X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 36922
Przesłano:
Dział: Logopedia

Program pilotażowy "Muzyką i wierszem malowana mowa"

Program pilotażowy
„Muzyką i wierszem malowana mowa”

Opracowała:
mgr Aleksandra Jędryczka

Temat programu:
„Muzyką i wierszem malowana mowa”-
program edukacyjny wspomagający rozwój mowy przeznaczony dla uczniów pierwszego oraz drugiego szczebla edukacji.

Założenia programu:
Mowa nie jest umiejętnością wrodzoną, dziecko przyswaja ją sobie od najbliższego otoczenia drogą naśladownictwa. Wielokrotnie powtarzane przez rodziców nazwy przedmiotów, znajdujących się w otoczeniu dziecka zostawiają słuchowe ślady w jego mózgu. Nauka prowadzona w pozytywnej, ciepłej atmosferze sprzyjającego środowiska znacznie przyspiesza tempo rozwoju mowy.
Podążając za tym tokiem myślenia w swojej pracy dostrzegłam potrzebę szczególnego urozmaicenia zajęć rewalidacyjnych o treści pozytywnie wzmacniające terapię. W moim przekonaniu takie treści można odnaleźć w muzyce i plastyce. Jako nauczyciel z 10-letnim stażem pracy w przedszkolu jestem mocno przekonana, iż łączenie terapii logopedycznej z technikami muzyczno-plastycznymi będzie pozytywnie wzmacniać moją pracę z uczniami. Od września 2018r. planuję realizować własny program edukacyjny oparty o muzykę i plastykę w terapii, stąd zamierzam najpierw przeprowadzić program pilotażowy, by jak najlepiej dostosować treści i zadania do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Warunki realizacji programu

Uczestnicy: Uczniowie klas: 3-7 Szkoły Podstawowej.
Czas realizacji: kwiecień – maj 2018r.
Osoba odpowiedzialna: mgr Aleksandra Jędryczka
Ewaluacja programu: Ocena uczniów – poziom zainteresowania, obserwacja, wystawa prac uczniów.

Cele ogólne:

1. Rozwijanie mowy uczniów wraz z ich uzdolnieniami oraz zainteresowaniami artystycznymi w toku różnorodnych działań plastycznych oraz muzycznych.
2. Utrwalanie prawidłowej wymowy zaburzonych głosek, sylab, wyrazów.
3. Obserwacja stopnia słuszności założeń programowych w celu rozbudowy programu w roku szkolnym 2018/2019.

Cele szczegółowe:
• rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastyczno-muzycznej ucznia,
• rozwijanie sprawności manualnej,
• rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi oraz formami muzycznymi,
• odkrywanie własnych możliwości i kształtowanie twórczej postawy,
• wdrażanie do doprowadzania pracy do końca,
• budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy,
• zachęcanie do wielokrotnego wypowiadania zaburzonych głosek w prawidłowej formie,
• tworzenie miłej, przyjaznej atmosfery podczas zajęć rewalidacyjnych.

Organizacja pracy (metody i formy pracy):

Formy pracy

Praca będzie mieć charakter indywidualny lub grupowy, prowadzona będzie w toku zajęć rewalidacyjnych.
Czas realizacji zadań będzie dostosowany do możliwości oraz potrzeb indywidualnych uczniów.

Proponowane metody i techniki pracy.
Podczas realizacji programu będą wykorzystywane następujące metody pracy z uczniem:
Metody czynne:
1. Kierowania własną działalnością ucznia.
2. Metoda zadań stawianych dziecku.
3. Metoda ćwiczeń.
Metody percepcyjne:
1. Obserwacji i pokazu.
2. Przykładu.
Metody słowne:
1. Rozmowa.
2. Objaśnienia i instrukcje.
3. Żywe słowo.

Przebieg projektu:
L.p. Termin Tematyka

Treści programowe
KWIECIEŃ – MUZYKA

1. 09-13.04.2018 Sygnał muzyczny, przerwa
w muzyce (w oparciu o utwory Wojciecha Kilara). Co to jest sygnał muzyczny? Co może być sygnałem muzycznym? Wyznaczanie oraz ćwiczenia sygnałów muzycznych. Czym jest przerwa w muzyce? Zastosowanie przerwy w muzyce. Zabawy
z głoskami, sylabami, wyrazami jako sygnały muzyce oraz przerwy w muzyce.
2. 16-20.04.2018 Dostrzeganie zmian dynamiki, tempa, barwy w muzyce (w oparciu o „Cztery Pory Roku” – Antonio Vivaldiego). Wyjaśnienie pojęć: dynamika, tempo, barwa w muzyce. Przykłady pojęć. Tworzenie własnej muzyki z wykorzystaniem instrumentów muzycznych (tamburyno, grzechotki, marakasy, janczary, dzwonki). Łączenie muzyki z ćwiczeniami językowymi.
3. 23-27.04.2018 Ćwiczenia rytmiczne (w oparciu
o utwory z repertuaru dziecięcego). Czym jest rytm? Wykorzystanie rytmu w muzyce. Tworzenie własnych rytmów. Układanie rytmów do głosek wymagających korekcji.
MAJ - PLASTYKA
4. 07-11.05.2018 Akwarela – mokre w mokrym. Farby akwarelowe – charakterystyka. Technika mokre w mokrym – zastosowanie. Łączenie techniki „mokre w mokrym”
z wypowiedzią słowną ucznia, korekcja zaburzonych głosek.
5. 14-18.05.2018 Kolaż. Czym jest kolaż? Co możemy wykorzystać w technice kolażu? Wzbogacanie mowy w toku pracy podczas wykonywania kolażu.
6. 21-25.05.2018 Pastele – paleta barw. Pastele – bogactwem barw. Barwy podstawowe i pochodne. Rodzaje pasteli. Praca plastyczna z użyciem pasteli – praca nad poprawną wymową.
7. 28-31.05.2018
Ewaluacja programu.
Ewaluacja:
Istotnym elementem w pracy pedagogicznej jest ewaluacja. Współczesne rozumienie ewaluacji to nie tylko kontrola, ocena czy zbieranie danych, to przede wszystkim refleksja własna ukierunkowana na rozwój. Kryterium oceny nie jest stan wiedzy dziecka w danym momencie, ale jego praca, zaangażowanie, postępy. Ewaluacja prowadzonych przeze mnie działań ma kluczowe znaczenie w realizacji programu w przyszły roku szkolnym, pozwoli na wskazanie treści które najbardziej interesują uczniów, dzięki którym podejmują różnorodne działania logopedyczne i to właśnie na nich oprę trzon swoich treści programowych.
Zatem do przeprowadzenia ewaluacji, ocenie zostaną poddane:
• obserwacja uczniów podczas wykonywanych zadań – ich zaangażowanie oraz zainteresowanie działalnością plastyczno-muzyczną,
• stopień zadowolenia uczniów zbadany w ankiecie;
• wystawa prac uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.