X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37106
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Program zajęć rewalidacji

Cele główne: Wyposażenie uczenia w takie umiejętności i wiadomości, aby:
• Mógł porozumiewać się z otoczeniem w jak najpełniejszy dla siebie sposób werbalnie lub pozawerbalnie
• Zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
• Był zaradny w życiu codziennym
• Mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy
Cele szczegółowe:
• poszerzenie umiejętności związanych z interakcjami społecznymi, wdrażanie do kulturalnego, społecznie akceptowanego sposobu bycia
• kształtowanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem drogą werbalną i pozawerbalną
• kształtowanie umiejętności dokonywania w toku działania prostych operacji umysłowych
• rozwijanie twórczej aktywności ucznia w dziedzinie plastyki i muzyki ze względu na jej znaczące wartości terapeutyczne
• przygotowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
• rozwijanie umiejętności niezbędnych w codziennych sytuacjach
• rozumienie i przewidywanie sytuacji społecznych

Treści zadań programowych:
Praca nad emocjami
• Rozpoznawanie, nazywanie, opisywanie emocji u siebie oraz u innych
• Wyrażanie emocji przez gesty, postawy, mimikę twarzy (zabawy z lustrem, scenki, pantomimy)
• Odpowiednie reagowanie na różne sytuacje
• Zachęcanie do obserwacji mowy niewerbalnej.
• Praca nad sposobami, jakimi uczennica ma postępować w sytuacjach dla niej trudnych,
• Praca nad radzeniem sobie ze stresem.
• Wyrażanie emocji środkami plastycznymi, muzycznymi
Praca nad rozwijaniem umiejętności komunikacji
• Kształtowanie umiejętności prowadzenia dialogu:- włączanie się do do rozmowy
- inicjowanie rozmowy
- uważne słuchanie innych
- zadawanie pytań
- układanie pytań do ilustracji
- podtrzymywanie spontanicznych rozmów prowadzonych przez uczennice
• radzenie sobie z dokuczaniem, reagowania na krytykę i jej wyrażanie
• zastępowanie negatywnych myśli pozytywnymi np.: nie dam rady- jest mi ciężko, ale spróbuję
• radzenia sobie z uczuciami: ich rozróżnianie, a także mówienie komplementów.
• uczenie przez naśladowanie: gestów, ruchów, mimiki, schematów zachowań.
• zachęcanie do współpracy
Uspołecznianie i wdrażanie do przestrzegania obowiązujących norm społecznych
• Uczenie i wdrażanie do podejmowania współpracy z drugą osobą (podział zadań, wzajemna pomoc)
• Reagowanie na nagłe sytuacje – informowanie o swoim złym samopoczuciu
• Kształtowanie poczucia sprawczości podejmowanych działań i odpowiedzialności za swoje czyny
• Wypełnianie określonych ról społecznych (ćwiczenia tematyczne)
• Rozumienie potrzeb innych osób
• Ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą
• Omawianie scenek ilustrujących zachowania społecznie akceptowane i nieakceptowane, analiza sytuacji
• Uczenie prawidłowych reakcji i zachowań w różnych sytuacjach życiowych, głównie współżycia w grupie rówieśniczej
Kształtowanie zaradności życiowej
• umiejętność adresowania i wysyłania listu, wypełniania prostych formularzy
• właściwe korzystanie z numerów alarmowych celem umiejętnego wezwania pomocy
• umiejętne poruszanie się po okolicy
• planowanie wydatków, racjonalne wydawanie pieniędzy
• umiejętność zrobienia zakupów w sklepie oraz w sklepie samoobsługowym
• umiejętność samodzielnego wypożyczenia lektury lub innej książki
• doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu, właściwe korzystanie z Internetu
• wyszukiwanie wiadomości w Internecie
Wdrażanie do samodzielności
• Stwarzanie sytuacji problemowych, aby uczennica mogła sama podejmować decyzje i rozwiązać problem

Rozwijanie emocji

• Rozpoznawanie, nazywanie i opisywanie różnych stanów emocjonalnych u siebie i innych
• Wyrażanie emocji przez gesty, postawy, mimikę twarzy (zabawy z lustrem, scenki, pantomimy)
• Odpowiednie reagowanie na różne sytuacje
• Wyrażanie emocji środkami plastycznymi, muzycznymi

• umiejętność napisania podania, np. o duplikat legitymacji szkolnej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.