X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36867
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Co wiemy na temat kwiatów? Scenariusz zajęć z udziałem rodziców

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH Z UDZIAŁEM RODZICÓW PROWADZONYCH W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PABIANICACH

Temat zajęć: „Co wiemy na temat kwiatów?”
Termin: 23.03.2018 r.
Grupa: IX
Miejsce: przedszkolna jadalnia
Osoby prowadzące: Anna Łukasik-Frątczak, Anna Pacyniak-Gieranowska

Cele ogólne:
• integrowanie rodziców i dzieci podczas wspólnych zabaw;
• zaprezentowanie wiedzy na temat kwiatów zdobytej podczas zajęć prowadzonych metodą projektu.

Przewidywane efekty:
Dziecko:
• odgaduje zagadki;
• aktywnie uczestniczy w zabawach;
• czerpie radość ze wspólnego wykonywania z rodzicem zadań;
• rozpoznaje kolory;
• łączy w pary takie same kontury kwiatów;
• naśladuje czynności.

Metody pracy:
• czynne (zadania stawiane do wykonania);
• słowne (rozmowa, zagadki).

Formy:
• z całą grupą;
• w parach (rodzic – dziecko);
• indywidualna.

Obszary wskazane w podstawie programowej wychowania przedszkolnego:
I, 5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
II, 11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej;
IV, 18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.

Pomoce dydaktyczne:
laptop, projektor, ekran, papierowe koła w czerwonym i zielonym kolorze, chusta animacyjna, odtwarzacz CD, płyta CD z muzyką, kartki A4, przygotowane z kolorowego papieru elementy do wykonania pracy „Tulipany w wazonie”.

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Powitanie uczestników zajęć
Zapoznanie rodziców z metodą projektu, która została wykorzystana podczas całego tygodnia pracy z dziećmi. Podanie tematu zajęć i zaproszenie do obejrzenia prezentacji multimedialnej, która przedstawiała to, co dzieci robiły podczas zajęć przez miniony tydzień.

2. Prezentacja wiersza „Co roślinie do życia potrzeba” B. Kosowskiej i piosenki „Ogrodniczka”.

3. Zabawa „Czy ja mówię prawdę?”
Dzieci sprawdzają wiedzę rodziców. Rodzice otrzymują 2 papierowe kółka: zielone i czerwone. Dzieci mówią zdania związane z tematyką kwiatów, a zadaniem rodziców jest określić czy to, co słyszą jest prawdą czy fałszem. Jeśli zdanie jest prawdziwe to rodzice podnoszą kółko zielone, a jeśli fałszywe czerwone.

4. Zabawa „Kolorowe kwiaty”
Wszyscy uczestnicy zajęć stoją w kole, trzymając chustę animacyjną. Rodzice wraz z dziećmi poruszają chustą w rytm muzyki. Gdy nauczycielka wyłącza muzykę, nikt nie porusza chustą. Nauczycielka podaje kolor i uczestnicy, którzy ten kolor chusty trzymają zamieniają się miejscami przechodząc pod nią.

5. Zabawa „Kwieciste zagadki”
Dzieci wraz z rodzicami siedzą w kole. Nauczycielka włącza muzykę i podaje jednemu z uczestników sztuczny kwiatek. Uczestnicy podają sobie kolejno kwiatek, gdy muzyka zostaje wyłączona osoba, która trzyma kwiatek rozwiązuje zagadkę.

6. Zabawa „Ogrodnicy”
Nauczycielka jednemu z dzieci podaje szeptem czynność, którą można wykonywać w ogrodzie i prosi o jej naśladowanie. Zadaniem pozostałych dzieci jest nazwanie czynności prezentowanej przez kolegę lub koleżankę.
Przykładowe czynności:
• sadzenie kwiatów,
• przekopywanie grządek,
• grabienie,
• prowadzenie taczki,
• wąchanie kwiatów,
• podlewanie kwiatów.

7. Zabawa „Bukiet”
Nauczycielka rozkłada na podłodze 4 obręcze do każdej z nich wkłada kartonik z innym kwiatkiem. Każde z dzieci otrzymuje kartonik z kwiatkiem. Dzieci poruszają się w rytm muzyki. Gdy muzyka zostaje wyłączona dzieci podchodzą do tej obręczy, w której znajduje się taki kwiatek jaki trzymają w ręku. Dzieci ustawiają się wokół obręczy, podają sobie ręce i tańczą. Następnie dzieci wymieniają się kwiatkami i zabawa zostaje powtórzona.

8. Praca plastyczna „Wazon z tulipanami”
Nauczycielka rozdaje rodzicom i dzieciom przygotowane wcześniej elementy pracy tj. wazon, łodygi i liście oraz kwadratowe karteczki. Następnie nauczycielka demonstruje przygotowanie tulipana techniką orgiami z kwadratowej kartki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.