stłoczenie pierwotne – stłoczenie wynikające z dysproporcji między wymiarami zębów a wielkością kostnej podstawy. (1pkt)

Ząb przetrwały - ząb mleczny, który znajduje się w jamie ustnej po okresie, kiedy powinien zostać wymieniony na ząb stały.(1pkt)

Wielkozębie – zęby olbrzymie - szerokość koron górnych siekaczy centralnych powyżej 10 mm. (1pkt)

Oligodoncja - wrodzony brak wielu zawiązków zębów. (1pkt)

6. Wyjaśnij pojęcia: 3pkt
Punkt kostny i skórny - oznaczany jednocześnie jako 2 nakładające się punkty: jeden na kości, drugi na skórze, oddzielone od siebie grubością tkanek miękkich. (1pkt)

Twarz morfologiczna (anatomiczna) – od góry ograniczona łukami brwiowymi, od dołu krawędzią trzonu żuchwy. W linii pośrodkowej ograniczeniem górnym jest punkt Ophyrion (On), dolnym punkt Gnation (Gn). (2pkt)

7. Wyjaśnij pojęcia: 2pkt
Gonion (Go) – punkt skórny i kostny na przejściu trzonu w gałąź żuchwy. (1pkt)

Glabella (G lub Gl) – punkt skórny i kostny leżący na największej wypukłości kości czołowej między łukami brwiowymi. (1pkt)

ŁĄCZNIE: 23 pkt


ORTODONCJA sem. I, gr.B Sprawdzian nr 2

1. Wyjaśnij pojęcie: 2pkt
Pole biometryczne - jest to przestrzeń zawarta między płaszczyzną oczodołową i płaszczyzną czołową.

2. Jakie zmiany w polu biometrycznym wskazują na zgryz głęboki całkowity? 3pkt
• Skrócenie odcinka szczękowego twarzy w porównaniu z nosowym (1pkt)
• Warga dolna wywinięta (1pkt)
• Bruzda wargowo – bródkowa pogłębiona (1pkt)

3. Wyjaśnij pojęcia: 3pkt
Makrognatia - nadmierny wzrost kości górnej części twarzy wraz ze szczęką we wszystkich trzech wymiarach. (1pkt)

Asymetria twarzy - niesymetryczny wzrost i rozwój twarzy oraz narządu żucia (może dotyczyć zarówno kości, jak i mięśni). (1pkt)

Retrogenia (tyłożuchwie morfologiczne) – niedorozwój żuchwy w wymiarze przednio – tylnym , czyli zahamowanie doprzedniego wzrostu żuchwy. (1pkt)

4. Wyjaśnij pojęcie: 4pkt
Hipodoncja - wrodzony brak od jednego do kilku zębów.(1pkt)

Których zębów najczęściej dotyczy hipodoncja?
• Drugich dolnych przedtrzonowców (1pkt)
• Górnych bocznych siekaczy (1pkt)
• Zębów mądrości (1pkt)

(Wrodzone braki zębowe najrzadziej dotyczą:
Pierwszych zębów trzonowych
Drugich zębów trzonowych
Przyśrodkowych górnych siekaczy stałych)

5. Wyjaśnij pojęcia: 6pkt
Zębiaki - Skupiska drobnych zębopodobnych tworów nadliczbowych zlokalizowane najczęściej w przednim odcinku szczęki. (1pkt)

Ząbkowanie opóźnione - pierwsze zęby mleczne wyrzynają się w 12 m-cu życia dziecka lub później, a zęby stałe po 8 roku życia. (1pkt)

Stłoczenie wtórne - stłoczenia spowodowane przemieszczeniem stałych zębów trzonowych oraz zawiązków zębów przedtrzonowych w miejsca po przedwcześnie utraconych zębach trzonowych mlecznych. (2pkt)

Ząb zatrzymany - ząb stały z całkowicie ukształtowanym wierzchołkiem korzenia, pozostający w kości dwa lata lub dłużej po terminie wyrzynania. (1pkt)

Małozębie - Zęby karłowate - szerokość koron górnych siekaczy centralnych poniżej 7 mm. (1pkt)

6. Wyjaśnij pojęcia: 3pkt
Punkt parzysty - położony bocznie względem linii pośrodkowej. (1pkt)

Twarz fizjonomiczna - twarz anatomiczna wraz z czołem – od góry i z boku ograniczona skórą owłosioną, od dołu krawędzią trzonu żuchwy. W linii pośrodkowej ograniczeniem górnym jest punkt Trichion (Tr), dolnym Gnation (Gn). (2pkt)

7. Wyjaśnij pojęcia: 2pkt
Pogonion (Pg) – punkt skórny i kostny leżący na najbardziej do przodu wystającej części bródki. (1pkt)

Porion (Po) – punkt kostny znajdujący się na górnej krawędzi otworu słuchowego zewnętrznego. (1pkt)
ŁĄCZNIE: 23 pkt

Oceny – punktacja:
0 – 11 pkt: niedostateczny
12 – 14 pkt: dopuszczający
15 – 17 pkt: dostateczny
18 – 20 pkt: dobry
21 – 23 pkt: bardzo dobry

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.