X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36775
Przesłano:
Dział: Przedszkole

W Krainie Radości - diagnoza umiejętności dzieci niezbędnych do podjęcia nauki w szkole w zakresie funkcjonalnego czytania. Scenariusz zajęć obserwacji diagnozującej

Scenariusz zajęć obserwacji diagnozującej umiejętność wspomagania dziecka
w opanowaniu podstawy programowej wychowania przedszkolnego
w grupie dzieci 6-letnich „Zajączki”
w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Bartoszycach
dnia 26.03.2018r.

Temat zajęć: „W Krainie Radości – diagnoza umiejętności dzieci niezbędnych do podjęcia nauki w szkole w zakresie funkcjonalnego czytania”

Prowadząca: Katarzyna Wus

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni,
9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.
II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
2) szanuje emocje swoje i innych osób;
4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.
1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
5) współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych,
8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.
2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie,
4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru;
9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
21) używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; śpiewa piosenki w grupie;

Cele ogólne:
-wdrażanie do przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej
- doskonalenie umiejętności czytania
- wzbogacanie słownictwa
- zachęcanie do twórczego myślenia i wypowiadania się na dany temat
- doskonalenie umiejętności pracy w zespole
- doskonalenie słuchu fonematycznego
- rozwijanie poczucia rytmu

Cele operacyjne:
Dziecko:
- uważnie słucha poleceń nauczyciela i przestrzega reguł
- odczytuje symbole
- rozpoznaje swoje imię wśród innych
- odczytuje wylosowany wyraz
- układa zdanie z wyrazów i odczytuje je
- potrafi twórczo myśleć, podaje skojarzenia z podanym hasłem
- porusza się rytmicznie
- śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
- zgodnie pracuje w zespole, współdziała
- jest sprawne fizycznie

Środki dydaktyczne: kolorowa koperta; list; mapa z Krainą Radości z symbolami (literki, nutki, uśmiech, tancerka, słonko, piłka, obrazek); magnesy; paszporty w czterech kolorach (czerwony, niebieski, zielony, żółty) z imionami dzieci i liczbami na odwrocie (1,2,3,4) na tasiemce; nagranie odgłosu śmiechu, muzyka „Samoloty”, „Boogie Woogie”, „Wiosna urodziły się motyle”, „Yellow”, „Balonik w górę”, muzyka relaksacyjna; kolorowa koperta z listem, duża uśmiechnięta żółta buźka i żółte paski wokół niej przyklejone na kartce z podpisem, 5 flipchartów, markery, 4 małe koperty dla zespołów z literami RADOŚĆ i tekturkami, klej, kwiatki w czterech kolorach ze spinaczami i z wyrazami, 4 motyle z kosmofolii z magnesami, zielony materiał na trawkę, 24 zestawy kół różnej wielkości z wyrazami do ułożenia z nich zdania, dywanik dla każdego dziecka, plakaty na flipchartach: ZABAWA, TANIEC, MUZYKA, BAJKA, koperty z wyrazami (Wyrazy do ZABAWA: piłka, lalka, samochody, klocki, skakanka, miś, meble, mleko, ser, woda; Wyrazy do TANIEC: balony, balet, muzyka, hip-hop, tango, obrót, samochód, ser, masło, kot; Wyrazy do MUZYKA: piosenka, nutki, do re mi, gitara, flet, fortepian, orkiestra, ser, mleko, sok; Wyrazy do BAJKA: smerf, Maja, zamek, las, królewna, król, ser, mleko, tęcza, sok), guma mocująca, 24 balony kolorowe zawieszone pod sufitem, folia, pudełko z literą „m”, medale
Metody pracy:
- metoda aktywizująca - burza mózgów
- innowacja metodyczna „Sojusz metod” E. Arciszewskiej
- metoda KLANZY

Formy pracy:
- indywidualna
- zespołowa
- grupowa

Przebieg zajęć:

1. Powitanie dzieci, rodziców, nauczycielki i panią dyrektor.
„Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia zajęć”

2. „Taniec na dzień dobry” – zabawa taneczna na powitanie ze śpiewem wg Klanzy

3. „Tajemniczy gość” - (rozmowę przerywa pukanie do drzwi, nauczyciel otwiera je i widzi na podłodze dużą kopertę...)

N: „Wiecie co? Ktoś zostawił kopertę zaadresowaną do ... Proszę, aby ktoś pomógł mi odczytać co jest na niej napisane.”
(dziecko chętne odczytuje: do dzieci i pani z grupy „Zajączki”)
N. wyciąga z koperty list i czyta jego treść:
„Witam was, przekazuję wam mapę z moją krainą – Krainą Radości - i zapraszam was do niej. (nauczyciel wyjmuje mapę z symbolami). Możecie do niej dostać się samolotem, wykupiłam wam paszporty, każdy jest podpisany waszym imieniem (nauczyciel zerka do środka koperty), więc wsiadajcie i lećcie. Gdy będziecie na miejscu usłyszycie coś, po czym poznacie, że to jest Kraina Radości...”
Królowa Krainy Radości

4. Oglądanie mapy z Krainą Radości – odczytywanie symboli
(nauczyciel przyczepia mapę do flipcharta)
N.: „Zanim polecimy do tej krainy spróbujmy rozszyfrować, co jest na tej mapie. I co nas może tam spotkać. Jest tu mnóstwo różnych symboli, ale co one oznaczają? Jak myślicie?”(dzieci nazywają poszczególne symbole wskazywane przez nauczyciela, potem N. bierze mapę ze sobą do kieszeni)
5. „Mój paszport” – rozpoznawanie swojego imienia wśród innych („Sojusz metod”)
(N. wyjmuje z koperty paszporty - kolorowe prostokąty z imionami dzieci - i prosi, aby każdy podszedł do pani, gdy zobaczy na nim swoje imię i założył go na szyję.)

6. „Lot samolotem” – zabawa integracyjna wg Klanzy do muzyki „Samoloty”
(dzieci naśladują poszczególne czynności wykonywane przez nauczyciela do muzyki: zapalanie silników, zapinanie pasów, zaglądanie w okienka, ponowne zapalanie silników, lot, turbulencje, lot, lądowanie)

7. „W Krainie Radości” – burza mózgów
(wszyscy są na miejscu. Wokół rozlega się śmiech.)
N.: „Słyszycie? Jesteśmy w Krainie Radości, ludzie którzy tu mieszkają są zawsze uśmiechnięci, cieszą się i radują od samego rana. Poczekajcie, coś tam widzę, jakaś kolorowa koperta, chyba dla nas.”
(N. bierze kopertę i wyciąga list, czyta go)
„Moi drodzy witam was w mojej krainie. Cieszę się, że widzę uśmiechy na waszych twarzach. Nie znam was jeszcze dobrze, ale chciałabym się dowiedzieć, z czym kojarzy się wam słowo „RADOŚĆ”, co wam sprawia radość? Zaznaczcie swoje pomysły na uśmiechniętym słoneczku. Pomoże wam w tym wasza pani.”
N.: „List jest bardzo długi, ale najpierw spełnijmy prośbę królowej”
(N. zapisuje skojarzenia dzieci na żółtych promieniach wokół buźki na arkuszu papieru na flipcharcie)
N.: „Myślę, że zgodzicie się ze mną, że radość to miłe uczucie i fajnie jest być radosnym. Ale chwileczkę, Królowa Krainy Radości jeszcze o coś was prosi

8. „Radość” – ułożenie wyrazu z rozsypani literowej w zespołach i odczytanie go
(N. czyta c.d. listu)
„Przygotowałam wam kilka zabaw, dzięki którym możecie zdobyć nagrodę. Ale uwaga – chciałabym, abyście na koniec każdej zabawy zaśpiewały coś wesołego albo zatańczyły...”
Zabawa nr 1
„Proszę was, abyście podpisały słoneczko z waszymi propozycjami słowem RADOŚĆ. Zróbcie to w zespołach. Miłej zabawy...”
(N. kieruje 1-dynki do stolika pierwszego, 2-ki do stolika drugiego, 3-jki do stolika trzeciego, 4-ki do stolika czwartego, prosi pomocną dłoń o rozdanie zespołom kopert z literami, klejów i kartki, do której mają przykleić ułożony wyraz. Włącza minutnik i nastawia sygnalizator świetlny. Potem N. przyczepia je do słoneczka w czterech rogach)

9. „Boogie Woogie” – zabawa w kole ze śpiewem

10. „Wiosenne motyle” – zabawa w czytanie. Odczytywanie wyrazów na kwiatkach, na które usiadł motyl („Sojusz metod”)
(N. czyta c.d. listu)
Zabawa nr 2
„W mojej krainie zawitała już wiosna, obudziły się motyle, rozkwitły kwiatki. Kolejna zabawa polega na tym, abyście pomogły motylkowi usiąść na kwiatek, wziąć go i odczytać ukryty pod nim wyraz. Zapraszam.”
(N. rozkłada zielony materiał, rozrzuca na nim kolorowe kwiatki i układa motylki. Włącza minutnik i zaznacza kolor czerwony na sygnalizatorze. Dzieci odczytują wyrazy i wieszają je na żyłce w sali.)

11. „Wiosna urodziły się motyle” – zabawa taneczna ze śpiewem z wykorzystaniem chust szyfonowych
( po zakończeniu N. prosi dyżurnych o pozbieranie pomocy)

12. „Od najmniejszego do największego” – zabawa w czytanie z wykorzystaniem zestawu kół różnej wielkości z wyrazami („Sojusz metod”)
(N. czyta c.d. listu)
Zabawa nr 3
„Poza dobrą zabawą, tańcem i śpiewem uwielbiam czytać. Czytanie sprawia mi wielką radość, bo gdy czytam to zawsze dowiaduję się czegoś nowego, albo po prostu się relaksuję... dlatego kolejna zabawa jest związana z czytaniem. Przygotowałam wam kolorowe koła w kolorze waszych paszportów. Waszym zadaniem jest ułożenie tych kół wg wielkości od najmniejszego do największego i odczytanie powstałego zdania. Powodzenia ...
(N. przygotowuje zestawy kół z wyrazami, dzieci wybierają w takim kolorze, jaki kolor paszportu mają, układają na dywanikach. N. włącza minutnik i sygnalizator świetlny na kolor czerwony, włącza muzykę, dzieci kolejno odczytują zdanie czytając je do mikrofonu)

13. „Yellow” – układ taneczny do piosenki. Umiejętność nazywania podstawowych kolorów w języku angielskim

14. „Jak wygląda radość?” – praca w zespołach, odczytywanie wyrazów i wybór właściwych
(N. czyta list)
„Wielu ludziom radość kojarzy się z roześmianym słońcem. Ale ja przygotowałam wam „Radość” w innych odsłonach.
Zabawa nr 4
Kolejna zabawa polega na wspólnej pracy w zespołach. Na flipchartach są plakaty, na każdym z nich narysowałam radość w inny sposób i inaczej nazwałam: ZABAWA, TANIEC, MUZYKA, BAJKA. Waszym zadaniem będzie odczytanie wyrazów i wybór tych, które są związane z Radością na plakacie i przyklejenie ich do plakatu, a potem odczytanie ich głośno. Zanim jednak zaczniecie zabawę, musicie przejść przez kolorowy tunel, aby dostać się do właściwych plakatów wg liczby na waszych paszportach. Życzę miłej zabawy...
(N. rozkłada kolorowy tunel i przepuszcza kolejno dzieci. Po przejściu przez tunel dzieci siadają przed flipchartem i wyrazami w kopercie oznaczonej kolorem paszportu. Dz. pracują w zespołach wg sygnalizatora świetlnego i czasomierza. N. włącza muzykę. Na końcu demonstrują swoją pracę i odczytują przyklejone wyrazy.)
(N. czyta list)
„To była już ostatnia zabawa dla was w mojej Krainie Radości. Mam nadzieję, że poradziliście sobie z każdą zabawą. Ale nie martwcie się, przygotowałam wam niespodziankę. Jak wrócicie już do przedszkola samolotem to znajdźcie tę niespodziankę. Życzę szczęśliwej podróży i miłej zabawy w przedszkolu. Żegnam was radośnie...

15. „Powrót do przedszkola” - zabawa integracyjna wg Klanzy do muzyki „Samoloty”

16. „Zabawa z balonami” – taniec ze śpiewem z wykorzystaniem kolorowych balonów do piosenki „Balonik w górę”
N. : jesteśmy na miejscu, poproszę o paszporty. Czy domyślacie się, jaką niespodziankę zostawiła dla was Królowa Krainy Radości? Tak, to są balony. Za chwilę zobaczycie deszcz balonów. Złapcie jeden z nich i przygotujcie się do wspólnej zabawy

17. Ewaluacja zajęć – rysowanie przez dzieci markerem na swoim balonie buźki wesołej lub smutnej, słowne uzasadnienie swojego wyboru.

18. „Medal radosnego dziecka” – wręczenie dzieciom medali
(zabawa „Ukryty przedmiot” – podawanie propozycji wyrazów rozpoczynających się literą „m”)

Opracowała
Katarzyna Wus

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.