X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37265
Dział: Przedszkole

Na wiosennej łące. Konspekt zajęcia diagnozującego dla 6-latków

KONSPEKT
ZAJĘCIA DIAGNOZUJĄCEGO

DATA: 20.04.2017r.

PROWADZĄCA: Katarzyna Hyży
GRUPA WIEKOWA: 6-latki „Skrzaty”
TEMAT DNIA: „Na wiosennej łące”

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

• 14/ tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentowanej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

Cele ogólne:
• rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą,
• doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się,
• doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej jako przygotowanie do nauki czytania,
• doskonalenie umiejętności orientacji na kartce papieru.
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
• ćwiczenie motoryki ręki dominującej.

Cele szczegółowe:
• słucha wiersza, wypowiada się na podany temat,
• rozwiązuje zagadki,
• wysłuchuje podaną głoskę w wyrazie, reaguje ruchem, potrafi wyróżnić głoskę w nagłosie, wygłosie i śródgłosie,
• zna drukowane małe i wielkie litery (przyporządkuje wyrazy do odpowiedniej ilustracji, układa wyraz z rozsypanki literowej,
• potrafi odnaleźć swoje imię na wizytówce wśród innych,
• potrafi określić kierunki oraz miejsce na kartce papieru,
• dysponuje sprawnością rąk, potrafi wyciąć obrazek i złożyć w całość z części (koloruje)

Metody
• czynne - zadań stawianych do wykonania,
• słowna - objaśnienia, instrukcje.
Formy:
• indywidualna,
• grupowa.

Środki dydaktyczne:
• zagadki, kolorowe ilustracje, zdjęcia, wiersz I. Salach ,, Łąka ” , kartki do rysowania według instrukcji nauczyciela, wizytówki z imionami dzieci, karteczki (rozsypanka literowa, obrazek) puzzle(łąka) do pocięcia i ułożenia w całość, nożyczki, płyta CD do zabawy ruchowej.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Wysłuchanie wiersza I. Salach ,,Łąka ” jako wprowadzenie w tematykę zajęcia:
Łąka tylu ma mieszkańców
Zwierząt, roślin kolorowych.
Tu motylek, a tam pszczółka
Tutaj kwiatek- O! Różowy!

Z kopca wyszedł krecik mały
Obok niego idzie mrówka.
Na rumianku w kraśnej sukni
Przycupnęła Boża krówka.

Nad tą łąką kolorową
Bal wydały dziś motyle.
Zapraszają wszystkie dzieci
Więc zatańczmy z nimi chwilę.
Rozmowa na temat treści wiersza, mieszkańców łąki. Wyjaśnienie słów występujących w tekście wiersza (Boża krówka, krasna suknia).

2. Rozwiązanie zagadki (pokaz kolorowych ilustracji)

- Nie chodzą, lecz skaczą, nad stawem mieszkają.
Gdy wieczór zapadnie to głośno kumkają. /żaby/

- Ledwie błyśnie słońce złote, słychać brzęk wesoły.
To dla dzieci robią miodek pracowite.../ pszczoły/

- Tu cytrynek, tam paź królowej, wszędzie piękne, kolorowe.
Lekko unoszą się nad łąką, gdy tylko zaświeci słonko./motyle/

- To jest takie dziwne zwierzę ,
bo ma tylko jedną nogę .
O nocleg nie prosi, pełzając, wędrując po świecie,
bo swój dom nosi na własnym grzbiecie. / ślimak/

- Czerwone nogi i białe piórka,
przed nim do wody żaby dają nurka. /bocian/

- Lata po łące w czerwonej kapotce,
a na tej kapotce kropka przy kropce./biedronka/

- Co to za wspaniały muzykant,
skacze po łące i lubi cykać. / konik polny/

- Chociaż są malutkie, bardzo pracowite.
Spotkasz je na łące, bo są ich tysiące.( mrówki )

- Prawie nic nie widzi
i ma długi ryjek.
W czarnym kubraczku
pod ziemią się kryje.( kret )

3. „Co wylosowałem?” „Co powiedziałam?”

a) Zadaniem dziecka jest wylosowanie jednego obrazka a następnie, nauczyciel prosi, aby wstały dzieci, które, na obrazku mają mieszkańca łąki w...,

- którym słyszą na początku (nagłosie) głoskę:
B, K, Ż, M, P, Ś,
- którym słyszą na końcu (wygłosie) głoskę;
A, N, T, L,K
- którym słyszy w środku (śródgłosie) głoskę;
A, Sz, Cz, R, T, E, L, O, 5.

b) Nauczyciel mówi wyrazy głoskami, zadaniem dziecka jest poprawne zsyntezowanie głosek i uniesienie obrazka.
Ż-a-b-a, B-o-c-i-a-n, K-r-e-t, M-o-t-y-l, P-sz-cz-o-ł-a, B-i-e-d-r-o-n-k-a.

4. Zabawa ruchowa pt. „Słychać- nie słychać.”
Dzieci spacerują w rytmie muzyki po sali. Kiedy nauczycielka powie wyraz, zadaniem dzieci jest wysłuchanie czy w wyrazie tym występuje głoska „k” czy też nie. Jeśli nie występuje dzieci siadają po turecku, a jeśli występuje dziecko staje na jednej nodze (możliwość zmiany głoski).

„k”- żaba, konik polny, jaskółka, motyl, ślimak, biedronka, bocian, mrówka, kret, chrabąszcz,

„o”- żaba, konik polny, jaskółka, motyl, ślimak, biedronka, bocian, mrówka, kret, chrabąszcz,

5. „Rozsypanka literowa” - losowanie
Dzieci losują kopertę, w której jest rozsypanka literowa i dwa obrazki z mieszańcami łąki, ich zadaniem jest ułożyć z liter nazwę do obrazka.

6. Zabawa ruchowa do piosenki „Maszeruje wiosna”

7. „Obrazki i napisy” – wyszukanie wizytówki ze swoim imieniem
Dzieci szukają koperty ze swoją wizytówką, w kopercie jest zadanie; dobranie odpowiedniego napisu do mieszkańca łąki.

8. Zadania do pracy indywidualnej przy stolikach

a ) Rysowanie według instrukcji nauczyciela na kartce papieru.
Pokaż górę kartki, a potem – dół kartki, na środku kartki narysuj motyla, na górze po lewej stronie motyla narysuj słońce, na górze po prawej stronie chmurkę, pod motylkiem narysuj 4 kwiatki.

b) Wytnij i ułóż w całość.
Zadaniem dziecka jest wyciąć puzzle, ułożyć obrazek w całość, przykleić na kartkę papieru i pokolorować.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.