X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36112

Zabawy głoską, sylabą, wyrazem, zdaniem

SCENARIUSZ ZAJĘCIA ZINTEGROWANEGO DLA KLASY PIERWSZEJ
DATA: 7.12.2017
Przygotowała i przeprowadziła: Monika Rosińska
Ośrodek tematyczny: Nadeszła zima.
Temat dnia: Co wiesz o śniegu?
Temat zajęć: Zabawy głoską, sylabą, wyrazem, zdaniem.

Cele ogólne:
• Ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej.
• Utrwalenie pojęć: głoska, sylaba, wyraz, zdanie.
• Doskonalenie umiejętności czytania i pisania.
• Wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń.

Cele operacyjne:
UCZEŃ:
• posługuje się ze zrozumieniem określeniami: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie;
• wyodrębnia głoskę w wygłosie podanego wyrazu i tworzy z niej nowy wyraz;
• podaje nazwę obrazka i dokonuje analizy wyrazu;
• wymienia poznane samogłoski i spółgłoski;
• umie ułożyć wyraz z sylaby według podanego porządku oraz z wyrazu zdanie;
• czyta sylaby, wyrazy, zdania (poznany zakres literowy);
• poprawnie łączy zdania z odpowiednimi rysunkami;
• poprawnie i starannie przepisuje wybrane przez siebie zdanie;
• potrafi czekać na swoją kolej w trakcie wypowiedzi innych kolegów;
• współpracuje w grupie i zespole;
• jest aktywny na zajęciach i potrafi dokonać oceny zajęć;
Metody pracy: słowna, oglądowa, działań praktycznych, aktywizujące
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa
Środki dydaktyczne: obrazki, kartki z napisanymi sylabami, kostka do gry, płyta CD z muzyką relaksacyjną, ćwiczenia „Ja i moja szkoła 2”, ilustracja kosza i walizki, karteczki samoprzylepne.

I WSTĘP
1. Sprawdzenie listy obecności i pracy domowej.
2. Zapoznanie z celami zajęcia.
II PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Przypomnienie uczniom różnicy między głoską (wypowiadamy ją i słyszymy) a literą (czytamy i piszemy).
2. Zabawa „Łańcuszek słów”
• Wymyślanie słów rozpoczynających się głoską, występującą w wygłosie poprzedniego słowa.

3.Gra dydaktyczna „Pomyśl i zdecyduj”
• Rzucanie kostką. Nazywanie obrazka, na którym zatrzymała się kostka i dokonywanie analizy wyrazu.

4.Przypomnienie poznanych samogłosek i spółgłosek. Utrwalenie pojęć: sylaba, wyraz
Rozmowa kierowana:
- Jakie znacie samogłoski?
- Jakie poznaliście spółgłoski? (Chętne lub wybrane dzieci zapisują na tablicy)
- Co możemy tworzyć z samogłosek i spółgłosek? (sylaby, wyrazy, zdania)
- Co to jest sylaba?
- Co to jest wyraz?

3. Układanie wyrazów z podanych sylab. Stopniowanie trudności.
• Podział uczniów na dwie grupy.
• Poinformowanie uczniów, że zadanie będzie polegało na utworzeniu z podanych sylab wyrazów (podpisów) do obrazków;
• Nazywanie każdego obrazka;
• Rozdanie uczniom karteczek z zapisanymi sylabami-jedna sylaba dla jednego ucznia.
- I GRUPA- każdy uczeń otrzymuje pierwszą sylabę wyrazu
- II GRUPA- każdy uczeń otrzymuje drugą lub trzecią sylabę wyrazu;
• Odczytywanie sylab;
• Łączenie się dzieci, tworząc z podanych sylab wyrazy i układanie ich pod odpowiednim obrazkiem;
• Odczytywanie utworzonych podpisów.
4. Przerwa śródlekcyjna- masażyk relaksacyjny przy muzyce.

5.Praca z podręcznikiem
• Rozmowa kierowana:
Co to jest zdanie?
Jakie znacie rodzaje zdań?
Czy wielka litera występuje tylko na początku zdania?
• Wykonanie ćwiczenia 3 str. 47 ( Ja i moja szkoła 2) - Indywidualizacja
 Czytanie zdań i łączenie z odpowiednimi rysunkami. Przepisywanie wybranego zdania.
III ZAKOŃCZENIE
1. Podsumowanie wiadomości.
2. Praca w domu- Zadanie 1 str.47 ( Ja i moja szkoła 2).
3. Ewaluacja i podziękowanie za aktywny udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.