X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36769
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Kodowanie i odkodowywanie, czyli matematyka (i nie tylko) na dywanie

OPIS PROJEKTU:

Matematyka dla dziecka 3 letniego może być ciekawa, łatwa i postrzegana jako zabawa. Najważniejszy jest jednak sposób, w jaki zostanie to zrobione.
Metody podające nie sprawdzają się dla dzieci w tym wieku, na tym etapie edukacji najważniejsze jest doświadczanie. Maluch uczy się w toku działania na przedmiotach rzeczywistych, lub ich symbolicznych odpowiednikach. Ważne jest również wtopienie aktywności umysłowej dziecka, w jego aktywność fizyczną. W ten sposób rozwija się myślenie, tworzą się pojęcia i dziecko nabywa nowe umiejętności, lub doskonali
i utrwala, już nabyte.
Założeniem niniejszego programu jest rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęcia maluch rozwijał będzie podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagi analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową.
Podstawowa pomoc dydaktyczna w formie PLANSZY DO KODOWANIA pozwoli nauczycielowi, w taki sposób skonstruować zajęcia, aby stroną aktywną było dziecko, które poprzez manipulowanie przedmiotami nabiera doświadczeń, tak ważnych w procesach poznawczych. Dodatkowo zajęciom towarzyszyć będzie spora dawka ruchu i częste zmiany aktywności.
Plansza posłuży również dzieciom do tworzenia pierwszych gier planszowych ( z warunkami lub bez) w których zadaniem stanie się dotarcie do mety.
W treści wprowadzające podstawy kodowania można bardzo łatwo wpleść zajęcia z zakresu każdej edukacji, połączyć z matematyką, edukacją językową, edukacją artystyczną, gimnastyką. Nie musimy ich wydzielać, traktować jako odrębnych zajęć, świetnie bowiem korelują z innymi treściami edukacyjnymi, są też „przezroczyste tematycznie”, więc niezależnie od realizowanych zagadnień czy tematyki tygodnia będą współgrały na zajęciach.
Kodując, można realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego i dodatkowo wzbogacać ją o treści, które nie są w niej zawarte.

CELE:

- rozwój spostrzegawczości, wyobraźni, kojarzenia i logicznego myślenia
- rozwój manualny oraz wzrokowo- ruchowy zwłaszcza motoryka mała
- kształtowanie umiejętności społecznych i kompetencji miękkich ( współpraca w parach, w grupie)
- trening pamięci
- odczuwanie radości i zadowolenia z pokonywania trudności;
- odczuwanie radości i zadowolenia z pokonywania trudności;
- nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
- rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności .
- odczytywanie, rozumienie symboli i znaków;

METODY PRACY:

- Czynne (zabawy badawcze, eksperymenty)
- Aktywne (burza mózgów)
- Oglądowe (obserwacja, pokaz)
- Słowne (wiersze, piosenki, opowiadania, zagadki, rozmowa, dyskusja)

FORMY ORGANIZACYJNE:

- zbiorowa;
- grupowa;
-indywidualna.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

Do zajęć z zakresu kodowania , będą wykorzystywane pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji działań w tym zakresie tj.:
• PLANSZA DO KODOWANIA na jednej stronie znajdują się na niej pola, które składają się z 9 x 9 kwadratów o wielkości 15 cm na 15 cm, druga strona – 10 x 10 kwadratów o tej samej wielkości.
• Obrazki – ilustracje tematyczne 15x15cm- 81 szt., każda ilustracja w 9 kolorach ramek:
- zwierzęta: mysz, pies, kot
- rośliny: kwiat, drzewo, marchewka
- pojazdy: auto, samolot, żaglówka
• Obrazki – ilustracje tematyczne 15x15cm- 81 szt., każda tematyka obrazków w 9 kolorach ramek:
- zabawki
- zwierzęta domowe
- zwierzęta leśne
- zwierzęta hodowlane
- zwierzęta łąkowe
- owoce
- warzywa
- figury
- kształty.
• Cyfry od 1 do 9 oraz cyfry konkrety- 15 x 15 cm :
- figury: koło, trójkąt, kwadrat
- owoce: jabłko, gruszka, banan
- zabawki: lalka, piłka, miś
• Klocki ruchu - strzałki, START, STOP
Do zajęć zostaną również przygotowane na bieżąco pomoce niezbędne do realizacji określonej tematyki .

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Tematyka zajęć programu została w dużej mierze skorelowana z obchodami świąt nietypowych i realizowana będzie w poszczególnych miesiącach ich występowania, i tak:
- październik: Światowy Dzień Mycia Rąk (15), Dzień Kundelka (25);
- listopad: Dzień Postaci z Bajek (5), Dzień Jeża (10), Dzień Kredki (22);
- grudzień: Dzień Ryby (20);
- styczeń: Dzień Śniegu (17), Dzień Kubusia Puchatka (18), Dzień Układanki i Łamigłówki (29);
- luty: Dzień Niedźwiedzia (2), Dzień Pizzy (9), Dzień Kota (17), Dzień Dinozaura (26);
- marzec: Dzień Biały (14), Dzień Pandy (16);
- kwiecień: Dzień Tęczy (3), Dzień Pingwina (25);
- maj: Dzień Okulistyki (9), Dzień Niezapominajki (15), Dzień Kosmosu (21), Dzień Ślimaka(24);
- czerwiec: Dzień Wiatru (15), Święto Żyrafy (21), Dzień Smerfa (25).
Pozostałe zajęcia skorelowane zostały z tematyką poruszaną w danych miesiącach. Tematy występujące w poszczególnych miesiącach:
- październik: Kolorkowo, Owocowo;
- listopad: Jesienne liście
- grudzień: Mikołajki, Świąteczny czas, Bob Budowniczy;
- styczeń: Bałwankowa rodzina, Nasi dziadkowie;
- marzec: Marcowa pogoda, Kapie woda;
- kwiecień: Wielkanocne jajeczka, Na wiejski, podwórku;
- czerwiec: Nasze zabawki.

TOK ZAJĘĆ:

Zajęcia z kodowania rozpoczną się w pierwszym tygodniu października 2017r. a zakończą w ostatnim tygodniu czerwca 2018 r.
Ponieważ grupa docelowa to 3- latki, proponowane zabawy trwać będą do 30 min. i przebiegać wg podobnego toku:
1. Wstęp zajęć obejmujący przedstawienie piosenki, wierszyka lub krótkiego opowiadania dotyczącego zagadnienia; omówienie tematu.
2. Zajęcie właściwie z użyciem PLANSZY DO KODOWANIA lub innej pomocy dydaktycznej.
3. Zabawa ruchowa powiązana z omawianym zagadnieniem.

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu wg poniższego harmonogramu.

HARMONOGRAM PRACY DYDAKTYCZNEJ

TERMIN REALIZACJI: PAŹDZIERNIK

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
KOLORKOWO - rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych;
CELE EDUKACYJNE:
- dostrzeganie a następnie kontynuowanie rytmów powtarzających się przedmiotów;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- tabliczki z kolorami podstawowymi;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- opowiadanie „W KOLORKOWIE”
- Zabawa ruchowa „ZNAJDŹ SWÓJ KOLOR”

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
OWOCOWO - poznawanie różnych gatunków owoców; określanie ich wielkości, koloru i kształtu;
CELE EDUKACYJNE:
- segregowanie obrazków ze względu na jedną cechę;
- odwzorowywanie i kontynuowanie rytmów graficznych;
- dostrzeganie a następnie kontynuowanie rytmów powtarzających się przedmiotów;
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów;
- rozpoznawanie przedmiotów na podstawie ich cech;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- sylwety owoców;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „Piosenka o owocach”
- Zabawa orientacyjno - porządkowa ,,IDZIEMY DO SADU”

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
MYJEMY RĄCZKI - nabywanie samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych (mycie rąk);
CELE EDUKACYJNE:
- przestrzeganie zasady niekorzystania z należących do innych przedmiotów osobistego użytku;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- historyjka obrazkowa przedstawiająca poszczególne etapy mycia rąk;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „Piosenka dla dzieci o myciu rączek”
- Zabawa muzyczno-ruchowa „MYDŁO I RĘCZNIKI”

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
DZIEŃ KUNDELKA - wzbogacanie wiadomości dzieci na temat zwierząt domowych (właściwa opieka, rola psa w życiu ludzi)
CELE EDUKACYJNE:
- porównywanie wielkości „na oko”, poprzez przykładanie, manipulowanie. Używanie określeń: mały-duży;
- opisywanie wyglądu zwierząt, ich sposobu poruszania się;
- naśladowanie w toku zabaw wydawanych przez nie głosów;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- sylweta pieska;
- sylwety kostek;
- symbole strzałek;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „Dziesięć szczeniaczków”
- Zabawa ruchowa z elementem czworakakowania - „PIESKI”

TERMIN REALIZACJI: LISTOPAD

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
DZIEŃ POSTACI Z BAJEK - utrwalenie znajomości popularnych bajek dla dzieci ( Jaś i Małgosia, Czerwony Kapturek, Królewna Śnieżka...) ;
CELE EDUKACYJNE:
- rozwijanie wyobraźni dziecięcej, oraz inspirowanie ich do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej;
- rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- sylwety postaci z bajek oraz ich atrybuty;
- symbole strzałek;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „Witajcie w naszej bajce”(na melodię „Na Wyspach Bergamutach” )
- Zabawa ruchowa w formie opowieści ruchowej.

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
DZIEŃ JEŻA - poszerzenie wiadomości na temat środowiska naturalnego (wygląd jeża, jego sposób poruszania się i odżywiania, przygotowanie się do zimy);
CELE EDUKACYJNE:
- dostrzeganie a następnie kontynuowanie rytmów powtarzających sie przedmiotów;
- opisywanie wyglądu zwierząt, ich sposobu poruszania się;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- sylweta jeża;
- ilustracja koszyczka;
- sylwety jabłek;
- symbole strzałek;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „Idzie jeż”
- Zabawa ruchowa na czworakach „SPACER JEŻY”

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
DZIEŃ KREDKI - utrwalenie wyglądu i nazw podstawowych kolorów
CELE EDUKACYJNE:
- określanie położenia przedmiotów w odniesieniu do siebie oraz w przestrzeni względem innych przedmiotów;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- sylwety kredek;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „Kolorowe kredki”
- Zabawa orientacyjno-porządkowa „KOLOROWE KREDKI”.

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
JESIENNE LIŚCIE - wprowadzenie nazw drzew: kasztanowiec, dąb, klon i nazywanie ich owoców: kasztan, żołądź, skrzydlak
CELE EDUKACYJNE:
- porównywanie przedmiotów, wskazywanie cech jednakowych i różnych;
- segregowanie obrazków ze względu na jedną cechę;
- określanie położenia przedmiotów w odniesieniu do siebie oraz w przestrzeni względem innych przedmiotów;
- dostrzeganie zmian zabarwienia liści;
- tworzenie par obrazków.
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- sylwety liści drzew (kasztanowiec, dąb, klon) oraz ich owoców;
- symbole strzałek;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „Powiedziała Ewa”
- Zabawa ruchowa kształtujące postawę „WIRUJĄCE LISTKI”

TERMIN REALIZACJI: GRUDZIEŃ

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
MIKOŁAJKI - budowanie radosnej atmosfery wyczekiwania na św. Mikołaja
CELE EDUKACYJNE:
- określanie położenia przedmiotów w odniesieniu do siebie oraz w przestrzeni względem innych przedmiotów;
- poznawanie i kultywowanie tradycji ludowych własnego regionu;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- sylwety Mikołaja;
- symbole strzałek;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „Mikołaju, czy ty śpisz”*
- Zabawa ruchowa z ćwiczeniami ortofonicznymi „SANIE MIKOŁAJA”

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
ŚWIĄTECZNY CZAS - budowanie radosnej atmosfery wyczekiwania na święta
CELE EDUKACYJNE:
- poznawanie i kultywowanie tradycji ludowych własnego regionu;
- składanie obrazka z części;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- puzzle obrazkowe przedstawiające choinkę
sylwety choinek;
- symbole strzałek;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „Wesoła choinka”
- Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „UBIERAMY CHOINKĘ”

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
DZIEŃ RYBY - poznanie znaczenia wyrażenia „hobby”
CELE EDUKACYJNE:
- opisywanie wyglądu zwierząt, ich sposobu poruszania się;
- określanie położenia przedmiotów w odniesieniu do siebie oraz w przestrzeni względem innych przedmiotów;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- sylwety ryb;
- symbole strzałek;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „Kolorowa rybka”
- Zabawa bieżne i z elementami marszu „RYBACY”

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
BOB BUDOWNICZY - kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;
CELE EDUKACYJNE:
- określanie położenia przedmiotów w odniesieniu do siebie oraz w przestrzeni względem innych przedmiotów;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- kolorowe kubki;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „Bob budowniczy”
- Zabawa ruchowa „BOB BUDOWNICZY”

TERMIN REALIZACJI: STYCZEŃ

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
BAŁWANKOWA RODZINA - kształcenie umiejętności układania kulek wg określonego kryterium (od największej do najmniejszej);
CELE EDUKACYJNE:
- rozwijanie umiejętności rozróżniania części ciała;
- doskonalenie umiejętności przeliczania i klasyfikowania;
- doskonalenie umiejętności układania rytmów;
- kształcenie umiejętności dobierania się w pary wg kryterium ( mały bałwanek z dużym);
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- białe koła trzech wielkości;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „Śnieżne lego”
- Zabawa ruchowa "IDĄ BAŁWANKI".

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
DZIEŃ ŚNIEGU - określanie pogodowych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy : śnieg, mróz, itp.
CELE EDUKACYJNE:
- porównywanie przedmiotów, wskazywanie cech jednakowych i różnych;
- segregowanie obrazków ze względu na jedną cechę;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- śnieżynki różnych kształtów i wielkości;
- symbole strzałek;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „Zima przyszła tu”
- Zabawa ruchowa z elementami rzutu, celowania, toczenia, noszenia „ŚNIEŻNA KULA”

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA - przybliżenie dzieciom historii powstania postaci Kubusia Puchatka
CELE EDUKACYJNE:
- określanie położenia przedmiotów względem siebie;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- pluszowe pacynki-zabawki przedstawiające bohaterów bajki;
- symbole strzałek;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „O Kubusiu”
- Zabawa bieżna "SŁONKO BUDZI MISIA"

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
NASI DZIADKOWIE - wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną; - rozwijanie szacunku do ludzi starszych.
CELE EDUKACYJNE:
- podawanie powiązań między członkami rodziny, np. Babcia to mama mamy lub mama taty - wyjaśnianie wieloznaczności;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- sylwety osób w różnym wieku i różnej płci;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „Piosenka o babci i dziadku”
- Zabawa ruchowo- naśladowcza „PRZYNIEŚ BABCI ŚNIADANIE”.

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
DZIEŃ UKŁADANKI I ŁAMIGŁÓWKI - czerpanie radości ze wspólnej zabawy;
CELE EDUKACYJNE:
- posługiwanie się różnymi figurami geometrycznymi płaskimi w toku zabaw i zajęć; manipulowanie nimi, opisywanie ich kształtu bez konieczności zapamiętania ich nazwy;
- porównywanie kształtu figur, odszukiwanie wśród wielu figur dwóch takich samych;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- figury geometryczne podstawowych kształtów (koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt) i różnych kolorów;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „Trójkąt i koło”
- Zabawa ruchowa „FIGURKI”

TERMIN REALIZACJI: LUTY

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
DZIEŃ NIEDŹWIEDZIA - poznanie wyglądu i zwyczajów niedźwiedzia polarnego;
CELE EDUKACYJNE:
- opisywanie wyglądu zwierząt, ich sposobu poruszania się;
- naśladowanie w toku zabaw wydawanych przez nie głosów;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- sylwety niedźwiedzia polarnego
- symbole strzałek;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „Dwa małe misie”
- Zabawa „TAŃCZYMY Z MISIAMI”.

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
DZIEŃ PIZZY - poszerzanie wiedzy dzieci na temat znanej włoskiej potrawy
CELE EDUKACYJNE:
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów;
- porównywanie cech dwóch przedmiotów;
- rozpoznawanie przedmiotów na podstawie ich cech;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- kolorowe talerzyki;
- ilustracje składników potrzebnych do wykonania pizzy;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- masażyk wg. M. Bogdanowicz „Pizza”
- Zabawa matematyczna z chustą animacyjną "KOLOROWA PIZZA"

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
DZIEŃ KOTA - wzbogacanie wiadomości dzieci na temat zwierząt domowych (właściwa opieka, rola kota w życiu ludzi)
CELE EDUKACYJNE:
- opisywanie wyglądu zwierząt, ich sposobu poruszania się;
- naśladowanie w toku zabaw wydawanych przez nie głosów;
- porównywanie przedmiotów, wskazywanie cech jednakowych i różnych;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- sylwety kotów;
- ilustracje miseczek;
- sylwety rybek;
- symbole strzałek;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „My jesteśmy małe kotki”
- Zabawa na czworakach ,,KOTY NA PŁOTY”

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
DZIEŃ DINOZAURA - wykorzystywanie i tworzenie okazji do pogłębiania wiedzy na temat dinozaurów;
CELE EDUKACYJNE:
- porównywanie wielkości „na oko”, poprzez przykładanie, manipulowanie. Używanie określeń: mały-duży;
- porządkowanie przedmiotów wg wielkości malejącej i wzrastającej;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- sylwety dinozaurów różnej wielkości;
- symbole strzałek;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „Dinozaury są wśród nas”
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „DINOZAUR”.

TERMIN REALIZACJI: MARZEC

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
MARCOWA POGODA - zapoznanie z charakterystycznymi cechami marcowej pogody;
CELE EDUKACYJNE:
- dostrzeganie a następnie kontynuowanie rytmów powtarzających sie przedmiotów;
- określanie charakterystycznych dla wiosny zjawisk przyrodniczych oraz ich wpływu na rozwój roślin i życie zwierząt;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- symbole zjawisk pogodowych;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „W marcu jak w garncu”
- Zabawa ruchowa „SŁOŃCE ŚWIECI- DESZCZ PADA”

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
DZIEŃ BIAŁY - zapoznanie dzieci z zasadami zdrowego żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem roli mleka i produktów mlecznych;
CELE EDUKACYJNE:
- zachęcanie do picia mleka;
- znajomość przetworów mlecznych;
- kształtowanie postawy prozdrowotnej;
- kształtowanie i utrwalanie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków żywieniowych;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- historyjka obrazkowa ;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „Krówka Muuuwka”
- Zabawa ruchowa "W DOMU KIPI MLEKO".

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
DZIEŃ PANDY - poszerzenie wiadomości ze świata przyrody dotyczące niedźwiedzi.
CELE EDUKACYJNE:
- opisywanie wyglądu zwierząt, ich sposobu poruszania się;
- naśladowanie w toku zabaw wydawanych przez nie głosów;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- sylweta misia panda;
- symbole strzałek;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- opowiadanie B. Formy „Panda”
- Zabawa ruchowa ze śpiewem „STARY NIEDŹWIEDŹ MOCNO ŚPI” .

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
KAPIE WODA - poznanie właściwości i stanów skupienia wody, poprzez obserwacje, proste doświadczenia i wyciąganie wniosków;
CELE EDUKACYJNE:
- naśladowanie słyszanych dźwięków głosem oraz za pomocą dowolnych przedmiotów;
- dostrzeganie a następnie kontynuowanie rytmów powtarzających sie przedmiotów;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- symbole kropli deszczu;
- symbole strzałek;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „Deszczowa piosenka”
- Zabawa orientacyjno - porządkowa „ZBIERAMY KROPLE DESZCZU”

TERMIN REALIZACJI: KWIECIEŃ

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
DZIEŃ TĘCZY- kształtowanie u dzieci zainteresowań przyrodniczych na podstawie zjawiska tęczy;
CELE EDUKACYJNE:
- określanie położenia przedmiotów w odniesieniu do siebie oraz w przestrzeni względem innych przedmiotów;
- określanie charakterystycznych dla wiosny zjawisk przyrodniczych;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- kolorowe paski papieru różnej długości w kolorach tęczy;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „Tęcza nad łąką”
- Zabawa ruchowa z chustą animacyjną „ SŁOŃCE I DESZCZ”.

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
WIELKANOCNE JAJECZKA - przybliżenie informacji na temat Wielkanocy;
CELE EDUKACYJNE:
- poznawanie i kultywowanie tradycji ludowych własnego regionu;
- porównywanie przedmiotów, wskazywanie cech jednakowych i różnych;
- segregowanie obrazków ze względu na jedną cechę;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- sylwety jajeczek ;
- sylwety koszyczków;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „Pisanki”
- Zabawa ruchowa z ćwiczeniami ortofonicznymi „ZAJĄCE, BARANKI I KURCZACZKI”

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
NA WIEJSKIM PODWÓRKU - poznanie mieszkańców zagrody wiejskiej; poznanie odgłosów wydawanych przez zwierzęta wiejskie;
CELE EDUKACYJNE:
- określanie położenia przedmiotów w odniesieniu do siebie oraz w przestrzeni względem innych przedmiotów;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- sylwety zwierząt gospodarskich oraz ich młodych;
- symbole strzałek;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „Jedzie pociąg pod górę”
- Zabawa ruchowa z ćwiczeniami ortofonicznymi „KUKURYKU!

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
DZIEŃ PINGWINA - wzbudzanie zainteresowań przyrodniczych; bogacenie wiadomości na temat zwierząt biegunów polarnych;
CELE EDUKACYJNE:
- określanie położenia przedmiotów w odniesieniu do siebie oraz w przestrzeni względem innych przedmiotów;
- opisywanie wyglądu zwierząt, ich sposobu poruszania się;
- naśladowanie w toku zabaw wydawanych przez nie głosów;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- sylwety pingwinków;
- sylwety kry;
- sylwety rybek;
- symbole strzałek;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
--piosenka „Pingwinek”
- Zabawa ruchowa ze śpiewem „PINGWIN”.

TERMIN REALIZACJI: MAJ

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
DZIEŃ OKULISTYKI - poznanie pracy ludzi różnych zawodów;
CELE EDUKACYJNE:
- zapoznanie z pracą ludzi wykonujących różne zawody;
- porównywanie przedmiotów, wskazywanie cech jednakowych i różnych;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- kolorowe szkiełka;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „Okulary”
- Zabawa ruchowa „CIUCIUBABKA”.

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
DZIEŃ NIEZAPOMINAJKI - rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wrażliwość na piękno przyrody i poszanowanie jej;
CELE EDUKACYJNE:
- rozbudzanie w dzieciach miłości i szacunku do otaczającej nas przyrody;
- zapoznanie dzieci z wyjątkowym świętem- Świętem Niezapominajki;
- kształtowanie postawy proekologicznej mającej na celu ochronę i zachowanie naszej polskiej, różnorodnej przyrody;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- sylwety kwiatów niezapominajki;
- sylwety koszyczków;
- symbole strzałek;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- opowiadanie B. Szelągowskiej „Prawdziwa historia niezapominajki”
- Zabawa ruchowa „ KWIATY ROSNĄ” – aktywne słuchanie muzyki.

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
DZIEŃ KOSMOSU - poznanie wiadomości na temat kosmosu i układu słonecznego;
CELE EDUKACYJNE:
- określanie położenia przedmiotów w odniesieniu do siebie oraz w przestrzeni względem innych przedmiotów;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- sylwety słońca i planet;
- symbole strzałek;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- wiersz „Planety” B. Formy
- Zabawa ruchowa z elementami równowagi „PLANETY”

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
DZIEŃ ŚLIMAKA - zapoznanie z wyglądem i sposobem życia ślimaka;
CELE EDUKACYJNE:
- opisywanie wyglądu zwierząt, ich sposobu poruszania się;
- porównywanie przedmiotów, wskazywanie cech jednakowych i różnych;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- sylweta ślimaka;
- symbole strzałek;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „Ślimak”
- Zabawa ruchowa „WYŚCIG ŚLIMAKÓW”

TERMIN REALIZACJI: CZERWIEC

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
NASZE ZABAWKI - wdrażanie do zachowania porządku w kącikach tematycznych i zgłaszania nauczycielce uszkodzonych zabawek;
CELE EDUKACYJNE:
- tworzenie zbiorów w oparciu o pojęcia ogólniejsze;
- tworzenie kolekcji (zbiorów);
- porównywanie liczebności zbiorów na oko;
- przeliczanie elementów zbioru;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- sylwety zabawek (lalki, misie, piłki, auta);
- symbole strzałek;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- opowiadanie I. Salach „Moje zabawki”
- Ćwiczenie kształtujące tułowia „PIŁKA W KOLE”

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
DZIEŃ WIATRU - uświadomienie dzieciom, że wokół nas istnieje powietrze;
CELE EDUKACYJNE:
- uświadomienie dzieciom, że wokół nas istnieje powietrze;
- wywoływanie zaciekawienia zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- ilustracje przedstawiające pożyteczne i niebezpieczne działania wiatru;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „Figlarny wiatr”
- Zabawa ortofoniczna kształtująca postawę „WIATRY”

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
ŚWIETO ŻYRAFY -poznanie nazw, wyglądu i zachowań niektórych zwierząt egzotycznych;
CELE EDUKACYJNE:
- opisywanie wyglądu zwierząt, ich sposobu poruszania się;
- rozwijanie umiejętności posługiwania się pojęciami mniejszy, większy;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- sylwety żyraf z kolorowych kwadratów;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „Żyrafa”
- „DŻUNGLA, DŻUNGLA”

TEMAT ZAJĘĆ wraz z celem głównym:
DZIEŃ SMERFA - poszerzenie wiadomości dzieci dotyczących postaci bajkowych jakimi są Smerfy;
CELE EDUKACYJNE:
- poznanie bohaterów Krainy Smerfów i ich przygód;
- określanie cech charakteru;
- dokonywanie klasyfikacji na cechy pozytywne i negatywne;
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- plansza do kodowania;
- sylwety kilku Smerfów i ich atrybuty;
- symbole strzałek;
LITERATURA, muzyka i zabawy ruchowe:
- piosenka „To jest Smerfów świat”
- Zabawa sprawnościowa „OSIŁEK”

EWALUACJA PROGRAMU:

Sprawozdania z realizacji programu będą na bieżąco umieszczane w formie zdjęć i krótkiego opisu przebiegu zajęć na stronie internetowej przedszkola w zakładce grupy.

KORZYŚCI Z WYKORZYSTANIA PLANSZY DO KODOWANIA:

- organizacja przestrzeni do nauki poprzez zabawę;
- ćwiczenie pamięci, koncentracja, spostrzegania;
- ćwiczenie w liczeniu;
- rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, myślenia logicznego;
- ćwiczenie orientacji w kierunkach;
- nauka cierpliwości, logiki i strategii działania.

ZAMIERZANE EFEKTY:

Zajęcia na PLANSZY DO KODOWANIA
- wspomogą rozwój mowy dzieci;
- wspierać mają dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia, czyli przewidywanie skutków czynności manipulacyjnych, klasyfikowanie obiektów, formułowanie uogólnień typu to do tego pasuje itp.;
- wspierać mają wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, czyli w dużej mierze ruch;
- wspomagają rozwój intelektualny dzieci wraz z edukacją matematyczną;
- ukształtują początki gotowości do nauki czytania i pisania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.