X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36616
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Jesienne liście - zapoznanie dzieci z popularnymi drzewami, liśćmi i owocami z park i lasu

Scenariusz zajęć prowadzonych w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej.
Temat: „ Jesienne liście"- zapoznanie dzieci z popularnymi drzewami, liśćmi i owocami z parku i lasu.
Cele ogólne:
rozwijanie zainteresowań dzieci jesienną przyrodą w najbliższym otoczeniu
zapoznanie z nazwami popularnych drzew
wzbogacanie słownika dzieci o nowe wyrazy
stwarzanie warunków do dzielenia się spostrzeżeniami
wdrożenie do uważnego słuchania utworu.
Cele operacyjne:
dziecko potrafi nazwać drzewa z parku i lasu
rozpoznaje i prawidłowo nazywa liście
potrafi wyróżnić głoski w nagłosie i wygłosie
wie, jak nazywają się owoce poznanych drzew
używa w mowie potocznej nowo poznane wyrazy
wie, jak należy zachować się w parku.
Środki wspomagające działania:
kaseta magnetofonowa, płyta CD , sylwety różnych liści, materiał przyrodniczy (dla każdego dziecka owoce i liście dębu, klonu, kasztanowca, jarzębiny, sosny) , wyrazy do globalnego czytania, ilustracje z sylwetami drzew ,klej, papier kolorowy kontury liścia klonu, książka – ćwiczenie. Metody:
słowna - opowiadanie, opis, instruktaż, rozmowa.
czynna - spacer, ćwiczenia praktyczne , zabawy dydaktyczne
oglądowa - pokaz (sylwety i ilustracje), obserwacja,
Formy pracy:
indywidualna
zbiorowa

Przebieg zajęć:

1. „W parku" - zabawa dydaktyczno - organizacyjna. Dzieci spacerują po sali ( parku) przy dźwiękach śpiewu ptaków (nagranie z płyty CD). Gdy milknie śpiew ptaków dzieci zatrzymują się i siadają w kole.
2.Nauczycielka pokazuje sylwety liści i owoców, a następnie nazywa drzewa , z których one pochodzą (dąb , klon , kasztanowiec, jarzębina, sosna).
3.Umieszczenie sylwet na tablicy.
4. „ Kto zna lepiej drzewa" - zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem ilustracji. Rozpoznawanie i nazywanie poznanych drzew.
Pod jakim drzewem siedzą dzieci ?
Jak nazywa się najwyższe drzewo ?
Za jakim drzewem schowała się dziewczynka ?
Obok jakiego drzewa stoi chłopczyk ?
Jakie drzewo ma igły ?
5.Wprowadzenie napisów do globalnego czytania - klon , sosna. Podział wyrazów na głoski (liczenie głosek). Wyróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie.
6.Słuchanie fragmentu opowiadania Stanisława Kraszewskiego pt. „ W poszukiwaniu liści, owoców i drzew" Zachęcanie dzieci do uważnego słuchania.
7. Łączenie w pary liści i owoców - zabawa przy stolikach. Każde dziecko otrzymuje liście owoce poznanych drzew. Następnie nauczycielka zachęca dzieci do działań następującymi słowami:
Wróbelek szybko wykonał swoją pracę , poprawnie poukładał owoce obok liści takiego samego drzewa. Wy zróbcie tak samo. Wypowiedzi dzieci na temat opowiadania.
Czego szukał wróbelek ?
Kogo ptaszek spotkał pod dębem ?
Co jadła rodzina dzików ?
Kogo ujrzał wróbelek na sośnie ?
Czego szukał dzięcioł ?
Jak nazywały się „zielone jeże" i pod jakim drzewem leżały ?
Jakie drzewo , które poznaliśmy nie wystąpiło w opowiadaniu ?
8. Spacer do pobliskiego parku .
Zachęcanie dzieci do uważnej obserwacji.
Zwracanie uwagi na odpowiednie zachowanie w parku.
Rozpoznawanie i nazywanie poznanych drzew.
Zbieranie różnych liści i owoców do kącika przyrody.
9. Powrót do szkoły.
10. Rozmowy na temat wycieczki i wrażeń jakie dzieci doznały na niej.
Porównanie naszego parku z miejscem akcji opowiadania (podobieństwa i różnice)
Oglądanie przyniesionych liści i owoców - określanie kształtów i kolorystyki.
11. Segregowanie materiału przyrodniczego i prawidłowe nazywanie.
12. Wzbogacenie kącika przyrodniczego o przyniesione liście i owoce.
13. Uzupełnianie rymowanek nazwami drzew np.
Pod tym drzewem tkwią żołędzie powiedz , który dzika będzie ? Kogo schrupie dzika ząb, ten nie zmieni się już w (dąb)
Z wysokiego drzewa spadłem no i leżę!
Choć kolczasty jestem,
To nie jestem jeżem !
Brązowa kuleczka
w mym wnętrzu się ukrywa ,
w kulce drzemie drzewo ,
Jak ono się nazywa ? (kasztanowiec)
14. Klasyfikowanie zbiorów - praca z książką.
Nazwij narysowane owoce drzew.
Otocz pętlami te same owoce.
Narysuj tyle kresek w okienkach, ile jest owoców w każdej pętli ?
15. Zabawa dydaktyczno- ruchowa „Jesienne liście"- utrwalenie kształtów i nazw poznanych liści. Nauczycielka rozsypuje na dywanie sylwety liści dębu, jarzębiny, klonu, sosny, kasztanowca.
Dzieci przy dzwiękach piosenki „Jesienna orkiestra" spacerują po sali omijając liście. Na hasło nauczycielki np. ,,kasztanowiec" każde dziecko wybiera liść kasztanowca i podnosi do góry. Po sprawdzeniu prawidłowości wykonania polecenia dzieci odkładają liście na podłogę. Powtarzanie zabawy z kolejnymi drzewami - dąb, klon, jarzębina, sosna.
16. Pracą plastyczna pt. „Kolorowe liście"- wyklejanie papierem kolorowym kontur liścia klonu - wydzieranka.
- Zwracanie uwagi na estetykę wykonywanych prac. - Sprzątanie stolików po zakończonej pracy.
17. Omówienie prac i zorganizowanie wystawy.
18. Zabawy indywidualne na wybranym materiale rozwojowym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.