X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37269
Dział: Przedszkole

Wiosna budzi przyrodę. Scenariusz zajęć dla dzieci 5 letnich

Treści podstawy programowej: I 5, II 6, III 6, IV 7, 12, 15, 18
Cele ogólne: Rozwijanie kompetencji językowych w trakcie operowania słownictwem dotyczącym wiosny. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania elementów pod względem jednej cechy oraz szeregowania zbiorów rosnąco i malejąco.
Cele operacyjne: Dziecko:
- wypowiada się na temat oznak wiosny: topniejący śnieg i lód na rzekach, bazie,
pierwsze wiosenne kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające ptaki (bociany, jaskółki)
- rozumie pojęcie „kwiaty chronione”, potrafi je wymienić
- przestrzega zakazu zrywania kwiatów chronionych
- nazywa elementy kojarzące się z wiosną: kwiaty, żaby, bociany, motyle, biedronki itp.
- klasyfikuje elementy pod względem kształtu, tworzy zbiory
- przelicza elementy zbiorów i porównuje ich liczebność
- szereguje zbiory rosnąco i malejąco
- interpretuje ruchem wzrost rośliny
- wie, komu i do czego potrzebna jest woda
- wyrabia nawyk prozdrowotny w trakcie picia wody
- potrafi dokonać ewaluacji zajęcia, uzasadnia swoje zdanie
- współpracuje w grupie w celu wykonania zadania
Metody pracy:
- Wg Kwiatowskiej: słowna (rozmowa, zagadki, objaśnienia), oglądowa (pokaz, obserwacja), czynnościowa (zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających)
- Drama wg G. Boltona: technika wywiadu, powstawanie z niczego
- Metoda działania we współpracy - sprawne komunikowanie się, praca w grupie i z grupą
- Metoda programowana - z użyciem komputera (prezentacja multimedialna)
- Metoda aktywna: burza mózgów
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa
Środki dydaktyczne: obrazki ilustrujące oznaki wiosny, ilustracje wiosennych kwiatów chronionych i wiosennych ptaków, naklejki na ubrania (dla każdej grupy w innym kolorze), papierowe elementy do przeliczania i tworzenia zbiorów, paski brystolu do naklejania elementów zbiorów, klej, plastikowe kubeczki, woda do picia, „Odznaki Krokusa”, płyta z nagraniem piosenki „Wiosna tuż tuż” oraz muzyki instrumentalnej, odtwarzacz CD, laptop.

Przebieg zajęć

1. Zbiorowy śpiew piosenki „Wiosna tuż tuż”
2. Wywiad na temat oznak wiosny
Nauczycielka w roli reportera zadaje pytania, na które dzieci odpowiadają: Jaka jest teraz pora roku? Po czym można poznać, że jest wiosna? Jakie znacie oznaki wiosny? Co wiosną dzieje się z przyrodą? (budzi się, rozkwita...)
3. Słuchanie i odgadywanie zagadek
- Żółte i gorące, na błękitnym niebie.
Ogrzewa Ziemię, zwierzęta i ciebie. (słońce)
- Tu cytrynek, tam paź królowej, wszędzie piękne, kolorowe.
Lekko unoszą się nad łąką, gdy tylko zaświeci słonko. (motyle)
- Lata nad łąką w czerwonej kapotce,
a na tej kapotce jest kropka przy kropce. (biedronka)
- Powraca do nas z dalekiej strony,
Ma długie nogi i dziób czerwony.
Dzieci się cieszyły, gdy go witały.
Żabki płakały przez dzionek cały. (bocian)
- Gdy cię zobaczę nawet z daleka,
czym prędzej w wodę z pluskiem uciekam!
Nie chcę przekąską być na śniadanie!
Próżno mnie szukasz, panie bocianie. (żaba)
- Młody góral w górach, chwycił się za głowę.
Gdy zobaczył w śniegu kwiaty fioletowe. (krokusy)
- Niedługo zima pryśnie - śnieg już przebiłem, bo jestem... (przebiśnieg)
4. Burza mózgów „Kwiaty chronione”
Nauczycielka pyta dzieci, co znaczy pojęcie „kwiaty chronione”, demonstruje ilustracje kwiatów chronionych - dzieci nazywają znane im kwiaty i uzasadniają konieczność ich ochrony
5. Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Szukamy krokusów”
Dzieci spacerują po sali-parku. Na hasło: „krokusy”, czworakują / przykucają i przyglądają się wyimaginowanym kwiatom nie zrywając ich
- Podział grupy na 3-4 osobowe grupy. Każda grupa oznaczona jest innym kolorem naklejek na ubrania.
6. Zabawa „Niespodzianki Pani Wiosny”
Przedstawiciel każdej z grup losuje kopertę. Grupa wyjmuje z niej elementy i dokonuje klasyfikacji elementów pod względem kształtu:
- biedronki - jaskółki - przebiśniegi - motyle - bociany - żaby - słońce
7. Tworzenie zbiorów poprzez naklejanie takich samych elementów na paski papieru.
8. Przeliczanie elementów i porównywanie ich liczebności.
9. Szeregowanie zbiorów A: rosnąco i B: malejąco:
A: 1 słońce - 2 bociany - 3 krokusy - 4 żaby - 5 motyli - 6 biedronek - 7 przebiśniegów
B: 7 przebiśniegów - 6 biedronek - 5 motyli - 4 żaby - 3 krokusy - 2 bociany - 1 słońce
10. Utrwalenie warunków koniecznych do rozwoju roślin
Nauczycielka pyta: co potrzebne jest wiosennym roślinom, aby mogły rosnąć? Dzieci wymieniają słońce, glebę i wodę - deszcz.
11. Prezentacja mutlimedialna na laptopie pt. „Wzrost fasoli”
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
12. Technika powstawanie z niczego „Kwiaty”
Przy nagraniu muzyki instrumentalnej z odgłosami padającego deszczu dzieci w roli nasionek - stopniowo wzrastają i stają się pięknymi kwiatami.
13. Znaczenie wody dla ludzi - degustacja wody
Nauczycielka pyta: komu oprócz roślin potrzebna jest woda? - zwierzętom i ludziom, bo woda jest konieczna do życia - zaproszenie do degustacji wody
14. Ewaluacja zajęć
Nauczycielka dziękuje dzieciom za aktywny udział w zajęciu, pyta dzieci co im się najbardziej podobało, co sprawiło im kłopot, czego nie umiały wykonać itp.
15. Zakończenie zajęć
W nagrodę za aktywność podczas zajęć każde dziecko otrzymuje „Odznakę Krokusa”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.