X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 36828
Przesłano:

Na czym polega moc przyjaźni? Formułowanie rad dla Kasi, bohaterki lektury M. Jaworczakowej pt. "Oto jest Kasia", aby mogła zdobyć przyjaciół

Propozycja lekcji w klasie III podsumowującej omawianie lektury Miry Jaworczakowej pt. „Oto jest Kasia”

Temat : Na czym polega moc przyjaźni? Formułowanie rad dla Kasi – bohaterki lektury
M. Jaworczakowej pt. „Oto jest Kasia”, aby mogła zdobyć przyjaciół

Cel główny: uświadomienie dzieciom wartości i potrzeby przyjaźni w życiu, bezinteresowności w pomaganiu innym, kształtowanie wrażliwości i szacunku do drugiego człowieka, budowanie zaufania, lojalności, poznanie cech dobrego człowieka, wyodrębnienie zachowań zasługujących na pochwałę.
Cele operacyjne:
Uczeń:
- wymienia cechy przyjaźni, przyjaciela,
- podaje przykłady życzliwego zachowania się,
- odtwarza z pamięci usłyszane w piosence słowa i wyrażenia dotyczące przyjaźni,
- wyszukuje i dopisuje wyrazy pokrewne do podanych,
- wyjaśnia przysłowie „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”,
- wyjaśnia zdania napisane na kartach pracy dotyczące przyjaciela,
- rozpoznaje „czarodziejskie słowa” i układa z nimi zdania,
- wpisuje brakujące litery w wyrazach zgodnie z zasadami ortograficznymi,
- porównuje zachowanie Kasi (bohaterki lektury) z cechami dobrego przyjaciela,
- formułuje rady dla Kasi, aby mogła znaleźć przyjaciół,
- prezentuje scenki dramowe dotyczące zachowania się prawdziwego przyjaciela,
- dochodzi do wniosku, że lepiej sobie wzajemnie pomagać,
- uzasadnia konsekwencje niewłaściwego zachowania,
- dzieli się z innymi własnymi wiadomościami i umiejętnościami,
- uważnie słucha i wypełnia polecenia nauczyciela,
- aktywnie uczestniczy na lekcji.

Metody:
Burza mózgów, drama, słowna ( rozmowa, praca z tekstem), działań praktycznych, oglądowa, mapa myśli.
Formy pracy:
- zbiorowa , grupowa jednolita i indywidualna
Środki dydaktyczne:
Nagranie audiowizualne piosenki pt. ,,Moc przyjaźni” w wykonaniu klasy IId Gimnazjum przy SP-10 w Chorzowie – Minutowa Piosenka Klasowa 2017 (nagranie można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/watch?v=9FgAx-M2W0A), komputer, głośniki, ekran, karty pracy dla każdego ucznia, koniczynka szczęścia dla każdego ucznia oraz zadanie domowe, paski do przyczepienia na tablicy z cechami prawdziwego przyjaciela ( do mapy myśli).

Przebieg zajęć:

1. Powitanie.
2. Zabawa pt. ,,Trudny spacer” wprowadzająca do tematu lekcji.
Między dwoma rzędami ławek, na przejściu leżą obok siebie plecaki dzieci. Zadaniem dzieci jest przejść bezpiecznie między plecakami w ten sposób, aby nie dotknąć ani krzesełek, ani ławek. Nauczyciel prosi, żeby dzieci nie spieszyły się i podpowiada, że można sobie pomagać.
Po zakończeniu „trudnego spaceru” dzieci siadają na miejsca. Nauczyciel zadaje pytania:
-Czy trudno było przejść?
- Czy ktoś pomógł któremuś koledze, koleżance?
-Jak się czuło dziecko, które nie otrzymało pomocy, a jej oczekiwało?
Sformułowanie wniosku, że lepiej jeżeli sobie pomagamy , bo czujemy się wtedy bezpieczniej.
2. Podanie tematu lekcji. Dzieci wyjaśniają, co to jest moc przyjaźni .
3. Obejrzenie i wysłuchanie klipu muzycznego pt.”Moc przyjaźni” (1:28).Dzieci mają za zadanie wsłuchać się w słowa piosenki i jak najwięcej ich zapamiętać.
4. Omówienie słów piosenki ( np. ....bo nasza przyjaźń nie skończy się, ...przyjaciel nie zostawi Cię ...on zawsze prawdę powie Ci, ...gdy zapłaczesz, otrze łzy, ...na prawdziwą przyjaźń otwórz drzwi...)
5. Definiowanie słów „przyjaźń”, „przyjaciel”. Nauczyciel zadaje pytania pomocnicze:
- Po czym rozpoznać przyjaciela?
- Kim może być przyjaciel?
- Jak zachowuje się przyjaciel?
6. Tworzenie mapy myśli – „PRZYJACIEL”. W czasie rozmowy z dziećmi nauczyciel doczepia na tablicy do wyrazu PRZYJACIEL paski papieru z cechami prawdziwego przyjaciela: nie obgaduje, mówi „dziękuję”, nie zazdrości, nie zostawi Cię, rozśmieszy, przeprosi, obdarzy uśmiechem, przytuli, otrze łzy, powie prawdę, mówi „proszę”, nie zdradzi, mówi „przepraszam”, pocieszy.
7. Praca z kartą pracy:
- dopisywanie wyrazów pokrewnych do podanych rzeczowników: przyjaźń, radość, życzenie, koleżeństwo,
- uzupełnianie liter w wyrazach: przyjaciółka, Katarzyna, tchórz, życzyć, przyjaźń, pożyczyć
- odczytanie i wyjaśnianie podanych zdań: Przyjaciel pomoże. Przyjaciel nie zdradzi. Przyjaciel używa czarodziejskich słów: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję.”
- układanie i zapis zdań z „czarodziejskimi słowami”: proszę, przepraszam, dziękuję,
- wyjaśnienie przysłowia „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”, zapis na kartach odpowiedzi.
8. Zapis tematu lekcji na tablicy i do zeszytów: „Moc przyjaźni. Układamy rady dla Kasi – bohaterki lektury M.Jaworczakowej pt. „Oto jest Kasia”.
9. Przypomnienie konsekwencji niewłaściwego zachowania się Kasi – bohaterki omawianej lektury. Dzieci dochodzą do wniosku, że trzeba jej pomóc w znalezieniu przyjaciół. Układają słownie rady dla Kasi.
10. Zapis na tablicy i w zeszytach przykładowych rad:
1). Bądź miła.
2). Uśmiechaj się.
3). Nie zazdrość innym.
4). Nie zdradzaj koleżanki.
5). Nie wymądrzaj się.
6). Używaj grzecznych słów.
11. Podsumowanie – scenki dramowe ( praca w parach) :
- Jak postąpisz, gdy twoja przyjaciółka zachoruje?
- Co zrobisz w sytuacji, kiedy twój przyjaciel przewróci się?
- Twoja przyjaciółka jest smutna, bo zgubiła ulubioną maskotkę. Postaraj się jej pomóc.
11. Zadanie pracy domowej i ocena dzieci
Każde dziecko otrzymuje koniczynkę szczęścia (rysunek) z czarodziejskimi słowami. Dzieci mają za zadanie ją pokolorować i wkleić do zeszytu. Na karteczce również znajduje się polecenie domowe: Wypisz jak najwięcej wyrazów pokrewnych do wyrazu „przyjaźń”.
12. „Iskierka przyjaźni” – zakończenie zajęć.
Dzieci robią koło, trzymając się za ręce i delikatnie po kolei uściskują sobie dłonie na pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.