X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36871
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Prawa dziecka - stosowanie nowatorskich rozwiązań edukacyjnych

Scenariusz zajęć przeprowadzonych dla grupy dzieci 4,5,6-letnich w PM nr 102 w Łodzi
Grupa „Niebieska” - SMERFY

Prowadząca zajęcia: Marzena Staniszewska - Rubacha
Obszar diagnozy: Upowszechnianie praw dziecka stosowanie nowatorskich rozwiązań edukacyjnych .
Temat: „ Buzie uśmiechnięte mamy bo swoje prawa znamy ”.
Data: 22.03 2018
Podstawa programowa: Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
Cel główny:
Upowszechnianie praw dziecka w sposób twórczy i aktywny.
Cele operacyjne:
Dziecko:
• Odtwarza z pamięci wiersz o prawach i ilustruje go ruchem;
• Biegając zapamiętuje kolejność głosek i odczytuje wyraz PRAWA ;
• Reaguje zmianą kierunku na zdania mam prawo do...;
• Układa puzzle z kilku elementów i określa jakiego prawa one dotyczą;

Metody pracy:
Metody wspierania aktywności wg R. Więckowskiego:
• informacyjne (podające) – wyjaśnienie, opis
• heurystyczne (poszukujące) – problemowa, dyskusji, dialogu;

Formy pracy:
• indywidualna
• grupowa
• zespołowa

Pomoce dydaktyczne:

Zestaw liter, karty „Nasze prawa”, puzzle, krążki w różnych kolorach, fragmenty obrazków z uśmiechniętą buzią.

Przebieg zajęć:

Dzieci przebrane w kostiumy gimnastyczne ustawiają się na sali gimnastycznej w kole.

1.Zabawa wprowadzająca „Mały człowiek”

Mały człowiek, duża sprawa (dzieci przykucają wstają i zataczają rękoma koło)
Mały człowiek ma swe prawa (dzieci rękami wskazują siebie)
Strzegąc praw tych należycie (dzieci krzyżują ręce i przykładają do siebie)
Układamy swoje życie (dzieci z dłoni robią serduszko i przykładają je do klatki piersiowej)

2.Zabawa ruchowo - logiczna „Prawa” Dzieci biegają swobodnie po sali gimnastycznej. Na podłodze rozłożone są pomoce dydaktyczne z literami P, R, A,W, A, na sygnał nauczyciela dzieci zatrzymują się przy wypowiedzianej przez nauczyciela głosce. Dzieci równocześnie zapamiętują kolejność wypowiadanych przez nauczyciela liter. Po skończonej zabawie dzieci odtwarzają kolejność pojawiania się głosek następnie wszyscy odczytują powstałe słowo PRAWA a nauczyciel dokłada kolejne 4 głoski prosząc by wszyscy zastanowili się jakie słowo może z nich powstać. Powstaje hasło MOJE PRAWA.

3.Zabawa „Biegające prawa” dzieci siedząc w kole próbują przypomnieć sobie jakie poznały do tej pory prawa. Pierwszy uczestnik który podniesie rękę i prawidłowo wymieni jedno prawo wstaje biegnie za plecami innych uczestników ,dotyka ramienia wybranego dziecka biegnie okrążając koło i siada na jego miejscu. Osoba wybrana wymienia kolejne prawo, biegnie i wybiera kolejną osobę.
4.Zabawa zwinnościowo –orientacyjno - logiczna „Mam prawo do....” . Wszystkie dzieci stają pośrodku sali gimnastycznej. Nauczyciel tasuje karty i kolejno odczytuje Mam prawo do... Jeśli dzieci uważają że odczytane hasło jest prawdziwe biegną na prawą stronę, jeśli nieprawdziwe biegną na lewą stronę. Zabawę wzbogacamy poprzez zamianę biegania np. na skakanie obunóż lub skakanie na prawej lub lewej nodze.
5.Zabawa ruchowa „ Złap swoje prawo” Dzieci zostają podzielone na 3 drużyny po 7,8 dzieci w każdej grupie. Zadaniem dzieci z każdej grupy jest dobiegnięcie do wyznaczonego punktu wzięcie 1 elementu puzzla w danym kolorze i powrót na miejsce. Drużyna której uczestnicy wzięli udział w wyścigu i zgromadzili wszystkie puzzle układa w wyznaczonym miejscu obrazki. Następnie określa co przedstawia obrazek i jakiego prawa dotyczy.
6.Zabawa ruchowo – zwinnościowa „Mam prawo do pomocy i niemocy”
Dzieci ustawiają się w dwuszeregu. Odliczają do dwu i w ten sposób pary dzieci zostają podzielone na 2 grupy stojące na przeciwległych końcach sali. Rozpoczyna drużyna dwuosobowa wskazana przez nauczyciela która otrzymuje komplet krążków. Na sygnał pierwsza osoba z pary układa drogę z krążków do przeciwległej grupy, obydwie osoby przechodzą a druga osoba zbiera tę drogę tak aby kolejna drużyna mogła ułożyć własną drogę. Zabawa trwa do momentu aż wszystkie grupy ułożą drogę i przejdą po niej.
7.Zabawa na pożegnanie „ Buzie uśmiechnięte mamy bo swoje prawa znamy” Dzieci otrzymują zestaw praw dla każdego po jednym kartoniku. Zadaniem grupy jest ułożenie w całość obrazka z którego wyłoni się uśmiechnięta buzia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.