X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36541

Niespodzianki wiosny. Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej

Scenariusz zajęć przeprowadzonych w klasie I.
Krąg tematyczny: Wiosna
Temat: Niespodzianki wiosny.

Cel ogólny: Kształtowanie umiejętności rozpoznawania roślin i zwierząt łąkowych.

Cele szczegółowe:
uczeń:
- odczytuje i zapisuje hasła,
- wypowiada się na temat wiosennej łąki na podstawie ilustracji i fragmentu wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej pt. ,, Wiosna”,
- rozpoznaje i podaje nazwy roślin będących zwiastunami wiosny,
- poznaje świat za pomocą zmysłów,
- układa i zapisuje zdanie z podanymi wyrazami
- wykonuje ćwiczenia koordynacji słuchowo – wzrokowo – ruchowej
Metody pracy: słowna, oglądowa, praktycznego działania,
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa
Środki dydaktyczne: ilustracje, podręczniki, karty pracy, albumy, rozsypanka wyrazowa, kolorowanki, płyta CD, tablica interaktywna, cukier, sól, keczup, cytryna, ocet, cynamon, bazie, kreda, kamień., kwiat, zdjęcie, gazety, kolorowy papier, bibuła.

Przebieg zajęć:

Wspólne śpiewanie piosenki „Idzie wiosna”

1.Rozwiązanie zagadki:
Cała zielona w barwne punkciki
a nad nią śpiew skowronka
Tam wyruszamy zbierać kwiatki
bo to jest właśnie ... (łąka)

Nauczyciel zadaje pytanie:
Co to jest łąka?

2.Wyszukiwanie informacji: o roślinach na łąkach w albumach i innych materiałach.
3.Pokaz ilustracji roślin rosnących na łące na tablicy interaktywnej.
4.Układanie krzyżówki do hasła MAJOWA ŁĄKA.
5.Słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej „Wiosna”.
• Wypowiedzi dzieci ukierunkowane pytaniami:
- Jakie zmiany zachodzą wiosną w przyrodzie?
- Do czego zachęca was autorka wiersza?
- Do czego nawołuje słońce?

6. Opis ilustracji. Wypowiedzi uczniów na temat wiosennej łąki. Oglądanie obrazków na tablicy interaktywnej.
- Jakie rośliny widać na łące?
- Czy znacie nazwy rosnących tam kwiatów?
- Co dzieje się pod powierzchnią łąki?
- Jakie ptaki latają nad łąką?

7.Zabawa słowno – ruchowa ,,Powitanie wiosny”
Uczniowie wymyślają okrzyk i gest na cześć nadchodzącej wiosny. Pracują w grupach. Po opracowaniu prezentują okrzyki i gesty pozostałym uczniom, którzy je powtarzają.
8. Ćwiczenia w rozpoznawaniu otoczenia i jego elementów za pomocą zmysłów.
Nauczyciel przygotowuje:
• Cukier, sól, keczup – uczeń rozpoznaje za pomocą smaku,
• Cytrynę, ocet, cynamon – uczeń rozpoznaje za pomocą węchu,
• Bazie , kredę, kamyk – uczeń rozpoznaje za pomocą dotyku,
• Nagrania odgłosów zwierząt, trąbki, urządzeń domowych – uczeń rozpoznaje za pomocą słuchu,
• Zdjęcie, książkę, kwiat – uczeń rozpoznaje za pomocą wzroku.
- Co pomogło wam rozpoznać przedmioty, dźwięki, przyprawy, produkty spożywcze?
- Jaką wspólną nazwę mają : wzrok, słuch, smak, dotyk?(zmysły)

9.Układanie zdań o łące z rozsypanek wyrazowych.
10. Podawanie nazw zmysłów, kolorowanie obrazków.
11.Czytanie wyrazów odpisywanie obrazków.
12.Zabawa: „Łąka na plecach”
Dzieci siadają w kręgu jedno za drugim. Wykonują masaż koledze, który siedzi przed nim, zgodnie z poleceniem nauczyciela [np. „Plecy twojego kolegi to łąka, pada na nią deszcz, rosną trawy i kołyszą się, chodzi bocian, skacze żaba, pasie się krowa itp. (dzieci pokazują to palcami na plecach kolegi)
17. Podsumowanie zajęć.
18. Wycinanie elementów z papieru kolorowego, kolorowych gazet, bibuły. Wspólne wykonanie pracy plastycznej pt. ”Majowa łąka”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.