X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36247

Poznajemy życie pszczół. Scenariusz zajęć z edukacji przyrodniczej

Scenariusz zajęć z edukacji przyrodniczej

Data:

Klasa: 2

Temat lekcji: Poznajemy życie pszczół

Czas trwania zajęć: 1 godzina

Forma pracy:
- zbiorowa- jednolita,
- indywidualna- jednolita.

Metody pracy:
- podające ( pogadanka, wyjaśnienie),
- eksponujące ( film),
- problemowe ( burza mózgów).
- praktyczne ( rozsypanka wyrazowa, pokaz).

Środki dydaktyczne:
Tablica interaktywna, film, plansze dydaktyczne, koperty ze zdaniami dla każdego ucznia, ramka z plastrem pszczelim, dłuto, widelec do odsklepiania miodu, podkurzacz, miotełka, klatka transportowa, strój ochronny pszczelarza, miód.

Cele ogólne:
Wprowadzenie do działu tematycznego „Owady”. Zapoznanie uczniów z życiem pszczół.

Cele szczegółowe: uczeń:
- Wypowiada się na temat zaprezentowanego filmu,
- potrafi wytłumaczyć powiedzenie „Pracowity, jak pszczoła”,
- układa i czyta zdania z rozsypanki wyrazowej ,
- odpowiada na proste pytania dotyczące życia pszczół (wypowiada się pełnymi zdaniami),
- ogląda sprzęt potrzebny w pracy pszczelarza (ramka z plastrem pszczelim, dłuto, widelec do odsklepiania miodu podkurzacz, miotełka, klatka transportowa, strój ochronny),
- wie, jakie znaczenie mają pszczoły dla życia człowieka i przyrody.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie uczniów i przedstawienie tematu zajęć.
2. Prezentacja filmu o pszczołach na tablicy interaktywnej.
3. Uczniowie wypowiadają się na temat treści filmu oraz odpowiadają na pytania dotyczące życia pszczół.
4. Praca z zeszytem. Dzieci zapisują temat lekcji.
5. Uczniowie otrzymują koperty z rozsypanką wyrazową i układają zdania. Następnie w odpowiedniej kolejności wklejają zdania do zeszytu. Wybrani uczniowie układają zdania na tablicy interaktywnej.
6. Głośne czytanie zdań przez uczniów.
7. Nauczyciel zadaje pytania utrwalające dotyczące treści ułożonych zdań- uczniowie odpowiadają na nie pełnymi zdaniami.
8. Pokaz narzędzi niezbędnych pszczelarzowi. Próba odgadnięcia przez uczniów zastosowania poszczególnych narzędzi ( burza mózgów).
9. Rozmowa z uczniami na temat znaczenia pszczół w życiu człowieka. Dlaczego pszczoły są pożyteczne? Zapisanie najważniejszych informacji w zeszytach.
10. Słodkie zakończenie lekcji- degustacja miodu.

Po przerwie odbędą się zajęcia z edukacji plastycznej, na których uczniowie wykonają pszczołę z rolki po papierze toaletowym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.