X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36891

W zaczarowanym świecie obrazów - subiektywna percepcja dzieł sztuk. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Scenariusz zajęć zawiera działania nauczyciela wspierającego pracującego w klasie integracyjnej (wyróżnione kolorem)
i modyfikacje zadań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uwzględniające ich możliwości psychofizyczne

Temat lekcji:
W zaczarowanym świecie obrazów – subiektywna percepcja dzieł sztuk.

Cel główny:
Rozbudzanie twórczej wyobraźni i postawy uczniów.

Cele szczegółowe:
- przygotowanie do odbioru dzieł kultury
- wzbogacanie czynnego słownika poprzez gromadzenie słownictwa wokół tematu
- kształtowanie umiejętności formułowania pytań
- utrwalenie wiadomości o rzeczowniku
- wdrażanie do wyrażania własnych opinii
- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie

Metody pracy:
- podające (objaśnienie, opis)
- metoda zadaniowa
- prezentacja tekstu
- praktycznego działania
- słowna
- alternatywnej komunikacji

Formy pracy:
- indywidualna
- zbiorowa
- grupowa

Sytuacje dydaktyczne:

1. Powitanie i przedstawienie gościa – Pana Jacka Yerka.
2. Czytanie tekstu „Wywiad z malarzem” podziałem na role.
- Czytanie roli osoby prowadzącej wywiad z malarzem.
3. Pożegnanie artysty.
4. Analiza tekstu:
- Który obraz jest Wam najbliższy? Dlaczego?
- Który obraz najbardziej się Wam podoba? Dlaczego?
5. Podanie tematu lekcji.
- Kierowanie uwagi uczennic na wysłuchanie wypowiedzi nauczyciela.
6. Praca indywidualna z kartą pracy – „Drzewo poziomkowe”.
a) Wypisz jak najwięcej rzeczy, które widzisz na obrazie „Drzewo poziomkowe”.
- Praca indywidualna z dziewczynkami.
- Dziewczynka 1:
• Zaprezentowanie kilku jednosylabowych słów na kartonikach.
• Pomoc w ich odczytaniu.
• Dopasowanie wybranych wyrazów do elementów przedstawionych na obrazie.
- Dziewczynka 2:
• Zaprezentowanie kartoników z wyrazami.
• Pomoc w wyborze tych wyrazów, które nawiązują do obrazu.
b) Podsumowanie pracy uczniów. Utrwalenie wiadomości o rzeczowniku.
- Zachęcanie dziewczynek do głośnego odczytania rzeczowników.
c) Napisz jak najwięcej pytań do obrazu.
- Indywidualna praca z dziewczynkami.
- Dziewczynka 2:
• Przedstawienie kilku rozsypanek wyrazowych (każda na innym kolorze).
• Pomoc w ułożeniu pytań z rozsypanek wyrazowych.
- Dziewczynka 1:
• Zaprezentowanie uczennicy pozycji kota i psa na obrazie.
• Wspólne ćwiczenia zmierzające do ułożenia własnego ciała w pozycji psa i kota z obrazu.
d) Czytanie pytań i udzielanie na nie odpowiedzi.
- Pozytywne wzmacnianie Dziewczynki 1 w trakcie prezentowania przez nią pozycji kota i psa z obrazu.
- Zachęcanie Dziewczynki 3 do zaprezentowania klasie własnych pomysłów.
7. Przerwa śródlekcyjna – malowanie obrazów z ciał przy akompaniamencie „Cztery pory roku – Wiosna” Antonio Vivaldi.
a) „W starej szafie”
b) „Mój kochany las”:
- Zaproszenie uczniów do pracy.
- Wybór lidera grupy – malarza.
- Koordynowanie pracy uczniów.
- Przypomnienie nazw warstw lasu: ściółka, runo, podszyt oraz drzewa.
8. Praca w grupach z kartą pracy – „Co Was dziwi?”.
a) Zebranie słownictwa służącego do stworzenia historii do obrazu „Przesyłka ekspresowa”. Uczniowie odpowiadają na pytania:
• Dlaczego dom potrafi latać?
• Dlaczego dom odleciał?
• Do czego jest potrzebna drabina?
• Dokąd leci dom?
• Dlaczego są pootwierane drzwi?
• Kto mieszka w domu?
- Czuwanie nad przebiegiem pracy grupy.
- Dziewczynka 1:
• Zaprezentowanie modelu domu.
• Pomoc w wymyślaniu i rysowaniu postaci mogących mieszkać w domu z obrazu.
- Dziewczynka 2:
• Przedstawienie uczennicy pomocy dydaktycznej – karteczek
z wypisanymi postaciami mogącymi mieszkać w domu z obrazu.
• Pomoc w odczytaniu napisów oraz w wyborze tych postaci, które według uczennicy mieszkają w domu.
• Zmotywowanie do narysowania wybranych postaci.
b) Prezentacja efektów pracy na tablicy.
- Nadzorowanie pracy uczennic w trakcie zapoznawania się z pomysłami innych grup.
9. Praca indywidualna z kartą pracy „Przesyłka ekspresowa”.
a) Tworzenie historii do obrazu przy użyciu zebranego słownictwa:
• Ustnie.
- Kierowanie uwagi Dziewczynki 1 i Dziewczynki 2 na wysłuchanie wypowiedzi innych osób.
- Koordynowanie pracą Dziewczynki 3 w trakcie ustnego układania historii domu.
- Zachęcenie uczennicy do głośnej prezentacji własnej historii.
• Pisemnie (na kracie pracy „Przesyłka ekspresowa”).
- Pomoc Dziewczynce 1 w układaniu puzzli „Przesyłka ekspresowa”.
- Indywidualna praca z Dziewczynką 2 – rysowanie bajkowego domu, który leci do określonego miejsca, zabierając po drodze wyznaczoną postać.

Dziewczynka 1 – uczennica z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
Dziewczynka 2 – uczennica z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
Dziewczynka 3 – uczennica z niepełnosprawnością fizyczną

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.