X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37085
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Indywidualny program pracy z uczniem klasy III S

Indywidualny program pracy
z uczniem klasy III S
na rok szkolny 20016/2017

I. Informacja o uczniu.

W oparciu o analizę wyników badań (badany po raz trzeci) należy stwierdzić, że słaby rozwój procesów poznawczych, zwłaszcza myślenia, rozumowania przy pomocy liczb, pamięci, spostrzegawczości, organizacji przestrzennej, w sposób istotny utrudnia Cezaremu nabywanie podstawowych wiadomości i umiejętności szkolnych. Uczeń posługuje się ubogim słownictwem, ma trudności w rozumieniu różnych sytuacji społecznych. Stosunkowo dobrze radzi sobie organizacją fragmentów obrazka w logiczną całość. Czyta technika sylabową, z licznymi błędami w syntezie, w bardzo wolnym tempie i bez zrozumienia treści czytanego tekstu. W pisaniu popełnia liczne błędy ortograficzne. Samodzielnie tworzy spójne, wielozdaniowe wypowiedzi. Ma duże zaległości programowe z matematyki. Nie radzi sobie z działaniami pisemnymi na ułamkach zwykłych. W zakresie 100 popełnia błędy w obliczeniach. Pracuje wolno, w miarę swoich możliwości.

II. Oddziaływania edukacyjno – wychowawcze.

Zakres edukacyjny
Cele edukacyjne: Wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności dostosowane do jego możliwości psychofizycznych.

• czyta ze zrozumieniem krótkie, proste teksty kultury, historyczne i współczesne,
• redaguje wypowiedzi pisemne: charakterystykę, sprawozdanie, opis, recenzję, opowiadanie z dialogiem,
• wyszukuje potrzebne informacje w prostych tekstach związanych z codziennym życiem szkolnym, rodzinnym i rówieśniczym,
• wypowiada się na temat reprodukcji obrazów,
• uczy się na pamięć wierszy i prostych tekstów,
• wykonuje cztery podstawowe działania arytmetyczne,
• posługuje się jednostkami miar w różnych sytuacjach praktycznych,
• opisuje funkcje z pomocą wzorów, wykresów i tabel,
• bezpiecznie posługuje się urządzeniami technicznymi,
• potrafi nazywać i narysować figury geometryczne,
• posługuje się komputerem,
• umie negocjować,
• zna budowę organizmu człowieka i jego funkcjonowanie,
• umie korzystać ze źródeł informacji geograficznej.

Zakres wychowawczy
Cele edukacyjne: Rozwijanie umiejętności interpersonalnych i społecznych.

• zna, rozumie i przestrzega zasady współżycia w grupie,
• okazuje szacunek kolegom i osobom dorosłym,
• dokonuje oceny swojego zachowania,
• włącza się do działań organizowanych przez innych,
• dostrzega efekty swojej pracy.

Usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych.

• usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej,
• rozwijanie zainteresowań komputerowych,
• udział w zajęciach rewalidacyjnych,

III. Opis postępów ucznia w roku szkolnym 2016/2017 i wnioski do dalszej pracy,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.