X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36870
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych

Scenariusz zajęć przeprowadzonych dla grupy dzieci 4,5,6-letnich w PM nr 102 w Łodzi
Grupa „Niebieska” - SMERFY

Prowadząca zajęcia: Marzena Staniszewska - Rubacha
Obszar diagnozy: Bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw ruchowych. Dostosowanie metod pracy do potrzeb i możliwości dzieci.
Temat: „ Nasze zabawy z ogrodzie”.
Data: 25.04 2018
Podstawa programowa: „Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa”.
Cel główny:
Przestrzeganie przez dzieci bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych w ogrodzie.
Cele operacyjne:
Dziecko:
• Podczas zabawy w parach biegnie, przeskakuje, nie popychając innych dzieci;
• Podczas slalomu zachowuje bezpieczną odległość od kolegi, nie wpada na niego ;
• Podczas zabawy z szarfami przebiega pomiędzy dziećmi nie wywracając ich i nie szturchając ;
• przestrzega zasady bezpieczeństwa nie wymachując patykami podczas zabaw drużynowych ;

Metody pracy:
Metody wspierania aktywności wg R. Więckowskiego:
• informacyjne (podające) – wyjaśnienie, opis
• heurystyczne (poszukujące) – problemowa, dyskusji;

Formy pracy:
• indywidualna
• grupowa

Pomoce dydaktyczne:

Piłki, szarfy, pachołki, patyki różnej długości, stały sprzęt w ogrodzie przedszkolnym

Przebieg zajęć:

Dzieci ubrane w luźne dostosowane do pogody stroje wychodzą do ogrodu przedszkolnego i ustawiają się w parach na wyznaczonym przez nauczyciela miejscu. .

1.Zabawa ruchowa na powitanie „ Skaczemy i biegamy”
Dzieci ustawiają się w parach na wprost płyt chodnikowych. Nauczyciel wyjaśnia iż najpierw każda para przejdzie po płytach chodnikowych nie dotykając rosnącej pomiędzy nimi trawy i wróci na swoje miejsce. Następnie dzieci w parach wykonuję to samo polecenie, ale nie idąc lecz podskakując lub skacząc obunóż.

2.Zabawa ruchowa „Slalom po ogrodzie”
Nauczyciel kolejno wyznacza trasę jaką dzieci mają do pokonania w ogrodzie. W tym celu wyznacza jedno dziecko i prosi pozostałe dzieci aby stanęły w szeregu (jeden za drugim). Przypomina dzieciom o zachowaniu zasady odstępu jednego dziecka od drugiego podczas slalomu. Trasa slalomu ( dojście do pociągu, przejście przez niego, dobiegnięcie i okrążenie jednego drzewa, dobiegnięcie i okrążenie drugiego drzewa wejście i zejście z górki, dotarcie na linię mety).

3.Zabawa ruchowa w kole „Start/ stop”
Dzieci w kole podają sobie piłkę. Zaczynają podawać sobie wzajemnie piłkę na sygnał „start” a kończą na „Stop”. Osoba która w danym momencie trzyma piłkę w dłoniach odchodzi z zabawy i mówi innym graczom „Start” i „Stop”.

4.Zabawa ruchowo – zwinnościowa „Szarfy”
Dzieci otrzymują szarfy w różnych kolorach. Nauczyciel wyjaśnia przebieg zabawy mówiąc, iż na jego sygnał będzie wymieniał głoski tj. (dla osób z szarfami czerwonymi „c”, dla osób z szarfami niebieskimi „n”, dla osób z szarfami żółtymi „ż”) Zabawa polega na tym iż nauczyciel wymienia nazwy głosek a dzieci z odpowiednimi szarfami biegają pomiędzy pozostałymi. Na ponowny sygnał gwizdka zatrzymują się w bezruchu i słuchają które dzieci biegają.

5.Zabawa sprawnościowa „Tor przeszkód ”
Dzieci ustawiają się w szeregu i odliczają do dwu. W ten sposób powstają dwie drużyny. Zadaniem każdej z drużyn jest ułożenie z odpowiedniej ilości patyków drogi –drabiny ustawieniu się na linii startu i pojedynczym pokonaniu drogi z patyków w taki sposób aby nie przesunąć żadnego patyka.

6.Zabawa „Drużynowy slalom”
2 drużyny ustawiają się na linii startu. Na sygnał poszczególne osoby z drużyn starają się przeturlać piłkę pomiędzy pachołkami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.