X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36919

Koty, kotki i kocięta. Obserwacja diagnozująca sprawdzająca opanowanie umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej

OBSERWACJA DIAGNOZUJĄCA
SPRAWDZAJĄCA OPANOWANIE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU EDUKACJI POLONISTYCZNEJ
W KLASIE ........................................

TEMAT ZAJĘĆ: KOTY, KOTKI I KOCIĘTA.

OPRACOWANIE I PROWADZENIE:
AGNIESZKA OWCZAREK
Data: ....................
Klasa: ...................
Przedmiot: edukacja polonistyczna
Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Owczarek
Nauczyciel wspierający: ..........................

Temat dnia: Wiersze o kotach.
Temat zajęć: Koty, kotki i kocięta

Cel ogólny: sprawdzenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz pisania ogłoszenia.
Cele operacyjne:
Uczeń:
1. Słucha wierszy o kotach czytanych przez nauczyciela.
2. Wyszukuje w tekście informacje i odpowiada na pytania.
3. Potrafi ocenić wypowiedzi innych.
4. Słucha z uwagą faktów o kotach.
5. Odpowiada na pytania w czasie słuchania prezentacji.
6. Wykonuje zadania według usłyszanej instrukcji.
7. Zna elementy ogłoszenia.
8. Pisze ogłoszenie na temat zaginięcia kota.
9. Wie, jakie zwyczaje ma kot.
10. Wypowiada się na temat kocich zachowań.
Standardy:
• Słuchanie ze zrozumieniem i w skupieniu odpowiednich do wieku: nagranych wierszy, czytanych przez nauczyciela wierszy, prezentacji multimedialnej.
• Odnoszenie się do wypowiedzi innych.
• Samodzielne, poprawne układanie i zapisywanie ogłoszenia.
• Przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie.
• Współpraca w parach.
Metody:
• Rozmowa kierowana
• Praca z tekstem
• Praktycznego działania
Formy:
• Zbiorowa
• W parach
• Indywidualna
Środki dydaktyczne:
Podręczniki, zeszyty, karty pracy, kolorowe karteczki, pocięte ogłoszenia z dodatkowym niepasującym elementem lub zdaniem, prezentacje multimedialne, tablica interaktywna.

Przebieg lekcji:
I. Czynności organizacyjno – porządkowe.
1) Powitanie uczniów i dyrekcji.
2) Rozdanie kartek i wyjaśnienie w jaki sposób udzielać odpowiedzi w czasie lekcji.
3) Stworzenie sytuacji angażującej wyobraźnię dziecka poprzez wysłuchanie utworu Juliana Tuwima „Kotek”
4) Zapisanie tematu lekcji.

II. Część główna.
Temat: Koty, kotki i kocięta.
1) Umiejętność słuchania ze zrozumieniem.
Nauczyciel prosi uczniów o otworzenie podręcznika na str.14,15 oraz czyta głośno wiersze: Franciszek Klimek „Koty, kotki i kocięta”, Joanna Kulmowa „Kiedy kot jest koci”. Uczniowie otrzymują karty pracy nr 1 i wskazują właściwe odpowiedzi. Następnie nauczyciel zadaje uczniom pytania celem sprawdzenia stopnia rozumienia tekstu wysłuchanego (uczniowie zgłaszają się do odpowiedzi). Wybrani uczniowie przez nauczyciela udzielają odpowiedzi. Pozostali uczniowie komentują wypowiedzi kolegów poprzez podnoszenie różowych lub zielonych kartek. Nauczyciel podaje poprawne odpowiedzi.
Umiejętność słuchania ze zrozumieniem.
Nauczyciel prosi uczniów o uważne wysłuchanie i obejrzenie prezentacji, w czasie której pojawią się pytania, na które uczniowie udzielą odpowiedzi stwierdzając czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Podczas zatrzymania się prezentacji nauczyciel odczytuje zdanie, a uczniowie udzielają odpowiedzi podnosząc różowe lub zielone kartki. Nauczyciel podaje poprawne odpowiedzi.
Nauczyciel prosi, żeby uczniowie powiedzieli co wiedzą lub czego dowiedzieli się z wierszy o zachowaniu kotów. Chętni uczniowie udzielają odpowiedzi.
2) Umiejętność pisania ogłoszenia.
Nauczyciel przedstawia uczniom zagadkę, a rozwiązaniem jest : ogłoszenie. Następnie zgłaszający się uczniowie podchodzą do tablicy interaktywnej i starają się we właściwej kolejności ułożyć ogłoszenie. Pozostali uczniowie komentują kolejność zdań poprzez podnoszenie kartek różowych lub zielonych. Po prawidłowym ułożeniu ogłoszenia, uczniowie otrzymują kopertę z pociętym tekstem ogłoszenia z dodatkowym niepasującym zdaniem lub elementem. Pracując w parach układają treść ogłoszenia. Nauczyciele sprawdzają poprawność wykonania ćwiczenia. Następnie uczniowie otrzymują kartę pracy
nr 2, na której mają samodzielnie napisać treść ogłoszenia uwzględniając zaginięcie
lub znalezienie kota. Nauczyciel sprawdza czy uczniowie zawarli wszystkie elementy ogłoszenia poprzez pytania, na które uczniowie odpowiadają za pomocą różowych lub zielonych kartek. Chętni uczniowie czytają swoje ogłoszenia. Ogłoszenia zostaną wyeksponowane na tablicy.

III. Ocenianie uczniów:
Uczniowie mają na lekcji karty pracy. Za każdą właściwą odpowiedź otrzymują 1plus=1punkt. Po każdym ćwiczeniu podliczają punkty.
Ćwiczenie 1 (słuchanie ze zrozumieniem) = 5 punktów
Ćwiczenie 2 (słuchanie ze zrozumieniem) = 6 punktów
Maksymalna ilość punktów 11
11 – 10 pkt BRAWO. Jesteś mistrzem słuchania.
9 – 6 pkt Jesteś znawcą! Zapamiętałeś najważniejsze informacje.
5 – 1 pkt Jesteś początkującym słuchaczem. Słuchaj uważniej!
Ćwiczenie 3 (pisanie ogłoszenia) = 5 punktów.
5 pkt BRAWO. Potrafisz napisać świetnie ogłoszenie!!!
4 pkt Zapamiętałeś dużo, ale to nie jest całe ogłoszenie.
3 – 1 pkt Starałeś się napisać ogłoszenie, ale jeszcze musisz poćwiczyć.

IV. Podsumowanie lekcji i zakończenie lekcji.
1) Uczniowie umieszczają kolorowe karteczki ze swoim imieniem przy buźkach:
• Uśmiechniętej ze słoneczkami – jestem bardzo zadowolony ze swojej pracy podczas zajęć.
• Uśmiechniętej – jestem zadowolony, chociaż mógłbym pracować jeszcze lepiej.
• Bez uśmiechu - nie jestem zadowolony ze swojej pracy w dzisiejszym dniu.
2) Pożegnanie dyrekcji.

Karta pracy ucznia nr 1 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM
ĆWICZENIE 1 WIERSZE
Imię i nazwisko ........................................

Franciszek Klimek „Koty, kotki i kocięta”
1. Co koty chcą powiedzieć człowiekowi?
• Chcą, aby był ich panem, ale był również człowiekiem.
• Chcą, żeby dla nich śpiewał.
• Chcą, aby je zostawił w spokoju.
2. O jakich porach roku wspomina autor?
• Wiosna, lato.
• Wiosna, lato, jesień
• Wiosna, lato, jesień, zima
3. O jakim zwierzęciu jest mowa w wierszach?
• W wierszach jest mowa o .........................

Joanna Kulmowa „Kiedy kot jest koci”
4. Co robi kot, kiedy ma już dosyć psot?
• kładzie się na poduszce
• wybiega z domu
• miauczy radośnie
5. Na czyj widok kot się oblizuje?
• Na widok psa
• Na widok innego kota
• Na widok wróbla
ĆWICZENIE 2 FAKTY O KOTACH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
RAZEM PUNKTÓW ...........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.