X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36764
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Listopad - liść opadł. Scenariusz zajęć

21.11.2017

TEMAT ZAJĘCIA: Listopad – liść opadł.

GRUPA: Żabki 5 i 6 latki

PROWADZĄCY: Malwina Toczek

PODSTAWA PROGRAMOWA:
Poznawczy obszar rozwoju dziecka:
- posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu w tym nazwami pór roku, miesięcy.
- posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych np. deszcz.

CELE OGÓLNE:
- Doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi zjawisk atmosferycznych zachodzących w przyrodzie jesienią.
- Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:
- ilustruje ruchem słowa znanych piosenek
- potrafi nazwać czynności związane z deszczem
- reaguje na sygnał słowny
- uważnie słucha czytanego wiersza
- potrafi odpowiedzieć na zadawane pytania dotyczące wiersza
- umie opowiedzieć co widzi na ilustracjach
- naśladuje dźwięki deszczu
- potrafi odczytać sygnał niewerbalny
- słucha uważnie instrukcji słownych
- wykonuje pracę plastyczną
- potrafi nazwać swoje emocje
- argumentuje swoje zdanie

METODY: Aktywizujące – burza mózgów,
Słowne – dyskusja, rozmowa, opis, instrukcje
Oglądowe – pokaz wykonania zadania, ilustracje
Czynne – zadania stawiane dziecku do wykonania

FORMY: zbiorowa, indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartka w kształcie kropli deszczu, tamburyn, parasole, wiersz pt. „Listopad” J. Koczanowskiej, ilustracje do wiersza, magnetofon, płyta z muzyką, kartki, akwarele, pędzle, kredki, nożyczki, kropelki deszczy z papieru dla każdego dziecka,

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Piosenka powitalna pt. „Przywitamy się wesoło”. (Załącznik nr 1)
Nauczycielka zaprasza dzieci do koła, wspólnie śpiewają piosenkę powitalną ilustrując ją ruchem.

2. Burza mózgów na temat „Co robi deszcz?”. Dzieci siedzą na dywanie w kole, na tablicy nauczycielka wywiesza dużą kroplę deszczu wyciętą z papieru. Dzieci zastanawiają się i poszukują jak największej liczby określeń czynności związanych z deszczem np. kropi, leje, moczy, siąpi, kapie itp. Nauczycielka zapisuje określenia na kartce w kształcie kropli.

3. Zabawa orientacyjno – porządkowa pt. „Słońce – deszcz”. Nauczycielka umieszcza w różnych miejscach w sali parasole. Dzieci poruszają się między parasolami po sali przy akompaniamencie tamburynu na hasło – Świeci słońce. Na hasło – Deszcz – dzieci jak najszybciej chowają się pod najbliższym parasolem.

4. Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej pt. „Listopad”. Rozmowa na temat wiersza, pokaz ilustracji przedstawiających listopadową pogodę. Dzieci odpowiadają na zadawane przez nauczycielkę pytania.

5. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze. Dzieci naśladują odgłosy padającego deszczu – cicho lub głośno, w zależności od tego, jak trzyma rękę nauczyciel – jeżeli podniesioną do góry, mówią głośno, a jeżeli ma opuszczoną, mówią cicho.
Kap – kap, stuk – puk, chlap – chlap.

6. Zabawa ze śpiewem pt. „Pada deszczyk” (Załącznik nr 2)na melodię "Panie Janie". Nauczycielka włącza muzykę i wszyscy wspólnie śpiewają piosenkę ilustrując ją ruchem. Dzieci śpiewają ją 3 razy, za każdym razem tempo śpiewania i pokazywania jest zwiększone.

7. Praca plastyczna „Listopadowy deszcz”. Dzieci otrzymują kartki, akwarele, pędzle i wodę. Najpierw moczą kartkę wodą, a następnie malują farbami, które się łączą ze sobą tworząc ciekawe wzory. Kartki odkładają do wyschnięcia, a na mniejszych karteczkach kredkami rysują siebie z parasolem w ręku i wycinają swoją postać. Kiedy kartki wyschną będą przyklejać swoje postacie.

8. Ewaluacja – Nauczycielka rozdaje dzieciom wycięte z papieru małe kropelki deszczu. Prosi aby dzieci pomalowały swoją kropelkę zgodnie z tym czy zajęcia podobały się im czy nie. Na ciemno granatowo jeśli nie podobały się, na jasno niebieski jeśli podobały się. Wszyscy siadają na dywanie i wspólnie przeliczają ilość kropelek danego koloru. Niektóre dzieci wypowiadają się dlaczego zajęcia podobały się im lub nie argumentując swój wybór.

Załącznik nr 1

Przywitamy się wesoło
Zaklaszczemy raz, dwa, trzy.
Przywitamy się wesoło
Już tupiemy ja i ty.
Hop, hop dzień dobry
Witam wszystkich was.
Cwałujemy jak koniki
Już muzyka woła nas.

Załącznik nr 2

Pada deszczyk, pada deszczyk
Kapu, kap, kapu, kap
A niech sobie pada
A niech sobie pada
Kapu, kap, kapu, kap.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.