X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 36892
Przesłano:

Moje najpiękniejsze miejsce w Polsce. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Scenariusz zajęć zawiera działania nauczyciela wspierającego pracującego w klasie integracyjnej (wyróżnione kolorem)
i modyfikacje zadań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uwzględniające ich możliwości psychofizyczne

Temat lekcji:
Moje najpiękniejsze miejsce w Polsce.

Cele:
- wyróżnia charakterystyczne elementy miasta i wsi
- potrafi korzystać z mapy
- rozpoznaje na mapie ukształtowanie terenu
- zna kierunki świata
- umie współpracować w grupie
- słucha innych
- potrafi opowiedzieć o najpiękniejszym miejscu w Polsce

Metody pracy:
- metoda zadaniowa
- ćwiczeń praktycznych
- prezentacja tekstu
- poznawcza

Formy pracy:
- indywidualna
- zbiorowa
- grupowa

Sytuacje dydaktyczne:
1. Zabawa geograficzna do piosenki „Palcem po mapie” – uczniowie rozpoznają miejsca tj. miasta, rzeki, góry.
- Przedstawienie pomocy dydaktycznej – wskaźników z ilustracjami: miasta, rzeki
i gór.
- Pomoc w przyporządkowaniu hasła do odpowiedniej kategorii.
- Zachęcanie dziewczynek do swobodnego poruszania się po sali.
2. Podanie tematu lekcji (słowa składające się na temat są zapisane na kartonikach różnej wielkości).
- Pomoc Dziewczynce 1 w ułożeniu kartoników z hasłem zajęć od największego do najmniejszego.
- Zachęcenie Dziewczynki 2 do odczytania tematu zajęć.
- Wzmacnianie pozytywne dziewczynek.
- Pytanie skierowane do uczniów „Czy masz swoje ulubione miejsce w Polsce?”
3. Wysłuchanie opowiadania „Najpiękniejsze miejsce na świecie”.
- Kierowanie uwagi uczennic na wysłuchanie opowiadania.
4. Analiza treści opowiadania:
A. Czym charakteryzuje się miasto?
B. Czym charakteryzuje się wieś?
- Praca indywidualna z dziewczynkami.
- Zaprezentowanie pomocy dydaktycznej – zdjęć wiosek oraz charakterystycznych miejsc w Warszawie.
- Pomoc w klasyfikowaniu zdjęć na dwie kategorie: miasto i wieś.
- Zwrócenie uwagi na charakterystyczne elementy miasta i wsi.
- Omówienie wybranych zdjęć przedstawiających miasto – Warszawę.
- Wskazanie Warszawy na mapce Polski.
5. Praca z mapą:
A. Kierunki świata.
B. Kolory oznaczające ukształtowanie terenu (góry, wyżyny, niziny, wody).
- Praca indywidualna z Dziewczynką 1 i Dziewczynką 2.
- Zaprezentowanie mapki Polski z zaznaczonymi kierunkami świata (Północ, Południe, Wschód, Zachód).
- Wskazanie na mapce oraz nazwanie kierunków świata.
- Nadzorowanie pracy dziewczynek w trakcie przyklejania w odpowiednie miejsce na mapce następujących karteczek: „góry”, „wyżyny”, „niziny”, „wody”.
- Zwrócenie uwagi na kolory oznaczające ukształtowanie terenu.
6. Zabawa z piosenką „Palcem po mapie”.
- Krótki instruktaż związany z zabawą.
- Koordynowanie pracy uczennic w trakcie zabawy.
- Pomoc w odczytywaniu wskazanych miejsc na mapie.
7. Samodzielne ustalenie składu grup poprzez indywidualne rozmowy.
8. Praca w zespołach:
A. Cel podróży.
B. Środki transportu.
C. Określenie położenia na mapie i wielkości.
D. Ciekawe miejsca i rzeczy, które można zobaczyć (muzea, pomniki, zabytki).
E. Interesujące formy spędzania czasu.
F. Ilustracje i fotografie.
- Przedstawienie dziewczynkom mapy Polski.
- Zaproszenie Dziewczynki 1 i Dziewczynki 2 w podróż nad Jezioro Śniardwy.
- Wskazanie na mapie celu podróży i przyklejenie nazwy.
- Zachęcenie do pokolorowania jeziora na kolor niebieski.
- Zaznaczenie na mapie Bydgoszczy.
- Wyznaczenie drogi z Bydgoszczy nad Jezioro Śniardwy.
- Zaprezentowanie ilustracji różnych środków transportu i nazwanie ich.
- Zachęcenie do współdziałania w zakresie dokonania wyboru jednego środka transportu oraz przyklejenie go przy drodze z Bydgoszczy nad Jezioro Śniardwy.
- Określenie wielkości Jeziora (np. duże, małe, średnie).
- Pomoc w zapisaniu wybranego określenia.
- Nadzorowanie pracy dziewczynek w trakcie przyklejania na mapce ilustracji przedstawiających te formy spędzania czasu, które są właściwe dla omawianego terenu.
- Wzbogacanie słownika pojęciowego uczennic.
9. Prezentacja pomysłów.
- Zachęcanie dziewczynek do głośnych wypowiedzi na temat własnej pracy.
- Kierowanie uwagi uczennic na wysłuchanie wypowiedzi innych uczniów.

Dziewczynka 1 – uczennica z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
Dziewczynka 2 – uczennica z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.