X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36570

Program autorski Koła Muzyczno - Artystycznego pt. "Rozwój młodzieży przez muzykę, sztukę i naukę"

Ks. Jarosław Zawadzki
Nauczyciel mianowany
Katecheta w ZSDiOŚ w Zwierzyńcu

Opracowanie i realizacja autorskiego programu Koła Muzyczno - Artystycznego pt. „Rozwój młodzieży przez muzykę, sztukę i naukę”.

Program adresowany jest do uczniów wszystkich klas.

Organizowane społecznie zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą mają za zadanie przyczynić się do twórczego rozwoju aktywności młodzieży, wrażliwości i wyobraźni.

Program powstawał przez dłuższy okres czasu, tak aby dostosować go do sposobów funkcjonowania szkoły w celu lepszej organizacji zajęć pozalekcyjnych, mając na uwadze przede wszystkim wychowanie młodzieży.

Koło Muzyczno - Artystyczne pt.:
„Rozwój młodzieży przez muzykę, sztukę i naukę”.

CELE PROGRAMU:
- Rozbudzanie zainteresowań muzycznych u młodzieży
- Zachęcenie do ciekawego i twórczego spędzania czasu wolnego
- Podniesienie poczucia wartości w grupie zainteresowań
- Poznanie muzyki kościelnej
- Rozkochanie się w czystości śpiewu
- Umożliwienie aktywnego uczestnictwa w artystycznym życiu szkoły oraz imprezach lokalnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- nauka właściwego posługiwania się głosem,
- motywowanie uczniów do pokonywania trudności,
- wzmacnianie wiary we własne siły, w możliwość osiągania sukcesów i radzenie sobie z tremą,
- lepsze zrozumienie siebie i innych,
- nawiązywanie nieagresywnych kontaktów z innymi,
- uczenie się odpowiedzialności,
- nauka różnorodnych piosenek,
- rozwijanie poczucia rytmu poprzez śpiew i słuchanie gry na gitarze,
- poznanie podstaw pojęć muzycznych,
- doświadczenie radości i satysfakcji ze wspólnego śpiewania,
- aktywny udział w uroczystościach szkolnych i reprezentowanie szkoły w konkursach muzycznych,

FORMY PRACY:
- śpiew solo i w grupie
- słuchanie muzyki
- omawianie słuchanej i wykonywanej muzyki
- poznawanie tekstów piosenek i ich melodii
- uczestnictwo w imprezach szkolnych i konkursach muzycznych

METODY:
- Analityczno – percepcyjna (praca nad tekstem piosenki - słuchanie utworu, a następnie próba zapamiętania tekstu i melodii)
- Praktyczno – odtwórcza (ćwiczenia emisyjne, oddechowe, dykcyjne, rytmiczne, śpiewanie piosenek),

EWALUACJA:
- zaangażowanie uczniów miarą ich osiągnięć w zakresie muzycznym,
- uczestnictwo w konkursach muzycznych rozwijaniem potencjału młodzieży,
- prezentacja swoich osiągnięć na szkolnych uroczystościach i poza szkołą przezwyciężaniem stresu i dodawaniem wiary w swoje możliwości,
- przygotowanie piosenek na występ z okazji rocznicy szkoły ZSDiOŚ w Zwierzyńcu, podniesieniem rangi uroczystości i mobilizacją do poznania nowych piosenek,
- przygotowanie piosenek na uroczystości związane z Dniem Niepodległości, aktywnym udziałem w życiu szkolnym i lokalnym,
- przygotowanie piosenek na część artystyczną o św. Franciszku, jak również o św. Janie Pawle II, motywacją do poznawania nowych piosenek religijnych
- przygotowanie do jasełek i „Orszaku 3 Króli” kształtowaniem postaw w duchu artystycznym,
- udział w przedstawieniach wymienionych powyżej, budowaniem własnej samooceny, a także swojego wzorowego wizerunku jak również dobrego wizerunku szkoły

Pozalekcyjna praca z młodzieżą ukierunkowana jest na przygotowanie młodzieży do:

a) konkursów - co przyniosło już oczekiwane skutki podczas wdrażania programu, np.:
- w roku szkolnym 2016-2017 Ola M. zajęła II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Muzyki bez prądu, jak również I miejsce na Liście Przebojów KRZ,
- Marlena Z. w roku 2016-2017 zajmowała I miejsce na Liście Przebojów KRZ,

b) do wystąpień teatralnych i innych, które uświetniają imprezy okolicznościowe w szkole,

Uwagi:
- repertuar i formy pracy mogą ulegać zmianie w zależności do zapotrzebowania uczniów i szkoły, tak aby nie zaniedbali innych zajęć,
- w zajęciach uczestniczą nie tylko uczniowie ze zdolnościami muzycznymi, ale także i Ci dla których muzyka jest ważna i mają ochotę rozwijać się w tym kierunku,
- zajęcia nie są obowiązkowe, ale są konieczne, aby brać udział w występach lub konkursach,
- uczniowie mogą wpływać na dobór repertuaru,
- aktywność w zajęciach i występowanie na scenie jest doceniane oceną z religii, oceną z zachowania i słownie,
- udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych doceniany jest nagrodami, oceną z religii, oceną z zachowania i otrzymaniem dyplomu,
- plan realizowany jest także dla uczniów nowych, którzy przychodzą do szkoły,

Efekty:
W wyniku realizacji programu uczniowie:
- chętniej nawiązują kontakty społeczne
- chętnie uczestniczą w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych
- rozwijają swoje zainteresowania i są bardziej aktywne
- uczą się przestrzegać zasad i norm umownych w grupie
- nabywają większego poczucia własnej wartości
- chętniej angażują się w inne podobne zajęcia
- są bardziej wrażliwi na potrzeby innych
- wyrażają siebie poprzez różne formy działania, takie jak teatr, czy muzyka
- uczą radzić sobie z negatywnymi emocjami, kontrolować swoje zachowania i stres
- uczą się obycia na scenie i pewności siebie

W wyniku realizacji programu nauczyciel:
- doskonali warsztat pracy
- poprawia jakość pracy szkoły
- buduje pozytywny wizerunek szkoły
- poszerza swoje wiadomości w zakresie profilaktyki i wychowania młodzieży

Wnioski:

1. Opracowując program i wdrażając go starałem się dostosować go do pracy szkoły, tak aby nie zakłócić porządku innych zajęć, dlatego też program powstawał stopniowo.

2. Przepracowałem już w tym celu z uczniami społecznie 151 godzin lekcyjnych.

3. Z każdym rokiem w szkole jest więcej osób chętnych do angażowania się w tego typu zajęcia, które umożliwiają bezpośredni i aktywny udział w wielkiej kulturze poprzez częste z nią obcowanie i są dla uczniów źródłem satysfakcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.