X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50144
Przesłano:

Sprawdzian - Podstawy Radioterapii

SPRAWDZIAN
PODSTAWY RADIOTERAPII
Imię i Nazwisko

1. Radioterapia to-
2. Promieniowrażliwość zależy od –
3. Jednostką dawki pochłoniętej jest –
4. Wymień nowotwory o średniej promieniowrażliwości –
5. Jaką w radioterapii wyróżniamy energie promieniowania (wymień i opisz)-
6. Wyjaśnij pojęcie teleradioterapii-
7. Wyjaśnij pojęcie brachyterapii-
8. Podaj moce dawki w brachyterapii-
9. Leczenie skojarzone to-
10. Przedstaw zasady frakcjonowania konwencjonalnego w radioterapii-
11. Narząd krytyczny to -
12. Wyjaśnij system TNM-
--------------------------------------------------------------
Klucz odpowiedzi:
1. Radioterapia to- – jest miejscową metodą leczenia nowotworów złośliwych, wykorzystującą energię promieniowania jonizującego. Poprzez jonizacje w żywych komórkach dochodzi do różnorodnych procesów fizykochemicznych, prowadzących do efektów biologicznych. 2p
2. Promieniowrażliwość zależy od:
•jednorodności populacji komórek,
•zdolności do naprawy uszkodzeń popromiennych,
•fazy cyklu komórkowego,
•stopnia utlenowania komórki,
•stopnia uwodnienia komórki. 2p
3. Jednostką dawki pochłoniętej jest
1 Gy = 1J/1kg
1p
4. Wymień nowotwory o średniej promieniowrażliwości –to raki płaskonabłonkowe (skóry, szyjki macicy, gardła, krtani, języka), dawki terapeutycznej 45-70 Gy. 2p
5. Jaką w radioterapii wyróżniamy energie promieniowania (wymień i opisz)-
W radioterapii wyróżniamy energie promieniowania :
1.Promieniowanie ortowoltowe jest generowane przez aparaty rentgenowskie 100-400 KeV(niskoenergetyczna wiązka fotonowa),
2.Promieniowanie megawoltowe pochodzi ona z:
 przyśpieszaczy liniowych – elektrony lub fotony- 4-25 MeV
 lub ewentualnie ze źródła izotopowego tzw.bomba kobalowa – promieniowanie γ -1,25 MeV . 2p.
6. Wyjaśnij pojęcie teleradioterapii- : (grec. Tele.- daleko) – to technika radioterapii, polegająca na napromienianiu z zewnątrz ( źródło promieniowania jonizującego znajduje się w pewnej odległości od chorego). Stosuje się zarówno promieniowanie fotonowe i cząsteczkowe. 2p
7. Wyjaśnij pojęcie brachyterapii- (grec.brachys-krótki) polega na napromienianiu ze źródła pozostającego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. 1p
8. Podaj moce dawki w brachyterapii-
•ultra LDR-0,01 -0,3 Gy/h
•LDR-0,4-2 Gy/h(1 -2 mCi/cm)
•PDR-0,5 -1 Gy/h (1 Ci/cm)
•MDR-2-12 Gy/h(100 mCi/cm)
•HDR-> 12Gy/h (10 Ci/cm)
3p
9. Leczenie skojarzone to- radioterapia znajduje bardzo szerokie zastosowanie jako część składową leczenia skojarzonego z udziałem innych metod, takich jak leczenie chirurgiczne, chemioterapia lub hormonoterapia. 2p
10. Przedstaw zasady frakcjonowania konwencjonalnego w radioterapii-jest to podawanie dawki frakcyjnej w granicach 1,8-2,5 Gy dziennie, podawana przez 5 kolejnych dni w tygodniu – z dwudniową przerwą. Wielkość dawki całkowitej zależy od rodzaju oraz umiejscowienia nowotworu. 2p.
11. Narząd krytyczny to - jest to narząd który znajduje się w obszarze wysokiej dawki (w obszarze napromienianym), jego dawka tolerancji jest mniejsza niż dawka wymagana do zniszczenia guza nowotworowego. 2p
12. Wyjaśnij system TNM-
T- tumor- guz
N - nodulus- węzeł chłonny (regionalny)
M – metastasis- przerzuty
1p.
Oceny:
21p-22p- bardzo dobry
20p-17p- dobry
16p-14p- dostateczny
13p-11p- dopuszczający
10p i mniej- niedostateczny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.