X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 36159
Przesłano:

Program nauczania "Historia mojego Kościoła"

Program nauczania
1. Tytuł: „Historia mojego kościoła”
2. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Bobolicach i Muzeum Regionalne w Bobolicach, kościół parafialny pw. WMNP w Bobolicach, Krzyż pamięci, cmentarze w Bobolicach.
3. Czas realizacji: 03.10.2016r. – 10.02.2017r.
4. Adresaci : Uczniowie klasy VIA, VIB.
5. Autor programu: mgr Monika Pachołek – nauczyciel religii.
6. Realizatorzy programu: Monika Pachołek i kierownik Muzeum Regionalnego w Bobolicach.
Uzasadnienie potrzeby programu nauczania:
Tworząc program „Historia mojego kościoła” pragnę pogłębić u dzieci znajomość historii kościoła parafialnego, Bobolic, ludzi mieszkających dawniej i dziś, jak również zachować w pamięci ważne wydarzenia i miejsca, aby tym samym rozbudzić duchową więź z miejscem, w którym uczniowie mieszkają.
Bazując na ogólnej wiedzy uczniów na temat ojczyzny (nazwa państwa, stolica, godło, hymn, flaga, główne miasta, największe rzeki, góry, znajomość województwa, diecezji, położenie w Europie), stopniowo będę poszerzać i pogłębiać wiedzę o kościele parafialnym oraz rodzinnej miejscowości. Wiedza o historii Bobolic, miejsca wyznania wiary chrześcijańskiej i kościoła parafialnego oraz propagowanie jego piękna jest najlepszą formą kształtowania patriotyczno - religijnych postaw.
Przedmiotem programu są lekcje religii, wycieczki po Bobolicach oraz zajęcia prowadzone przez z Kierownika Muzeum Regionalnego w Bobolicach. Realizowanie programu wynika z małej wiedzy historycznej dzieci o historii kościoła parafialnego.

CEL PROGRAMU
Cel główny
• rozbudzenia u dzieci ciekawości historią Bobolic i kościoła parafialnego;
• poszerzenie wiedzy na temat kościoła parafialnego;
• pogłębienia wiedzy o ważne miejsca i wydarzenia związane z Bobolicami;
• kształtowanie postaw patriotycznych.

Cele szczegółowe
1. W zakresie wiadomości i umiejętności:
• opis miejsca zamieszkania (położenie miejscowości)
• ćwiczenia na orientację w terenie,
• wyszukiwanie na mapie nazw ulic i miejsc lokalizacji kościołów, cmentarzy w Bobolicach dawniej i dziś;
• zapoznanie z historia kościoła parafialnego;
• zapoznanie z historią kościołów, cmentarzy w Bobolicach;
• uświadamianie roli wiary w życiu człowieka,
• uświadamianie potrzeby kultywowania tradycji w życiu rodzinnym i społecznym jako łącznika przeszłości z teraźniejszością i przyszłością,
• poznanie sylwetek ludzi związanych z historia kościoła parafialnego;

3. W zakresie postaw:

• umacnianie poczucia przynależności do grupy rodzinnej, społeczności lokalnej, narodu i państwa,
• rozumienie potrzeby dbania o zabytki, jako dziedzictwa narodowego - kościół parafialny pw. WNMP w Bobolicach;

4. Metody i formy pracy:
• praca z kartą pracy;
• praca z mapą;
• zajęcia w Muzeum Regionalnym w Bobolicach;
• wycieczki po ważnych miejscach w Bobolicach;
• stosowanie różnorodnych technik plastycznych w celu pogłębienia historii kościoła parafialnego w Bobolicach;

5. Zaplanowane działania
• lekcje religii nt. „Historia mojego kościoła”, prezentacja multimedialna;
• zorganizowanie i zaplanowanie zajęć w Muzeum Regionalnym w Bobolicach;
• wycieczki po Bobolicach;
• gazetka ścienna;
• prace plastyczne adresatów innowacji;

6. Ewaluacja
• Ankieta do uczniów uczestniczących w programie;
• sprawozdanie z przeprowadzonego programu.

Działania comiesięczne:
Wrzesień
1. Przekazanie informacji uczniom kl. VIA i VIB o rozpoczęciu programu pt. „Historia mojego kościoła”;
2. Utworzenie gazetki ściennej w klasie 22 pt.„Historia mojego kościoła”
Październik
1. Rozpoczęcie w kl. VIA i VIB programu pt. „Historia mojego kościoła”;
2. Rozdanie kart pracy uczniom kl. VIA i VIB.
3. Prezentacja multimedialna nawiązująca do ogólnej wiedzy o Polsce, Roku Miłosierdzia, 1050.rocznicy Chrztu Polski.
4. Uzupełnianie karty pracy.

Listopad

1. Wycieczka na cmentarz żydowski.
2. Wycieczka na cmentarz komunalny.
3. Wycieczka pod Krzyż Pamięci.
4. Uzupełnianie karty pracy.

Grudzień

1. Zajęcia w Muzeum Regionalnym.
2. Wycieczka do kościoła parafialnego.
3. Uzupełnianie karty pracy.

Styczeń

1. Wycieczka do byłych sal katechetycznych.
2. Wycieczka do kaplicy prawosławnej
3. Uzupełnianie karty pracy.

Luty

1. Zakończenie programu pt. „Historia mojego kościoła”;
2. Przeprowadzenie ewaluacji i podsumowanie programu. Załącznik nr 2.

Załącznik nr 1.

Karta pracy ucznia

........................................
Imię i nazwisko, klasa

Zad. 1.
Uzupełnij tekst.

Państwo w którym mieszkam to.................. Stolicą mojego kraju jest....................., przez którą przepływa najdłuższa rzeka ...................... Symbolami państwa ............................ jest ................. ...................... i ......................

• Pokoloruj flagę Polski i napisz co oznaczają kolory na fladze.

Flaga Polski:

Kolor ........................................
Kolor ........................................

Hymn Polski to ........................................

Godło Polski przedstawia ........................................

Pierwszą stolicą Polski było ........................................

Obecnie Polska sąsiaduje z ........................................

Zad. 2.
Napisz w jakim województwie mieszkasz oraz nazwę diecezji.

Mieszkam w województwie ........................................
Moja parafia należy do diecezji ........................................
Pełna nazwa mojej parafii brzmi ........................................

Zad. 3.
Napisz skojarzenia związane ze słowem KOŚCIÓŁ.

K
O
Ś
C
I
Ó
Ł

Zad. 4.
Korzystając ze strony swojej diecezji, odpowiedź.
1. Podaj imiona i nazwiska biskupów z twojej diecezji.
........................................
2. Jakie zgromadzenie zakonne znajduje się w Boblicach? Podaj pełną nazwę.
........................................

3. Napisz, jak nazywają się duszpasterze pracujący w Twojej parafii
(ks. Proboszcz, księża wikariusze).
........................................

4. Czym zajmuje się Caritas i kiedy została ta organizacja reaktywowana w Polsce?
........................................

Zad. 5.
Nawiązując do obchodów 1050.rocznicy chrztu Polski, przeczytaj poniższy tekst. Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami, znajdujących się w nawiasach. Skreśl niewłaściwe.
Za datę chrztu Polski uznaję się (24 kwietnia 996/ 14 kwietnia 966 ) roku. W podjęciu decyzji przez (Mieszka I /Bolesława Chrobrego) o przyjęciu (Chrztu/ Komunii Św.) i tym samym nawróceniu (Niemiec/Polan)miała jego (kuzynka/ żona/ przyjaciółka), księżniczka (z Czech/ z Francji), (Dobrawa /Dabrawa). Po przyjęciu Chrztu Św. językiem urzędowym stał się język (grecki/łaciński/polski). Na terenie Polski pojawiały się pierwsze (źródła wody/ kopalnie złota/biblioteki/ szkoły/parafie).

Zad. 6.
Po zaplanowanych wycieczkach uzupełnij mapę Bobolic. Wpisz przy ulicach gdzie znajduje się

Zad. 7.
Notatka z wycieczki po cmentarzach (cmentarz żydowski, cmentarz komunalny) oraz Krzyża Pamięci.
........................................

Zad. 8.
Notatka z wycieczki z kapicy prawosławnej oraz byłych sal katechetycznych .
........................................
........................................
Zad. 9.
Notatka z wycieczki z kościoła parafialnego.
........................................
........................................

Załącznik nr 2.

ANKIETA DO UCZNIÓW

1.Czy podobał Ci się program pt. „Historia mojego kościoła”?
TAK NIE
2. Czy zainteresowała Cię tematyka programu pt. „Historia mojego kościoła”?
TAK NIE
3. Czy w Twoim domu rozmawia się o historii kościoła parafialnego i Bobolic?
TAK NIE
4. Czy Twoim zdaniem są potrzebne programy nauczania rozwijające wiedzę o historii miejsca zamieszkania, jego miejsc i ludzi?
TAK NIE

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.