X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36246
Przesłano:

Uczymy się pisać zaproszenie. Scenariusz zajęć z edukacji polonistycznej

Scenariusz zajęć z edukacji polonistycznej

Data:
Klasa: 3c
Temat lekcji: Uczymy się pisać zaproszenie
Czas trwania zajęć: 1 godzina

Formy pracy :
zbiorowa- jednolita
grupowa- jednolita
indywidualna- jednolita

Metody pracy:
podające ( pogadanka, praca z książką),
problemowe (samodzielne dochodzenia do wiedzy),
praktyczne ( ćwiczenia)

Środki dydaktyczne:
Podręcznik „Nasz szkoła” cz.2, plansze dydaktyczne, zeszyt, arkusze papieru

Cel ogólny:
Nauka układania zaproszenia

Cele szczegółowe: uczeń:
-Czyta i wypowiada się pełnymi zdaniami na temat przeczytanego tekstu,
- potrafi wymienić okoliczności, z okazji których wręcza się zaproszenie,
-zna budowę zaproszenia i potrafi wymienić jego najważniejsze elementy,
- potrafi zredagować treść zaproszenia,
- dba o poprawność ortograficzną ( potrafi poprawnie zapisać imiona i nazwiska, pamięta o pisowni zaimków w formie grzecznościowej wielką literą),
- potrafi zaprezentować wyniki pracy przed zespołem klasowym.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie uczniów. Wprowadzenie do tematu lekcji .
2. Głośne czytanie przez uczniów czytanki Agnieszki Frączek pt. „Urodziny Karola”.
3. Wypowiedzi uczniów na temat tekstu - odpowiedzi na pytania zadane przez nauczyciela.
- O czym opowiada czytanka?
- Kogo Karol chciał zaprosić na swoje urodziny?
- Dlaczego mama nie chciała się zgodzić na pomysł Karola?
- Co zaproponował dziadek?
- Jak Karol przygotowywał się do swoich urodzin?
- Jak przygotowali się goście?
- kontynuacja rozmowy kierowanej: Wymieńcie uroczystości lub wydarzenia, z okazji których możemy zaprosić gości?
4. Zapisanie tematu lekcji w zeszytach.
5.Nauczyciel zaprasza do siebie 6 uczniów i wręcza im zaproszenia na urodziny. Zadaniem klasy jest wskazanie dzieci, które prawdopodobnie nie przyjdą na imprezę i wymienienie przyczyn ich nieobecności.
Na podstawie ćwiczenia uczniowie wskazują niezbędne elementy zaproszenia.
6. Budowa zaproszenia. Nauczyciel przyczepia do tablicy schemat zaproszenia ustalony przez uczniów ( reguła pięciu palców) oraz prawidłowo napisane zaproszenie. Dzieci przepisują notatkę do zeszytów.
7. Zwroty grzecznościowe stosowane w zaproszeniach:
-Serdecznie zapraszam...
-Miło mi zaprosić...
-Mam zaszczyt zaprosić...
Nauczyciel przypomina uczniom o konieczności zapisywania zaimków w formie grzecznościowej wielką literą ( Ciebie, Cię, ...).
8.Praca w grupach. Uczniowie mają za zadanie napisać zaproszenie na wydarzenie, które wylosowali (1. zaproszenie na przedstawienie pt. „Królowa Śniegu”, 2. zaproszenie na bal karnawałowy, 3. zaproszenie na klasową wystawę fotograficzną, 4. zaproszenie na szkolną dyskotekę, 5. zaproszenie na pokaz tańca towarzyskiego).
9.Przedstawiciele grup prezentują zaproszenia na forum klasy. Podsumowanie zajęć.
10.Zapisanie zadania domowego ( Napisz zaproszenie na uroczystość rodzinną).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.