X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 36920
Przesłano:

Powrót bocianów. Konspekt zajęć

KONSPEKT ZAJĘĆ

TEMAT: POWRÓT BOCIANÓW

Klasa: .........
Prowadzący: Agnieszka Owczarek
Data: 01.04.2016r.

Cele operacyjne:
Uczeń:
• Potrafi wymienić sposoby przystosowania się bociana do środowiska i pór roku,
• Umie wypowiedzieć się na temat zwyczajów z życia bociana na podstawie literatury i własnych obserwacji,
• Umie określić, czym żywi się bocian,
• Umie rozpoznać odgłos wydawany przez bociana,
• Potrafi wymienić cechy charakterystyczne wyglądu bociana białego,
• Potrafi współpracować w parze z kolegą/koleżanką.

Nabywane umiejętności:
Uczeń:
• Wypowiada się na temat związany z zagadnieniami poruszanymi na zajęciach,
• Wypowiada się na różne tematy na podstawie wysłuchanych tekstów i własnych obserwacji,
• Opisuje charakterystyczne cechy budowy zwierząt,
• Opisuje i rozróżnia pożywienie zwierząt,
• Czyta ze zrozumieniem,
• Rysuje w rytm muzyki,
• Współpracuje w parze.

Środki dydaktyczne:
• Magnetofon, płyta CD z piosenką „Witaj nam, bocianie”, nagraniem „Wiosna” A. Vivaldiego, odgłosami ptaków,
• Plakat bociana białego,
• Elementarz, ćwiczeniówka, pióra, kredki, klej,
• Puzzle przedstawiające bociana,
• Tablica, kreda.

Metody nauczania:
• Podająca: pogadanka,
• Problemowa: rozmowa kierowana,
• Praktyczne: pokaz, metoda praktycznego działania.

Formy pracy:
• Zbiorowa,
• Indywidualna,
• Praca w parach.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie uczniów i wprowadzenie ich w temat zajęć poprzez wysłuchanie piosenki „Witaj nam, bocianie”.
2. Rozmowa na temat bociana.
• Kiedy powracają do nas bociany?
• Czego dowiadujemy się o bocianie z piosenki?
• Jak wygląda bocian? Opis wyglądu bociana na podstawie umieszczonego plakatu na tablicy przestawiającego bociana białego.
3. Głośne czytanie przez uczniów informacji o bocianie z Elementarza str. 32 i 33. Rozmowa o zachowaniu się bociana na podstawie przeczytanego tekstu.
• Gdzie „mieszka” bocian?
• Z czego wykluwają się pisklęta?
• Kto składa jaja?
• Kto wysiaduje jaja?
• Po jakim czasie wykluwają się pisklęta?
• Jak wyglądają pisklęta bociana?
• Czym żywią się bociany?
• Kiedy pisklęta wylatują z gniazda?
• Jaki odgłos wydaje bocian? Wysłuchanie nagrania klekotu bociana.
4. Zabawa przy odgłosach wydawanych przez ptaki. Uczniowie wstają, gdy usłyszą klekot bociana.
5. Ustalanie kolejności wydarzeń na podstawie przeczytanego tekstu w Elementarzu (zeszyt ćwiczeń ćw.1/38 Nowa Era „Nasze ćwiczenia”).
6. Praca „Bocian na łące” . Rysowanie na kartce linii poziomych w górnym prostokącie kredką w kolorze niebieskim (niebo) oraz kredką w kolorze zielonym kresek pionowych na dolnym prostokącie kartki (łąka). Rysowanie kresek odbywa się w rytm utworu „Wiosna” A. Vivaldiego.
Układanie sylwetki bociana z puzzli i naklejanie go na powstałą łąkę.
7. Wystawa prac.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.