X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36572

Regulamin konkursu pt. "40 lat minęło - portret św. Jana Pawła II" zorganizowany dla uczniów ZSDiOŚ w Zwierzyńcu

Ks. Jarosław Zawadzki

Organizacja Konkursu pt. „40 lat minęło - portret św. Jana Pawła II”

Regulamin konkursu pt. „40 lat minęło – portret św. Jana Pawła II” zorganizowany dla uczniów ZSDiOŚ w Zwierzyńcu.

ORGANIZATOR: Ks. Jarosław Zawadzki – nauczyciel w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu

CELE KONKURSU:
- motywacja do inwencji twórczej uczestników
- uczenie się samodzielnej pracy twórczej
- uwrażliwianie na piękno i estetykę
- inspirowanie do twórczych poszukiwań i rozwijanie pasji

Regulamin konkursu: Należy namalować lub narysować portret św. Jana Pawła II (technika i format dowolne). Trzy najlepsze pracę zostaną wyróżnione i nagrodzone podczas części artystycznej upamiętniającej 40-lecie wyboru papieża św. Jana Pawła II.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs adresowany jest do klas I, II, III i IV Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu od 01.03.2018 r. do 10.04. 2018 r.
Prace mogą być wykonywane w szkole lub poza szkołą w dowolnej formie. Pracę należy zabezpieczyć koszulką lub teczką, podpisać ją wg wzoru:
imię i nazwisko, wiek, nazwisko nauczyciela prowadzącego.

TERMINY:
Prace należy oddać w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2018 r.. do organizatora konkursu Ks. Jarosława Zawadzkiego.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2018 r. po planowanej części artystycznej z okazji 40 – lecia wyboru papieża św. Jana Pawła II.

UWAGI KOŃCOWE:
Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Wzór protokołu Ogólnoszkolnego Konkursu Plastycznego dla Młodzieży 2017/2018 pod hasłem „40 lat minęło – portret św. Jana Pawła II”


Pieczęć instytucji
Miejscowość, data

Protokół
z posiedzenia Komisji Konkursowej
Ogólnoszkolnego Konkursu Plastycznego dla Młodzieży 2017/2018 pod hasłem
„40 lat minęło – portret św. Jana Pawła II”
z dnia ........................ 2018r.
Eliminacje powiatowe

Komisja w składzie:
Przewodniczący - ...................................
Członkowie -........................................
........................................
........................................
przyznała nagrody następującym osobom:
I miejsce - ........................................
II miejsce - .......................................
III miejsce - ......................................
Wyróżnienie - ......................................
........................................

Przewodniczący Komisji: Członkowie Komisji:
.............................
.............................
.............................
.............................

.................................
Pieczęć instytucji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.