X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 36124
Przesłano:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego dla uczniów klasy 5

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z J. POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ- PROPOZYCJA DO WYKORZYSTANIA PRZEZ NAUCZYCIELI

CELE OGÓLNE :

1. W zakresie kształcenia literackiego i kulturowego:

• doskonalenie zdolności rozumienia utworów literackich
• wyrabianie umiejętności tworzenia tekstów o walorach estetycznych i podejmowania samodzielnych prób literackich

2. W zakresie kształcenia językowego:

• kształtowanie umiejętności mówienia, słuchania, czytania oraz pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej w zróżnicowanych sytuacjach komunikacyjnych

3. W zakresie tworzenia wypowiedzi:

• doskonalenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych, dykcji i operowania głosem

4. W zakresie samokształcenia:

• rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji i krytycznej oceny

CELE SZCZEGÓŁOWE :

- doskonalenie umiejętności twórczego obcowania z wybranymi utworami literackimi oraz ich tworzenia
- kształcenie umiejętności czytania głośnego i wyrazistego
- kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
- kształcenie umiejętności pisania z troską o kompozycję tekstu , sprawność stylistyczną oraz poprawność gramatyczną, interpunkcyjną i ortograficzną , a także estetykę tekstu
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem
- przestrzeganie kultury wypowiedzi i słowa
- wyrabianie umiejętności modulowania głosem, recytacji, dykcji, intonacji i poprawnej artykulacji
- doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce poprzez korzystanie z pomocy dydaktycznych tradycyjnych i wirtualnych

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Dział programowy
Treści nauczania
Zakres tematyczny
Liczba godzin- w zależności od potrzeb uczniów
(Tabela)

Czytanie i mówienie
Czytanie głośne i wyraziste
Ciche czytanie ze zrozumieniem

Mówienie
1.Ćwiczenia w głośnym i wyrazistym czytaniu z uwzględnieniem intonacji zdania, modulacji głosu, dykcji, artykulacji ( poezja, proza)

1.Badanie poziomu zrozumienia przeczytanego tekstu przez : układanie i zadawanie pytań, tworzenie krzyżówek i planów wydarzeń

2. Czytanie i analizowanie poleceń.

3. Opowiadanie całymi zdaniami (wypowiedź spontaniczna, przeczytany tekst)

W zależności od bieżących potrzeb uczniów

Pisanie
Estetyka, grafika pisma
Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna
Tworzenie tekstu z uwzględnieniem kompozycji

1.Ćwiczenia kaligraficzne.

1. Pisownia wyrazów z rz i ż.
2. Pisownia wyrazów z ó i u.
3. Pisownia wyrazów z ch i h .
4. Pisownia rzeczowników własnych i pospolitych .
5. Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy.
6. Przecinek w zdaniu pojedynczym.
7. Zasady dzielenia wyrazów przy przenoszeniu.

1. Ćwiczenia w zamykaniu myśli w zdaniu.
2. Elementy listu – ćwiczenia redakcyjne.
3. Opis przedmiotu – ćwiczenia redakcyjne.
4. Opis postaci –ćwiczenia redakcyjne.
5. Opowiadanie – ćwiczenia redakcyjne.
6.Ogłoszenie, zaproszenie – ćwiczenie redakcyjne.
7.Charakterystyka postaci- ćwiczenia redakcyjne
8. Wiersz, rymowanka, wyliczanka- ćwiczenia redakcyjne

W zależności od bieżących potrzeb uczniów

Gramatyka
Części mowy
1.Ćwiczenia w wyszukiwaniu i nazywaniu części mowy: rzeczowników, czasowników, przymiotników i przysłówków.

Wykorzystanie wiedzy w praktyce
Praca ze słownikiem i zasobami Internetu
1.Wyszukiwanie wyrazów i definicji w różnego rodzaju słownikach oraz innych źródłach

OPRACOWAŁA BARBARA KOŃCZAK
NAUCZYCIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.