X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 36817
Przesłano:

Czy warto naśladować Kopciuszka? Scenariusz zajęć

Cele: Uczeń:
- potrafi wskazać postacie w tekście,
- potrafi ocenić postępowanie bohaterów,
- umie przypisać cechy charakteru postaci literackiej,
- rozumie morał zawarty w baśni,
- rozpoznaje w tekście fragmenty pisane prozą i wierszem,
- poprawnie pisze wyrazy z trudnościami ortograficznymi,
- rozumie znaczenie terminu baśń,
- śpiewa piosenkę pt "Wybieramy się na bale",
- rozpoznaje i nazywa rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki
Metody oparta na słowie, obserwacji, działaniu praktycznym
Formy: zbiorowa jednolita, grupowa zróżnicowana, indywidualna
Środki dydaktyczne: "Bajki" Ch. Perrault, przedmioty (różdżka, sukienka, bucik dla lalki) w worku, koperty z symbolami, 3 obrazki, karty pracy, magnetofon, nagranie piosenki, bucik, mapa, wystawa książek Ch. Perrault

I Część wstępna
1. Powitanie
2. Czynności organizacyjno-porządkowe
3. Wprowadzenie - rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku
(różdżka, pantofelek, sukienka)
-Z czym kojarzą się Wam te przedmioty?
Uczniowie dzielą odgadnięte nazwy na głoski,litery i sylaby.

II Część główna
1. Przypomnienie informacji o autorze "Kopciuszka"
2. Wskazywanie elementów charakterystycznych dla gatunku literackiego, jakim jest baśń.
- Przypomnijcie, jaki utwór nazywamy baśnią.
- Czy "Kopciuszek" napisany jest prozą, czy wierszem?
- Przeczytajcie fragment baśni napisany prozą.
- Przeczytajcie fragment baśni napisany wierszem.
- Jakie postacie i zdarzenia fantastyczne przedstawione są w baśni?
- Co zwyciężyło w baśni: dobro czy zło?
3. Podanie tematu : Czy warto naśladować Kopciuszka?
4. Czytanie podkreślonych w domu cytatów opisujących wygląd i charakter Kopciuszka i jego sióstr
5. Dobieranie przymiotników określających cechy Kopciuszka i jego sióstr.
Kopciuszek: śliczny, dobry, łagodny, pracowity, skromny, miły, uczynny, wrażliwy
Macocha i jej córki: złośliwe, zazdrosne, nieczułe, leniwe, samolubne, egoistyczne, złe, kapryśne
6. Próba odpowiedzi na pytanie postawione w temacie.
- Kto reprezentował dobro, a kto zło?
- Co zwyciężyło ostatecznie?
- Dlaczego Kopciuszek został nagrodzony?
- Czy warto go naśladować?
- Jaka nauka płynie z baśni?
7. Przerwa - śpiewanie piosenki pt. "Wybieramy się na bal"
8. Dobieranie kart pracy w zależności od posiadanego obrazka - praca grupowa
I grupa - wpisywanie rzeczowników do tabeli
II grupa - wyszukiwanie ukrytych czasowników
III grupa - alfabetyczny spis cech Kopciuszka i jego sióstr.
9. Odczytanie wypełnionych kart pracy

III Część końcowa
1. Zabawa - przewidywanie, która dziewczynka jest Kopciuszkiem.
Przymierzanie pantofelka

KARTY PRACY:

KARTA PRACY NR 1 (Symbol zegara)

Pomóż Kopciuszkowi uzupełnić tabelkę. Wpisz wyrazy we właściwe miejsca:królewicz, dynia, konie, wróżka, kareta, pantofelek, róża, mysz
NAZWY LUDZI NAZWY ZWIERZĄT NAZWY ROŚLIN NAZWY RZECZY

Wpisane wyrazy to: ..............................
Odpowiadają na pytania: .........................

KARTA PRACY NR 2 (Symbol zamku)

Przed balem Kopciuszek musiał wykonać polecenia złej Macochy.
Odszukaj w tabeli (pionowo i poziomo), jakie prace wykonał.
Każdy wyraz zaznacz innym kolorem.

N Z M Y W A Ł M P I Z
Ś M C Ł W E L M R Z A
O K Z P R A Ł S A T M
Y G Y K W R T P S S I
C Ó Ś O S Z Y Ł O E A
H Ę C T P I U J W S T
J G I G O T O W A Ł A
K L Ł S T U Ó D Ł R Ł

Zaznaczone wyrazy to ............................
Odpowiadają na pytania ..........................

KARTA NR 3 ( Symbol pantofelka)

Czy wiesz, jakie cechy charakteru posiadał Kopciuszek?
Pokoloruj je na żółto. Cechy jego sióstr zaznacz na niebiesko.

samolubne śliczny miły leniwe pracowity brzydkie złe dobry

Pokolorowane wyrazy ułóż w kolejności alfabetycznej:
Cechy Kopciuszka Cechy sióstr
1.................. 1.....................
2 ................. 2.....................
3 ................. 3 ....................

Wpisane wyrazy to ............................
Odpowiadają na pytania .......................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.