X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30521
Przesłano:

Sprawdzian z cytologii

Imię i nazwisko klasa grupa 1

1. Schemat przedstawia mitochondrium, w którym zachodzi proces oddychania wewnątrzkomórkowego. Wymień elementy mitochondrium i nazwij etapy oddychania, które zachodzą w tych miejscach.

........................................
........................................
........................................
........................................


2. Dobierz w pary prawidłowe określenia

1 cykl Krebsa A. rozkład glukozy do kwasu pirogronowego
2. glikoliza B. zachodzi w matrix mitochondrialnym
3. kariolimfa C. pary chromosomów homologicznych
4. chromatydy siostrzane D. stanowi środowisko wewnętrzne jądra komórkowego
5. biwalenty

3.wymień znane ci elementy budowy błony komórkowej

4. Schemat przedstawia jeden z rodzajów transportu przez błonę komórkową. Rozpoznaj rodzaj transportu jonów
Na+ i wyjaśnij, co pozwoliło ci na identyfikacje tego transportu.

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

5. Narysuj metafazę mitozy i mejozy I dla organizmu 2n=6

6 W tabeli znajdują się zdania. Oceń prawidłowość zdań.
Przy zdaniu prawdziwym wpisz literę P a przy zdaniu fałszywym zdanie F
P/F
W mitochondrium zachodzą wszystkie etapy oddychania wewnątrzkomórkowego
Glikoliza to rozkład glukozy do kwasu pirogronowego
Lizosomy odpowiedzialne są za syntezę białek w komórce
W czasie oddychania wewnątrzkomórkowego tlenowego z jednej cząsteczki glukozy powstaje 2 cząsteczki ATP
Wszystkie komórki zawierają jądro komórkowe
W czasie mejozy powstają cztery komórki takie same jak komórka macierzysta

7. Gamety pewnego organizmu zawierają 8 chromosomów

a) ile par chromosomów homologicznych zawierają 2n komórki somatyczne tego organizmu-
b) jaka jest diploidalna liczba tego organizmu-
ile chromatyd powstanie w metafazie I podziału mejotycznego-

8. Wypełnij luki

Etapy oddychania wewnątrzkomórkowego to ........................, ................. i ...............
Mitoza dzieli się na dwa etapy kariokinezę czyli podział...........................i......................czyli podział cytoplazmy
W czasie mitozy można wyróżnić cztery charakterystyczne fazy: a) ..................b)....................
c)...............................d)......................
Mejoza jest to........................................
........................................
Mejozę przechodzą tylko komórki .......................
Crossing –over jest to........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.