X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 36561
Przesłano:

Szkolny projekt edukacyjny "Nie jestem sam, książkę mam"

Książka nie przeczytana w dzieciństwie
jest bezpowrotnie stracona,
Jako bardzo istotny czynnik intelektu i moralności.
(H. Skrobiszewska)

Co zrobić, aby zachęcić dzieci do sięgania po książkę? Wiele z nich bez umiaru korzysta z komputera, tabletu, telefonu komórkowego, godzinami ogląda telewizję. Coraz częściej nieświadomie przyjmują negatywne sposoby postępowania, co w przyszłości może zaowocować różnymi zaburzeniami. W dobie szerokiej gamy telewizyjnych kreskówek oraz gier komputerowych zachęcenie do kontaktu z książką, to niezmiernie trudne zadanie.
Obserwacje wskazują, że wiele dzieci nie łaknie z nią kontaktu, a dla wielu z nich jest to wręcz niemiły obowiązek. Generalnie, jeśli odpowiednio pracuje się z dzieckiem jest szansa, że polubi książki. Okazuje się wtedy, że dzieci potrafią być wdzięcznymi słuchaczami, kiedy to my dorośli wprowadzamy ich w świat baśni, bajek, wierszyków, czy opowiadań. Książki zadziwiają i fascynują, wzbudzają wiele różnych emocji, budują świat wyobraźni, ale przede wszystkim są źródłem ciekawych informacji, które wzbogacają wiedzę. Dobra książka pokazuje konsekwencje dobrych i złych czynów, ucząc jak odróżnić dobro od zła. Dzięki temu może rozwijać osobowość dziecka, poszerzać możliwości poznawania świata, pozwalać na uczestnictwo w wydarzeniach niedostępnych własnym doznaniom oraz obserwacjom. W bajkach dobro zawsze zwycięża zło. Dzięki nim maluchy uczą się piękna mowy ojczystej, wzbogacają zasób słownictwa. Pozytywni bohaterowie literatury pokazują im wzorce zachowań, przekazują wartości, którymi człowiek powinien się kierować.

Przebywanie z ulubioną książką jest pożądaną formą spędzania czasu wolnego w każdym wieku, zwłaszcza w obecnej rzeczywistości wśród tak wielu zagrożeń ze strony telewizji, komputerów, czy tabletów smart fonów. Jej wartość staje się nieoceniona, dlatego warto krzewić wśród naszych podopiecznych miłość, a przynajmniej chęć do obcowania z książką.

Cel główny:
Popularyzacja i promowanie czytelnictwa dla przyjemności wśród uczniów klas I – III

Cele szczegółowe:
- Propagowanie aktywnych postaw czytelniczych u uczniów klas młodszych
- Rozbudzanie zainteresowań książką
- Kształcenie wrażliwości czytelniczej
- Wspieranie emocjonalnego rozwoju dziecka, budowanie własnej wartości poprzez kontakt z książką
- Kształtowanie szacunku do książki i zachęcanie do dbania o jej wygląd.
- Poszerzanie wiedzy ogólnej
- Motywowanie uczniów do czytania
- Zmotywowanie uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej
- Uświadomienie rodzicom roli książki i nawyku czytania w procesie edukacji i życiu dziecka.
Metody:
poszukujące i problemowe,
praktycznego działania,
konkursy,
wycieczka.

Formy:
indywidualna,
grupowa,
zespołowa

Efekty:
- Refleksja rodziców na temat czytania dzieciom.
- Podniesienie kultury czytelniczej - książka alternatywą dla spędzenia wolnego czasu.
- Redukowanie lęku, agresji i zaburzeń emocjonalnych.
- Poprawa poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów.
- Poprawa koncentracji.
- Wzrost zrozumienia tekstów i poleceń.
- Wyciszenie i większa gotowość do nauki.
- Poprawa wzajemnych relacji między uczniami.

Realizacja programu:
Większość zajęć odbywać się będzie w formie prac zespołowych oraz prac w grupach.
W proponowanych konkursach, czy odgrywaniu ról, przyjmowało formę pracy indywidualnej. Realizowane zadania zostały rozbite na poszczególne miesiące.

Zainteresowania czytelnicze kształtowane są poprzez:

Październik:
Zapoznanie uczniów z projektem i sposobem realizacji. Wprowadzenie czwartkowych spotkań pod hasłem: Czwartek przyjacielem książki. Poszczególne klasy zapraszają do czytania gości: nauczycieli, Dyrektora Szkoły, rodziców, bibliotekarkę, koleżanki i kolegów ze starszych klas, itd. Działania przyjęte do pracy nad czytanymi fragmentami to:
- drama
- praca plastyczna lub techniczna;
- inscenizacja,
- napisanie do autora książki listu bądź życzeń

Listopad:
Informacje dotyczące celów, przebiegu oraz czasu trwania projektu.
Przekazanie rodzicom na zebraniu:
- założeń i celów programu czytelniczego przeprowadzanego w szkole,
- informacje na temat znaczenia czytania dla rozwoju umysłowego, psychicznego
i emocjonalnego dziecka,
- przekazanie rodzicom tekstów: Jak zachęcić dziecko do czytania?
Zapoznanie dzieci z realizowanym programem przez nauczycieli.
Założenie indywidualnych kart czytelniczych.

Grudzień:
Przeprowadzenie plebiscytu „Książki naszych marzeń” i przedstawienie wyników przeprowadzonego głosowania. Wybieranie książek, które włączą się w kanon literatury
do czytania w trakcie trwania projektu.

Styczeń:
Wybór jednej książki lub jej fragmentu do inscenizacji klasowej, zorganizowanie występu.

Luty:
Przeprowadzenie konkursu plastyczno – literackiego „Ferie z książką”.

Marzec:
Układanie i wywieszenie klasowego regulaminu poszanowania książki.
Wykonanie zakładek do książek: Konkurs „ Zakładka najlepszym przyjacielem książki ”
Wystawa zakładek na korytarzu szkolnym.

Kwiecień:
Założenie kącika książki (z możliwością wypożyczeń), który będzie systematycznie wzbogacany o kolejne ciekawe pozycje książkowe przynoszone przez dzieci i nauczycieli.

Maj:
Przeprowadzenie konkursu na Mistrza Czytelnictwa pod hasłem: Powiemy Wam, że... lubimy czytać!!!
Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczki do Miejskiej Biblioteki Publicznej:
- zapoznanie się z budynkiem,
- poznanie zasad funkcjonowania biblioteki,
- korzystania z katalogu,
- możliwość założenia kart czytelniczych.

Czerwiec:
Podsumowanie projektu „Nie jestem sam - książkę mam!”.

Harmonogram działań obejmuje wszystkich uczniów klas I –III szkoły, wychowawców klas, bibliotekarkę, a także rodziców.

Ewaluacja:
- zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego: „ Książka, która najbardziej mnie urzekła”,
- zestawienie kart czytelniczych,
- pomiar aktywności czytelniczej,
- przeprowadzenie quizu pt. „Czy dobrze pamiętam”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.